Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(6) Půjčeno:18x 
BK
2. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984
375 s. : il. ; 20 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Knižnice speciální pedagogiky
Obsahuje bibliografii a rejstříky
000123685
ÚVOD ...17 // I. Z HISTORIE DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ (MUDr. Jaroslav Gutvirth) 18 // II. NITRODĚLOŽNÍ VÝVOJ DÍTĚTE (MUDr. Jaroslav Gutvirth).. 21 // 1. RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ ...21 // 2. VZNIK VÝVOJOVÝCH VAD ...23 // Příčiny vzniku vývojových vad ...23 // III. OBDOBÍ DĚTSKÉHO VĚKU ...33 // 1. NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...36 // Výživa novorozence ...37 // Rizikový novorozenec ...38 // Subdurální hematom ...39 // Nitrolební krvácení ...39 // Jiné následky obtížného porodu ...40 // Děti s nízkou porodní hmotností ...40 // Některé známky nedonošenosti ...41 // Přenošený novorozenec ...44 // Hypotrofické děti ...44 // Děti s vrozenými vadami ...45 // Hemolytická nemoc novorozenců ...45 // Děti s projevy časné nebo pozdní asfyxie ...46 // Jiné nemoci novorozenců ...47 // 2. KOJENECKÉ OBDOBÍ (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...48 // Kojenecká výživa ...49 // Nejčastější nemoci kojeneckého věku ...51 // Průjmová onemocnění ...51 // Záněty v centrálním nervovém systému ...52 // Kojenecký ekzém ...52 // Další chorobné stavy kojenců ...52 // Křivice ...52 // Jiné avitaminózy ...54 // Vliv pobytu v jeslích na vývoj dítěte ...54 // Význam kojeneckých ústavů ...55 // 3. OBDOBÍ BATOLETE (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...55 // Výživa batolete ...56 // Vývoj chrupu ...56 // Dětské infekce ...57 // Možnost náhrady za rodinnou péči ...57 // Vzdor v období batolete ...57 // 4. PŘEDŠKOLNÍ VĚK (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...58 // Výživa v předškolním věku ...59 // Reč předškolního dítěte ...60 // Některé problémy komunikace ...60 // Opožďování řeči u ústavních dětí ...60 // Několik poznámek ke školní zralosti ...61 // 5. ŠKOLNÍ VĚK (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...63 // Zvláštnosti školního věku ...63 // Výživa ve školním věku ...64 //
Boj proti negativním následkům pobytu v lavicích ...65 // Péče o postižené děti ve školním věku ...66 // Puberta ...66 // Předčasná a opožděná puberta ...69 // Intersexualita ...70 // Mutace hlasu ...70 // Zvláštnosti psychiky v pubertě ...71 // Některé pubertální poruchy psychiky postižených dětí ...72 // Tělesně postižení v pubertě ...72 // Puberta u oligofrenních ...73 // Puberta u dětí s poruchami chování ...74 // Puberta neurotiků ...74 // Puberta sluchově postižených ...75 // Puberta nevidomých ...75 // Některá shrnutí o pubertě postižených dětí ...76 // Tělesná výška a hmotnost dětí ve školním věku ...76 // Otylost ...77 // Hubenost ...79 // Poruchy růstu a vývoje ...80 // Malý vzrůst ...80 // Nadměrný vzrůst ...82 // Výskyt postižených dětí ve školním věku ...83 // Problém cikánských dětí ...84 // 6. ADOLESCENCE (Doc. MUDr. ing. Anna Pavlová-Zahalková, prom. ped.) ...85 // Pracovní zácvik adolescentů ...87 // Pracovní prostředí adolescentů ...87 // Výrobní výcvik ...87 // Nemocnost a úmrtnost adolescentů ...88 // Výživové normy ...88 // Změny postojů a poruchy chování adolescentů ...89 // Práce dorostového lékaře ...90 // IV. CHOROBY DĚTSKÉHO VĚKU PODLE SOUSTAV A PŘÍČIN ...91 // 1. NEMOCI NERVOVÉ ...91 // Základní poznatky o vývoji nervové soustavy (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...91 // Některé metody vyšetřování CNS (MUDr. Jaroslav Gutvirth) 92 // Elektroencefalografie ...92 // Další metody vyšetřování ...94 // Vrozené vývojové vady CNS (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...94 // Vrozený hydrocefalus ...94 // Mikrocefalus ...95 // Dermoidní cysty ...96 // Rozštěp páteře ...96 // Poruchy hybnosti nervového původu (MUDr. Jaroslav Gutvirth) 96 // Periferní poruchy ...96 // Centrální poruchy ...97 //
Centrální řízení pohybů (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...97 // Asociační systém motoriky ...101 // Dětská mozková obrna (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...101 // Brzké rozpoznání mozkového postižení ...102 // Hlavní syndromy DMO ...102 // Léčení dětské mozkové obrny ...105 // Záchvatová onemocnění — křeče (MUDr. Jaroslav Gutvirth).105 // Akcidentální křeče ...106 // Epilepsie 108 // Léčení záchvatových nemocí ...108 // Noční děs ...109 // Migréna ...110 // Mdloby ...110 // Akrodynie ... 111 // Zánětlivá onemocnění CNS (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...111 // Zánět mozkových blan ...111 // Zánět mozku ...112 // Nemoci z tlaku na CNS (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...113 // Nádory mozku a míchy ...113 // Mozkové abscesy ...114 // Angiomy 114 // Chronický subdurální hematom ...114 // Subarachnoidální krvácení ...114 // Trombóza sinu ...114 // Úrazy lebky a mozku (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...115 // Poruchy vegetativního nervstva (MUDr. Jaroslav Gutvirth).. 115 // Dětské neurózy (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...116 // Úzkostná neuróza ...117 // Hysterie ...118 // Koktavost ...118 // Mutismus ...119 // Tiky ...119 // Enuresis ...119 // Některé nutkavé neurotické projevy ...120 // Syndrom hyperaktivního dítěte ...121 // Pica — pojídání nezvyklých hmot ...121 // Změněné reakce a poruchy chování (Doc. MUDr. ing. Anna Pavlová-Zahalková, prom. ped.) ...122 // Toleranční hranice ...122 // Etiologie poruch chování ...123 // Biologické poškození ...123 // Psychiatrická onemocnění (Doc. MUDr. Anna Pavlová-Zahalková, prom. ped.) ...124 // Manicko-depresivní psychóza ...124 // Schizofrenie — rozštěp osobnosti ...124 // Psychopatie ...126 // Infekční psychózy ...126 // Změněné reakce a poruchy chování při úrazech mozku a nádorech ...127 // Lehké mozkové dysfunkce (LMD) ...127 //
Mentální retardace ...129 // Biologické odlišnosti jiného druhu ...129 // Nepříznivé a nevhodné vlivy prostředí ...129 // Závislost na alkoholu a různých drogách ...131 // Návyk na různé druhy léků ...133 // Dětská a juvenilní delikvence ... 135 // Dětská sebevražednost (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...13S // Mentální zaostalost (Doc. MUDr. ing. Anna Pavlová-Zahalková, prom. ped.) ...139 // Vymezení pojmu ...139 // Etiologie mentální retardace ...140 // Anatomické nálezy, Symptomatologie, výskyt mentální retardace ...141 // Diagnostika ...142 // Slabomyslnost způsobená chromozomálními aberacemi ...142 // Slabomyslnost při poruchách metabolismu ...146 // 2. TRAUMATOLOGIE ...149 // Základní poznatky (Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.).. 149 // Rány (vulnera) ...149 // Krvácení 149 // Ošetření rány ...,.150 // Hojení rány ...150 // Spáleniny ...151 // Podvrtnutí kloubu (distorze) ...151 // Vykloubení kloubu (luxace) ...151 // Zlomeniny (fraktury) ...152 // Pozdní komplikace léčení zlomenin ...153 // Sok ...154 // Úrazy horních končetin (Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.) 155 // Poraněni pletence ramenního ...155 // Zlomeniny horního konce kosti pažní ...155 // Vymknutí kloubu ramenního ...155 // Zlomení kosti pažní ...157 // Vymknutí kloubu loketního ...159 // Zlomeniny obou kostí předloketních ...160 // Zlomeniny kosti vřetenní ...160 // Zlomeniny kosti loketní ...161 // Zlomeniny v oblasti ručního kloubu a ruky ...162 // Zlomeniny kostí záprstních ...162 // Zlomeniny článků prstů ...162 // Vykloubení v oblasti zápěstí a ruky ...162 // Úrazy pánve (Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.) ...163 // Zlomeniny pánve ...163 // Zlomeniny a vykloubení kloubu kyčelního ...164 // Úrazy dolních končetin (Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.) 165 //
Poranění horního konce kosti stehenní ...165 // Zlomeniny krčku kosti stehenní ...165 // Zlomeniny diafýzy kosti stehenní ...166 // Poranění dolního konce kosti stehenní ...168 // Poranění kolenního kloubu a měkkého kolena ...168 // Zlomeniny čéšky ...169 // Luxace čéšky ...1?? // Poranění horního konce bércových kostí ...170 // Odtržení hrbolu kosti holenní ...171 // Zlomeniny bérce ...111 // Zlomeniny dolního konce bércových kostí ...171 // Poranění v oblasti nohy ...171 // Poranění lebky (Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.) ...173 // Krytá poranění hlavy ...113 // 8Krvácení ...173 // Zlomeniny lebky ...174 // Zlomeniny kostí obličejových ...175 // Zlomeniny horní a dolní čelisti ...175 // Vykloubení dolní čelisti ...175 // Poranění páteře (Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.) ...176 // Zlomeniny obratlových těl ...176 // Podvrtnutí a vykloubení v oblasti páteře ...177 // Poranění hrudního koše (Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.) 177 // Zlomeniny hrudní kosti ...178 // Poškození periferních nervů (Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.) 178 // Typy poškození periferních nervů ...179 // Týrané dítě (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...179 // 3. ORTOPEDIE ...180 // Systém kostní (Doc. MUDr. Emil Eis, CSc.) ...181 // Vývoj a patofyziologie ...181 // Hnisavé záněty kostí ...186 // Tuberkulóza kostí ...189 // Kostní nádory ...189 // Systém kloubní (Doc. MUDr. Emil Eis, CSc.) ...192 // Patofyziologie ...192 // Hnisavé záněty kloubní ...193 // Tuberkulózni zánět kloubů ...194 // Systém svalový (Doc. MUDr. Emil Eis, CSc.) ...197 // Patofyziologie ...197 // Choroby svalů ...198 // Ortopedické choroby v oblasti krční (Doc. MUDr. Emil Eis, CSc.) ...199 // Torticollis ...199 // Sprengelova deformita ...200 // Klippelův-Feilův syndrom ...200 // Krční žebro ...202 //
Deformity hrudníku (Doc. MUDr. Emil Eis, CSc.) ...203 // Vrozené vady hrudníku ...203 // Získané vady hrudníku ...204 // Vady páteře (Doc. MUDr. Emil Eis. CSc.) ...205 // Patofyziologie ...205 // Kyfóza ...207 // Kyfóza u kojenců a batolat ...207 // Kyfóza dětská ...207 // Kyfóza Scheuermannova ...210 // Kyfóza lumbální ...211 // Kyfózy dospělých ...211 // Hyperlordóza 212 // Plochá záda ...213 // Skoliózy ...213 // Skolióza návyková ...216 // Skolióza statická ...217 // Skolióza strukturální ...218 // Tuberkulóza páteře ...222 // Vady a choroby kloubu kyčelního (Doc. MUDr. Emil Eis, CSc.) 223 // Coxa valga ...226 // Coxa vara ...227 // Skupina tzv. luxací kyčlů ...229 // Léčení vrozených vad kyčelních kloubů ...233 // Choroba Perthesova ...242 // Deformity a choroby v oblasti kolena (Doc. MUDr. Emil Eis, CSc.) ...244 // Osové úchylky ...244 // Záněty ...246 // Juvenilní osteochondropatie ...246 // Některé poúrazové následky ...247 // Vady a choroby nohou (Doc. MUDr. Emil Eis, CSc.) ...247 // Ploché nohy ...248 // Noha svislá ...250 // Noha kososvislá ...251 // Noha hákovitá ...254 // Noha lukovitá ...254 // Osteochondropatie na noze ...255 // Vady a choroby horních končetin (Doc. MUDr. Emil Eis, CSc.) 255 // Vrozené vady ...255 // Získané vady ...256 // Choroby svalů (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...257 // Progresivní svalová dystrofie ...258 // Vrozená myotonie ...259 // Arthrogryposis multiplex ...259 // Arachnodaktylie — Marfanova nemoc ...259 // Zánětlivé myopatie ...260 // Myasthenia gravis ...260 // Progresivní míšní svalová atrofie ...260 // Následky snížené pohyblivosti (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...260 // 4. PORUCHY ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...262 // Podvěsek mozkový ...263 // Přední lalok podvěsku mozkového ...263 //
Poruchy předního laloku podvěsku mozkového ...263 // Zadní lalok podvěsku mozkového ...264 // Poruchy zadního laloku podvěsku mozkového ...264 // Štítná žláza ...264 // Snížení činnosti štítné žlázy ...264 // „Školní struma“ ...265 // Patologické zvýšení činnosti štítné žlázy ...265 // Příštítná tělíska ...266 // Poruchy v činnosti příštítných tělísek ...266 // Nadledvinky ...266 // Změněná činnost nadledvinek ...267 // Pohlavní žlázy ...267 // Základ pohlavních rozdílů ...267 // Varlata ...268 // Snížení funkce varlat ...268 // Zvýšení funkce varlat ...269 // Vaječníky 269 // Některé poruchy vaječníků ...270 // Cukrovka ...270 // 5. IMUNITA A JEJÍ PORUCHY ...273 // Imunodeficientní stavy ...274 // 6. ALERGICKÉ CHOROBY V DĚTSKÉM VĚKU ...274 // Sérová nemoc ...275 // Potravinová alergie ...276 // Alergická kožní onemocnění ...276 // Kojenecký ekzém ...276Neurodermitis circumscripta ...276 // Kopřivka 276 // Infekční alergie ...277 // Glomerulonephritis ...277 // Nefrotický syndrom ...277 // Akutní revmatismus ...278 // Posunčina ...278 // Juvenilní chronická artritida ...279 // 7. SRDEČNÍ A OBĚHOVÉ PORUCHY (MUDr. Jaroslav Gutvirth) 280 // Vrozené srdeční vady ...280 // Vady s cyanózou ...281 // Vady s možnou cyanózou ...281 // Vady bez cyanózy ...281 // Péče po operaci srdce ...281 // Získané srdeční vady ...281 // Některé oběhové poruchy ...282 // 8. CHOROBY KREVNÍ (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...283 // Chudokrevnost ...283 // Anemie ze ztráty krvinek ...283 // Anemie z nedostatečné tvorby erytrocytů nebo hemoglobinu 283 // Leukémie ...284 // Maligní lymfogranulom ...284 // Hemofílie ...284 // Anafylaktoidní purpura ...285 // Esenciální trombopenie ...285 //
9. CHOROBY DÝCHACÍ SOUSTAVY (Doc. MUDr. ing. Anna Pavlová-Zahalková, prom. ped.) ...285 // Choroby horních cest dýchacích ...285 // Zánět nosní sliznice — rýma ...286 // Zánět nosohltanu ...286 // Třetí mandle ...287 // Angína 288 // Zánět středního ucha ...288 // Zánět hrtanu ...289 // Prudké, opakované a chronické záněty průdušek ...289 // Rozšíření průdušek ...289 // Chřipka ...290 // Krvácení z nosu ...290 // Záněty plic a pohrudnice ...291 // Zánět plic ...291 // Zánět pohrudnice ...291 // Alergózy dýchací soustavy ...292 // Alergická rýma ...292 // Pylová rýma ...292 // Průduškové, bronchiálni astma ...292 // Tuberkulóza ...293 // Cizí tělesa v dýchacích cestách ...294 // Základní pravidla prevence ...295 // Dispenzární péče ...295 // 10. CHOROBY UŠNÍ A PORUCHY DOROZUMÍVÁNÍ (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...295 // Vrozené ušní vady ...295 // Sluchové poruchy ...295 // Hluchota ...295 // Nedoslýchavost ...296 // Jiné poruchy dorozumívání ...296 // Vývojová dysfázie ...296 // Afázie ...297 // Akustická agnózie ...297 // Porucha řeči při rozštěpu patra ...297 // Další poruchy komunikace ...297 // Sluchová a hlasová hygiena ...297 // 11. CHOROBY OČNÍ (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...297 // Vrozené oční poruchy ...298 // Slepota ...298 // Albinismus ...298 // Sítnicové poruchy ...298 // Barvoslepost ...298 // Refrakční vady ...298 // Šedý zákal čočky ...299 // Zelený zákal ...299 // Šilhání ...299 // Afakia ...299 // Nystagmus ...299 // Získané oční poruchy ...300 // Oční infekce ...300 // Trachom ...300 // Avitaminózy ...300 // Úrazy očí ...300 // Nádory 301 // Zraková hygiena a prevence ve škole ...301 // 12. CHOROBY ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ (MUDr. Jaroslav Gutvirth) 302 // Dystrofie ...302 // Rozštěp rtu, čelisti a patra ...302 //
Choroby trávicí trubice ...303 // Katar žaludku ...303 // Trichobezoár ...304 // Dvanáctníkový vřed ...304 // Zánět červovitého přívěsku slepého střeva ...304 // Colitis ulcerosa ...305 // Celiakie ...305 // Cystická fibróza pankreatu ...305 // Zvracení ...306 // Zácpa ...306 // Onemocnění některých dalších břišních orgánů ...306 // Střevní parazitární nemoci ...307 // Roupi ...307 // Škrkavky ...307 // Tasemnice ...308 // Trichinosis ...309 // Trichuriasis ...309 // 13. NEMOCI LEDVIN A MOČOVÝCH CEST (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...309 // Vrozené anomálie ...309 // Infekce močového ústrojí ...310 // Zánět pánviček ledvinných ...310 // Zánět ledvin ...310 // Nefrotický syndrom ...311 // Subakutní a chronická nefritida ...311 // Nádory močového ústrojí ...311 // Poznámky к výuce dětí s onemocněním močových orgánů.. 311 // 1214. NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ NEMOCI (MUDr. Jaroslav Gutvirth) 312 // Nemoci spojené s vyrážkou ...312 // Spála ...312 // Růže ...313 // Plané neštovice ...313 // Pásový opar ...314 // Spalničky ...314 // Zarděnky ...315 // Opar rtu ...315 // Afty ...316 // Nemoci bez vyrážky ...316 // Příušnice ...316 // Černý kašel ...317 // Záškrt ...317 // Tetanus ...318 // Infekční mononukleóza ...319 // Infekční žloutenka ...319 // Dětská infekční obrna ...320 // Virové infekce typu Coxsackie ...321 // Průjmové infekce ...321 // Břišní tyf ...321 // Paratyfy ...321 // Úplavice ...322 // Infekce pohlavního ústrojí ...322 // Kapavka ...322 // Vrozená příjice ...322 // Nákaza bičenkou poševní ...323 // Běžné inkubační doby některých infekcí.. ...323 // 15. NĚKTERÉ KOŽNÍ NEMOCI (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...324 // Pyodermie ...324 // Acne iuvenilis ...324 // Chrásty ...325 // Jiná onemocnění kůže ...325 //
Plísňová onemocnění kůže ...325 // Opruzení ...325 // Lupénka ...326 // Kožní paraziti ...326 // Svrab ...326 // Zavšivení ...327 // Klíště ...327 // V. MOŽNOSTI PREVENCE V PEDIATRII ...328 // 1. EUGENIKA (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...328 // Některé metody eugeniky a prenatální diagnostiky ...329 // 2. VYZNÁM PORADEN PRO MATKY A DĚTI (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...332 // 3. PREVENTIVNÍ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ V KOLEKTIVECH DĚTÍ A MLÁDEŽE (Doc. MUDr. ing. Anna Pavlová-Zahalková, prom. ped.) ...333 // Očkování ...334 // VI. ORGANIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE O MLÁDEŽ (Doc. MUDr. ing. Anna Pavlová-Zahalková, prom. ped.) ...337 // DISPENZÁRNÍ PÉČE (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...337 // Zařízení zdravotní péče o dítě (Doc. MUDr. ing. Anna Pavlová-Zahalková, prom. ped.) ...338 // Zdravotnický obvod ...338 // Kojenecké ústavy ...338 // Dětské domovy ...339 // Jesle ...339 // Dětské ozdravovny ...339 // Odborné léčebné ústavy ...339 // Dětská denní sanatoria ...339 // Dětská nemocniční oddělení ...339 // Zdravotní péče o děti a mládež ve školských zařízeních.. 340 // Léčebně preventivní péče o dorost ...342 // Spolupráce pracovníků dětských zařízení se zdravotníky.. 343 // Opatření při výskytu nemoci ...343 // VII. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO MLÁDEŽ VYŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ PÉČI ...346 // OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ (Doc. MUDr. ing. Anna Pavlová-Zahalková, prom. ped.) ...346 // Specializované třídy (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...347 // Odlišný charakter škol pro mládež vyžadující zvláštní péči (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...347 // Školy při zdravotnických zařízeních (MUDr. Jaroslav Gutvirth) 347 // Škola při léčebně pro děti s mozkovou obrnou ...3?? //
Školy pro děti s poruchou dorozumívacího procesu (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...350 // Školy pro děti s vadami sluchu ...350 // Školy pro děti s vadami řeči ...351 // Školy pro děti s vadami zraku (MUDr. Jaroslav Gutvirth).. 351 // Školy a zařízení pro mentálně retardované ...352 // K etiologii mentální retardace žáků zvláštních škol ...352 // Výchovně vzdělávací péče (Doc. MUDr. ing. Anna Pavlová-Zahalková, prom. ped.) ...353 // Zvláštní mateřské školy ...354 // Pomocné školy ...354 // Zvláštní školy ...354 // К volbě povolání dětí s postižením CNS (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...355 // Zvláštní odborná učiliště (Doc. MUDr. ing. Anna Pavlová-Zahalková, prom. ped.) ...355 // Sociální péče ...356 // Pracovní problematika ...356 // Prevence ...357 // Školská zařízení pro obtížně vychovatelnou mládež ...357 // VIII. PROGNÓZA DALŠÍHO VÝVOJE PÉČE O MLÁDEŽ (MUDr. Jaroslav Gutvirth) ...358 // JMENNÝ REJSTŘÍK ...362 // VĚCNÝ REJSTŘÍK ...363 // LITERATURA (použitá i doporučená) ...370
(OCoLC)39579024
cnb000024471

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC