Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2004
275 s. : il.

objednat
ISBN 80-210-3495-5 (brož.)
Dotisk 2008
Vročení na titulní straně, obálce a v tiráži u dotisku je chybné, správně má být: 2002
Obsahuje tabulky, předmluvu, úvod
Bibliografie na s. 273-275
Dějepis - didaktika - učebnice vysokoškolské
000123762
OBSAH // Úvodem...7 // I. Didaktika dějepisu jako mezioborová disciplína pedagogického zaměření...9 // A. Předmět didaktiky dějepisu, její vznik a vývoj...9 // 1. Struktura předmětu a jeho definice...9 // 2. Interdisciplinární vazby předmětu a jeho výzkumných metod při tvorbě // didaktického systému...11 // 3. Vznik a vývoj předmětu ...14 // B. Nástin vývoje výuky dějepisu a profesionální přípravy učitelů v českých zemích .. 18 // 1. Geneze školského systému a výuky dějepisu jako jeho organické součásti .18 // 2. Vývoj profesionálního vzdělání učitelů dějepisu...53 // C. Úvod do teorie pedagogického výzkumu...62 // 1. Charakteristika vvzkumu...62 // wr // 2. Metody a techniky bádáni v didaktice dějepisu ...63 // 3. Pedagogický experiment jako stěžejní metoda pedagogického výzkumu...68 // 4. Práce s didaktickým testem ...71 // II. Dějepis jako vyučovací předmět...75 // A. Pojetí dějepisu...75 // 1. Význam předmětu...75 // 2. Cil předmětu...81 // 3. Úkoly předmětu...93 // 4. Obsah předmětu ...99 // B. Základní pedagogická dokumentace jako finální výsledek procesu tvorby // dějepisného didaktického systému a jako výchozí materiál jeho etapy realizace.124 // 1. Dějepisný didaktický systém...124 // 2. Základní pedagogické dokumenty...127 // C. Metodika dějepisu...135 // 1. Didaktická analýza jako stěžejní metoda didaktiky dějepisu ...135 // 2. Plánování učiva ...141
// 3. Výchovně vzdělávací proces...144 // 4. Vyučovací formy...149 // 5. Vyučovací metody...161 // 6. Výučovací prostředky ...180 // 5 // III. Pedagogická praxe jako organická součást profesionální přípravy // učitelů dějepisu...215 // A. Pedagogická praxe v učebních plánech učitelských fakult...215 // /. Formy praxí...215 // 2. Aktivity účastníků praxe...216 // B. Náplň přípravy na výuku praxe...218 // 1. Individuálni plánování učiva...218 // 2. Ukázka dílčí didaktické analýzy...224 // 3. Přípravy na vyučovací pokusy...226 // 4. Model rozboru vyučovací hodiny...249 // C. Další přílohové materiály...251 // 1. Ukázka zkušebního testu Období raného středověku...251 // 2. Vzdělávací programy Obecná škola, Občanská škola a Národní škola...255 // 3. Funkce školního dějepisu podle Katalogu požadavků ve společné // části maturitní zkoušky...261 // 4. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ...262 // Výběrová literatura ...273 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC