Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1997
196 s.

objednat
ISBN 80-7184-472-1 (brož.)
Bibliogr. s. 188-191.
Rejstř.
Databáze - soubory počítačové - implementace - základy - příklady - učebnice vysokoškolská
000123740
Obsah // Předmluva 5 // ÚVOD 6 // Část 1 - Organizace dat na vnějších pamětech - statické metody 8 // 1. Základní pojmy 9 // 1.1 Fyzické a logické soubory 9 // 1.2 Dotazy nad soubory 1 1 // 1.3 Fyzické nosiče souborů 12 // 1.3.1 Magnetická páska 12 // 1.3.2 Magnetický disk 13 // 2. Statické metody organizace souborů 15 // 2.1 Hromada \\ 6 // 2.2 Sekvenční soubor \\ 6 // 2.3 Indexsekvenční soubor 16 // 2.4 Indexovaný soubor 20 // 2.4.1 Bitové mapy 22 // 2.4.2 Indexované soubory v DIS 24 // 2.5 Soubor s přímým přístupem 26 // 2.5.1 Implementace přímého přístupu 26 // 2.5.2 Odhad délky řetězce kolizí 26 // 2.6 Porovnání statických metod 28 // 2.7 n-cestný algoritmus třídění 29 // 3. Vývoj statických hašovacích metod 3 1 // 3.1 Perfektní basování Cormacka 3 1 // 3.2 Perfektní basování Larsona a Kalji 33 // 3.3 Dotazy na částečnou shodu v hašovacích schématech 3 5 // 3.3.1 Deskriptory stránek 36 // 3.3.2 Gray o vy kódy 38 // Část 2 - Organizace dat na vnějších pamětech - dynamické metody 40 // 4. Dynamické basování 4 j // 4.1 Rozšiřitelné hašování 4 j // 4.2 Skupinové štěpení stránek 44 // 4.3 Zhodnocení dvou základních metod a další varianty 47 // 4.4 Spirálová paměť 47 // 4.5 Možnosti zachování uspořádání 50’ // 4.5.1 Lineární hašování zachovávající uspořádání 50 // 4.5.2 Lineární hašování pro intervalové dotazy 52 // 4.5.3 Částečně lineární hašování
zachovávající uspořádání 53 // 5. Stromy 55 // 5.1 B-stromy 55 // 5.1.1 Časová a prostorová složitost 61 // 5.1.2 Vyvažování stránek 63 // 5.2 Vývoj B-stromů 64 // 5.2.1 B*-stromy 64 // 5.2.2 Odkládané štěpení 64 // 5.2.2 Odkládané štěpení // 5.2.3 Prefixové stromy // 5.2.4 B+ - stromy // 5.2.5 Proměnná délka záznamu // 5.2.6 Souvislosti mezi časovou a prostorovou složitostí // Část 3 - Organizace dat na vnějších pamětech - vícerozměrný případ // 6. Vícerozměrné dynamické struktury // 6.1 Vícerozměrné B-stromy // 6.1.1 Časová a prostorová složitost // 6.2 Vícerozměrná mřížka // Část 4 - Organizace prostorových dat na vnějších pamětech // 7. Prostorové objekty // 7.1 Reprezentace prostoru // 7.2 Aproximace objektů // 7.3 Prostorové dotazy // 7.4 R-stromy // 7.4.1 Definice datové struktury // 7.4.2 Algoritmy aktualizace // 7.4.3 Teoretické problémy s MOO // 7.4.4 Konstrukce R-stromu // 7.5 R*-stromy // 7.6 Buddy - stromy // 7.6.1 Definice datové struktury // 7.6.2 Algoritmy aktualizace // 7.7 Zpracování prostorových spojení // 1.1 A Prostorové spojení pomocí hnízděných cyklů // 7.7.2 Prostorové spojení pomocí z-uspořádání // 7.7.3 Prostorové spojení pomocí R-stromů // Část 5 - Implementace databází // 8. Transakční zpracování // 8.1 Pojem transakce // 8.1.1 Vlastnosti ACID // 8.1.2 Transakční modely // 8.1.2.1 Struktura objektů // 8.1.2.2 Struktura transakce // 8.2 Paralelní
zpracování transakcí // 8.2.1 Problémy s paralelním zpracováním transakcí. // 8.2.2 Sériové rozvrhy // 8.2.3 Uzamykací protokoly // 8.2.3.1 Dvoufázové protokoly // 8.2.3.2 Sdílené a výlučné zámky // 8.2.3.3 Implementace sdílených a výlučných zámků // 8.2.4 Protokoly, které nejsou dvoufázové // 8.2.4.1 Stromové protokoly // 8.2.4.2 Časová razítka // 8.2.5 Porovnání přístupů ? řízení paralelismu 133 // 8.2.6 Dvoufázový potvrzovací protokol 134 // 8.3 Zotavení z chyb 13 6 // 8.3.1 Zotavení z chyby systému 137 // 8.3.1.1 Tvorba žurnálu s odloženými realizacemi změn 138 // 8.3.1.2 Tvorba žurnálu s bezprostřední realizací změn 138 // 8.3.2 Zotavení z chyby médií 139 // 8.4 Měření výkonu transakčního provozu 139 // 9. Datové struktury a metody fyzické vrstvy 143 // 9.1 Zobrazení relací do stránek 143 // 9.2 Použití B-stromů v relačním SŘBD 145 // 9.2.1 Zobrazení uzlů B-stromu do stránek 145 // 9.2.2 Konstrukce indexu pomocí B-stromů 146 // 9.2.2.1 Off-line algoritmus konstrukce indexu 147 // 9.2.2.2 On-line algoritmy konstrukce indexu 149 // 8.3 Implementace objektů 151 // 10. Redukce dat 153 // 10.1 Základní pojmy redukce dat 154 // 10.1.1 Základy teorie informace 155 // 10.1.2 Modely 155 // 10.2. Shannon-Fanovo kódování 156 // 10.3. Huffmanovo kódování 157 // 10.3.1 Statické Huffmanovo kódování 158 // 10.3.1.1 Základní algoritmus 158 // 10.3.1.2 Vlastnosti Huffmanových stromů 160
10.3.2 Adaptivní Huffmanovo kódování 162 // 10.3.3 Varianta s kódováním slov 164 // 10.3.4 Možnosti implementace 167 // / 0.4 Aritmetické kódování 169 // 10.5 Slovníkové metody 172 // 10.5.1 Algoritmus BSTW 172 // 10.5.2 Intervalové kódování 174 // 10.5.3 LZ77 175 // 10.5.4 LZ78 175 // 10.5.5 LZW 176 // 10.5.6 LZJ 178 // 10.6 Redukce souborů indexů . 180 // 10.6.1 Komprese bitových map 180 // 10.6.2 Přední komprese a zadní kompakce 182 // 10.6.3 Redukce indexu u databáze úplných textů 183 // 10.6.4 Redukce indexu parciálního atributu 185 // 10.6.4.1 Bitové mapy 185 // 10.6.4.2 Kódování běhů 186 // 10.6.4.3 Kódování pomocí hlavičky 186 // 10.7 Redukce dat - závěr 187 // Literatura 188 // Rejstřík 192
cnb000280056

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC