Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Ostrava : Montanex, 2004
302 s.

objednat
ISBN 80-7225-139-2 (brož.)
Další názvový údaj z tiráže: vybrané kapitoly veřejné správy po vstupu České republiky do Evropské unie a uskutečněných reformních změnách, určené pro studium žáků na středních školách
Obsahuje úvod, přílohy, kontrolní testy
Bibliografie: s. 277
Správa veřejná - učebnice středošk.
000123789
Obsah // OBSAH // ÜVOD 8 // L ZÁKLADY VEŘEJNÉ SPRÁVY 9 // 1. VEŘEJNÁ SPRÁVA 9 // 2. REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY 16 // 3. STÁTNÍ SPRÁVA 19 // II. ZÁKLADY VNITŘNÍ SPRÁVY 28 // 4. VNITŘNÍ SPRÁVA 28 // 5. VÉCI STÁTOOBCANSKÉ 36 // III. SAMOSPRÁVA A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 42 // 6. SAMOSPRÁVA 42 // 7. OBEC A OBECNÍ SAMOSPRÁVA 47 // 8. KRAJ A KRAJSKÁ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 55 // IV. ZÁKLADY SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 61 // 9. SPRÁVNÍ ČINNOSTI 61 // 10. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 68 // 11. DELIKTY A PŘESTUPKY 81 // V. ZÁKLADY JEDNÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVÉ 87 // 12. ZAMĚSTNANEC VEŘEJNÉ SPRÁVY 87 // 13. ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 92 // 14. JEDNÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 98 // VI. SPRÁVA ZAMĚSTNANOSTI A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 104 // 15. SPRÁVA ZAMĚSTNANOSTI 104 // 16. SOCIÁLNÍ SPRÁVA 110 // VII. ZÁKLADY FINANČNÍ SPRÁVY 121 // 17. FINANČNÍ SPRÁVA 121 // 18. CELNÍ SPRÁVA 134 // Vili. ZÁKLADY ŽIVNOSTENSKÉ SPRÁVY 143 // 19. ŽIVNOSTENSKÁ SPRÁVA 143 // IX. STÁTNÍ INSTITUCE S VÝKONNOU MOCÍ 150 // 20. SPRÁVA STATISTIKY 150 // 5 // Obsah // 21. SPRÁVA ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ 158 // X. ZÁKLADY SPRÁVY SOUDÜ A PRÁVNÍCH INSTITUCÍ 162 // 22. SPRÁVA SOUDÜ A VEŘEJNOPRÁVNÍ INSTITUCE 162 // 23. SOUKROMOPRÁVNÍ INSTUCE 168 // XI. ZÁKLADY SPRÁVY ŠKOLSTVÍ A KULTURY 170 // 24. správa Školství 170 // 25. SPRÁVA KULTURY 177 // XII. ZÁKLADY SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ 181 // 26. VEŘEJNÁ SPRÁVA ZDRAVOTNICTVÍ 182
// 27. SPRÁVA OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 190 // 28. STÁTNÍ SPRÁVA LÉČIV 195 // XIII. ZÁKLADY STAVEBNÍ SPRÁVY 199 // 29. STAVEBNÍ SPRÁVA 200 // XIV. ZÁKLADY SPRÁVY DOPRAVY 207 // 30. SPRÁVA DOPRAVY 208 // XV. ZÁKLADY SPRÁVY BEZPEČNOSTI A OBRANY 218 // 31. SPRÁVA POLÍCIE 218 // 32. SPRÁVA OBRANY STÁTU 225 // 33. SPRÁVA ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB 233 // XVI. ZÁKLADY SPRÁVY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 236 // 34. SPRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 236 // 35. SPRÁVA OCHRANY OVZDUŠÍ 241 // 36. SPRÁVA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 245 // 37. SPRÁVA OCHRANY OZÓNOVÉ VRSTVY ZEMÉ 249 // 38. SPRÁVA VOD 251 // 39. SPRÁVA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 254 // 40. SPRÁVA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 257 // 41. SPRÁVA OCHRANY PŘED PŮSOBENÍM CHEMICKÝCH LÁTEK 261 // XVII. PŘEHLED PRÁVNÍCH NOREM 264 // XVIII. NÁMĚTY NA SAMOSTATNOU PRÁCI 273 // 6 // Obsah // XIX. LITERATURA 277 // XX. PŘÍLOHY 278 // č.: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MINISTERSTVA VNITRA // České republiky 278 // č.: 2. KRAJSKÁ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA, // OKRESNÍ STÁTNÍ SPRÁVA 276 // č.: 3. HODNOSTI A HODNOSTNÍ SBORY 280 // XXI. CVIČENÍ 281 // č.: 1. VEREJNÁ SPRÁVA 281 // č.: 2. STÁTNÍ SPRÁVA 282 // č.: 3. SAMOSPRÁVA AÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 283 // XXIV. KONTROLNÍ TESTY 284 // TEST č 1. VEREJNÁ A STÁTNÍ SPRÁVA 284 // TEST č 2. VNITŘNÍ SPRÁVA 285 // TEST č 3. SAMOSPRÁVA AÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 293 // ZÁVĚR 298 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC