Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
367 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0210-X (brož.)
Moderní programování
angličtina
Další názvový údaj z obálky: co by měl každý programátor vědět o objektově orientovaném návrhu, jak současně zvýšit produktivitu práce i kvalitu výsledného programu, základy jazyka UML, principy objektově orientovaného návrhu a jejich aplikace v praxi, příklady špatně použitých principů OOP a ukázky správných řešení, návrh softwarových komponent
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, úvod, přílohy, glosář, rejstřík
Bibliografie: s. 358-363
Programování objektově orientované - příručky
UML (jazyk) - příručky
000123760
Předmluva // Úvodní slovo 15 // Část I: Úvod // ... // 2.1 Kde se práce s objekty vzala? // 2.1.1 Larry Constantine // 2.1.2 O.-J. Dahl a K. Nygaard // 2.1.3 Alan Kay, Adele Goldbergová a další // 2.1.4 Edsger Dijkstra // 2.1.5 Barbara Liskovová // 2.1.6 David Parnas // 2.1.7 Jean Ichbiah a další // 2.1.8 Bjarne Stroustrup // 2.1.9 Bertrand Meyer // 2.2 Objektová orientace dospívá // 2.3 Objektová orientace jako technická disciplína // 2.4 K čemu je objektová orientace dobrá? // 2.4.1 Analýza požadavků uživatelů // 2.4.2 Návrh softwaru // 2.4.3 Konstrukce softwaru // 2.4.4 Správa softwaru // 2.4.5 Použiti softwaru // 2.4.6 Správa softwarových projektů // 2.5 Souhrn // 2.6 Cvičení // 2.7 Odpovědi // ... // 1. Co vlastně objektově orientovaný znamená? 21 // 1.1 Zapouzdření // 1.2 Skrývání informací a implementací // 1.3 Zachování stavu // 1.4 Identita objektu 30 // 1.5 Zprávy // 1.5.1 Struktura zpráv 33 // 1.5.2 Argumenty zpráv 34 // 1.5.3 Role objektů ve zprávách 36 // 1.5.4 Typy zpráv 1.6 Třídy // 1.8 Mnohotvarost 4? // 1.10 Souhrn // 1.11 Cvičení 57 // 1.12 Odpovědi // 2. Stručná historie objektové orientace 62 // Část II: Unifikovaný modelovací jazyk // 3. Základní vyjádření tříd, atributů a operací 83 // 3.2 Atributy 84 // 3.3 Operace 88 // 3.4 Přetěžované operace 89 // 3.5 Viditelnost atributů a operací 89 // 3.6 Atributy a operace třídy 90 // 3.7 Abstraktní operace a třídy 91 // 3.8 Utilita 92 // 3.9 Parametrizované třídy 93 // 3.10 Souhrn 95 // 3.11 Cvičení 96 // 3.12 Odpovědi 96 // 4. Diagramy tříd // 4.1 Konstrukce zobecnění // 4.1.1 Jednoduchá dědičnost // 4.1.2 Vícenásobná dědičnost // 4.1.3 Dělení podřízených tříd // 4.1.4 Diskriminátory dělení // 4.2 Asociační konstrukce // 4.2.1 Základní zápis asociací v UML //
4.2.2 Asociace zobrazené jako třídy // 4.2.3 Asociace vyššího stupně // 4.2.4 Průchodnost asociací // 4.3 Asociace celku a částí // 4.3.1 Kompozice // 4.3.2 Agregace // 4.4 Souhrn // 4.5 Cvičení // 4.6 Odpovědi // 5. Diagramy interakce objektů // 5.1 Diagram spolupráce // 5.1.1 Znázornění zprávy // 5.1.2 Mnohotvarost v diagramu spolupráce // 5.1.3 Opakované zprávy // 5.1.4 Použití selí ve zprávách // 5.2 Diagram posloupnosti // 5.3 Asynchronní zprávy a souběžné vykonávání // 5.3.1 Znázornění asynchronní zprávy // 5.3.2 Mechanismus zpětného volání // 5.3.3 Asynchronní zprávy s prioritami // 5.3.4 Znázornění vysílané (necílené) zprávy. // 5.4 Souhrn // 5.5 Cvičení // 5.6 Odpovědi // 6. Stavové diagramy // 143 // 6.1 Základní stavové diagramy 143 // 6.2 Vnořené stavy 145 // 6.3 Souběžné stavy a synchronizace 149 // 6.4 Prechodné stavy z argumentu výsledku zpráv 153 // 6.5 Trvale proměnné atributy 154 // 6.7 Cvičení 158 // 6.8 Odpovědi 159 // 7. Diagramy architektury a rozhraní 162 // 7.1 Popis architektury systému 162 // 7.1.1 Balíčky 152 // 7.1.2 Diagramy zavádění hardwarových artefaktů 164 // 7.1.3 Diagramy zaváděni softwarových konstrukcí 165 // 7.2 Popis uživatelského rozhraní 168 // 7.2.1 Diagram rozvržení oken 169 // 7.2.2 Diagram procházení okny 170 // 7.2.3 Krátký výlet: Co je objektově orientovaného na GUI? 171 // 7.3 Souhrn 173 // 7.4 Cvičení 174 // 7.5 Odpovědi 174 // Část III: Principy objektově orientovaného návrhu // 177 // 8. Zapouzdření a spojitost 178 // 8.1 Struktura zapouzdření // 8.1.1 Úrovně zapouzdření // 8.1.2 Kritéria návrhu určující spolupracující úrovně zapouzdření // 8.2 Spojitost // 8.2.1 Varianty spojitosti // 8.2.2 Nespojitost // 8.2.3 Spojitost a hranice zapouzdření // 8.2.4 Spojitost a spravovatenost //
8.2.5 Zneužití spojitosti v objektově orientovaných systémech // 8.2.6 Termín spojitost // 8.3 Souhrn // 8.4 Cvičení // ... // ... // 9.1.3 Doména činnosti // 9.1.4 Doména aplikace // 9.1.5 Zdroj tříd v jednotlivých doménách // ... // 9.2 Zatížení // 9.2.1 Co je to zatížení? // 9.2.2 Použiti zatížení // 9.2.3 Zákon Demeter // 9.3 Soudržnost třídy: Třída a její prvky // 9.3.1 Smíšená soudržnost instancí // 9.3.2 Smíšená soudržnost domén // 9.3.3 Smíšená soudržnost rolí // 9.4 Souhrn // 9.5 Cvičení // 9.6 Odpovědi // 10. Stavový prostor a chování 213 // 10.1 Stavový prostor a chování třídy 213 // 10.2 Stavový prostor podřízené třídy 216 // 10.3 Chování podřízené třídy 218 // 10.4 Neměnná třídy jako omezení stavového prostoru 219 // 10.5 Předběžné a následné podmínky 221 // 10.6 Souhrn 223 // 10.7 Cvičení 223 // 10.8 Odpovědi 224 // 11. Přizpůsobení typu a uzavřené chování // 11.1 Třída versus typ // 11.2 Princip přizpůsobení typu // 11.2.1 Principy kontravariance a kovariance // 11.2.2 Příklad kontravariance a kovariance // 11.2.3 Grafické znázorněni kontravariance a kovariance // 11.2.4 Souhrn požadavků na přizpůsobení typu // 11.3 Princip uzavřeného chování // 11.4 Souhrn // 11.5 Cvičení // 11.6 Odpovědi // 12. Nebezpečí dědičnosti a mnohotvarosti 244 // 12.1 Zneužívání dědičnosti 244 // 12.1.1 Nesprávná seskupení 244 // 12.1.2 Převrácená hierarchie 245 // 12.1.3 Zaměňování třídy a instance 246 // 12.1.4 Špatné aplikování formule „je nějaký" 250 // 12.2 Nebezpečí mnohotvarosti 252 // 12.2.1 Mnohotvarost operací 252 // 12.2.2 Mnohotvarost proměnných 255 // 12.2.3 Mnohotvarost ve zprávách 256 // 12.2.4 Mnohotvarost a obecnost 258 // 12.3 Souhrn 260 // 12.4 Cvičení 261 // 12.5 Odpovědi 262 //
13. Techniky uspořádání operací 266 // 13.1 Smíšené třídy 266 // 13.1.1 Obchodní příklad 266 // 13.1.2 Grafický příklad 270 // 13.2 Prstence operací 273 // 13.3 Souhrn 277 // 13.4 Cvičení 277 // 13.5 Odpovědi 278 // 14. Soudržnost třídy a podpora stavů a chování 281 // 14.1 Podpora stavů v rozhraní třídy 281 // 14.2 Podpora chování v rozhraní třídy 283 // 14.3 Soudržnost operací v rozhraní třídy 289 // 14.4 Souhrn 291 // 14.5 Cvičení 293 // 14.6 Odpovědi 296 // 15. Návrh softwarové komponenty 302 // 15.1 Co je to komponenta? 302 // 15.2 Podobnosti a odlišnosti komponent a objektů 304 // 15.3 Příklad komponenty 306 // 15.4 Interní návrh komponenty 311 // 15.5 Lehké a těžké komponenty 317 // 15.6 Výhody a nevýhody používání komponent 320 // 15.7 Souhrn 323 // 15.8 Cvičení 324 // 15.9 Odpovědi 325 // Příloha A: Kontrolní seznam procházení objektově orientovaným návrhem 327 // Příloha B: Příručka uživatele objektově orientovaného návrhu 332 // Příloha C: Rychlý průvodce objektově orientovanou terminologií 338 // Glosář // Literatura // Rejstřík 364

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC