Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
2. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967
761 s.

objednat
Učebnice vysokých škol
ruština
000123834
Předmluva k českému vydání ...9 // ČÁST PRVNÍ // I. Předmět psychologie (přeložil J. Růžička) ...11 // Podstata psychična ...11 // Charakteristika psychických jevů ...11 // Psychika a vědomí ...17 // Psychika a činnost ...20 // Psychofyzický problém ...23 // Předmět a úkoly psychologie jako vědy ...27 // Odvětví psychologie ...32 // II. Metody psychologie (přeložil J. Růžička) ...34 // Metodika a metodologie ...34 // Metody psychologie ...34 // Pozorování ... ...38 // Sebepozorování ...38 // Objektivní pozorování ...41 // Experimentální metoda ...44 // Další metody psychologického výzkumu ...47 // III. Dějiny psychologie (přeložili J. Rudolecký a V. Smékal) ...53 // Dějiny západní psychologie ...53 // Psychologie ve starověku ...53 // Psychologie ve středověku (do období renesance) ...56 // Psychologie v období renesance ...56 // Psychologie v XVII.—XVIII. století a v první polovině XIX. století . . 56 // Zformování psychologie v experimentální vědu ...63 // Krize metodologických základů psychologie ...66 // Dějiny psychologie v SSSR ...80 // Dějiny ruské vědecké psychologie ...80 // Sovětská psychologie ...91 // ČÁST DRUHÁ // IV. Problém vývoje v psychologii (přeložil F. Janda) ...98 // Üvod ...98 // Vývoj psychiky a chování ...106 // Hlavní stupně ve vývoji psychiky a chování ...109 // Problém instinktu, zautomatizovaného úkonu a intelektu ...109 // Instinkty ...110 // Individuálně proměnlivé formy chování ...115 // Intelekt ...122 // Všeobecné závěry ...125 // 3 // V. Vývoj chování a psychiky živočichů (přeložil F. Janda) ...131 // Chování nižších organismů ...131 // Vývoj, nervového systému živočichů ...133 // Způsob života a psychika ...137 // VI. Vědomí člověka (přeložili J. Bronec a F. Janda) ...144 //
Historický vývoj vědomí člověka ...144 // Problém antropogeneze ...144 // Vědomí a mozek ...152 // Fyziologie vyšší nervové činnosti ...164 // Vývoj vědomí ...166 // Vývoj psychiky dítěte ...172 // Vývoj a učení ...172 // Biogenetický problém ...176 // Vývoj nervové soustavy dítěte ...182 // Vývoj psychiky dítěte ...183 // ČÁST TŘETÍ // Úvod (přeložil V. Smékal) // VII. Počitky a vnímání (přeložili J. Sedlák a L. Štejgerle — str. 203 až 263, V. Jůva — str. 264 až 306) ...203 // Počitky ...203 // Receptory ...205 // Elementy psychofyziky ...206 // Psychofyziologické zákonitosti ...210 // Klasifikace počitků ...211 // Orgánové počitky ...215 // Statické a kinestetické počitky ...220 // Statické počitky ..., ...220 // Kinestetické počitky ...221 // Kožní počitky ...221 // Bolest ...222 // Počitky teploty ...224 // Dotyk a tlak ...225 // Hmat ...226 // Čichové a chuťové počitky ...230 // Čichové počitky ...230 // Chuťové počitky ...231 // Sluchové počitky ...233 // Lokalizace zvuku ...241 // Teorie slyšení ...243 // Vnímání řeči a hudby ...245 // Zrakové počitky ...248 // Stavba a funkce oka ...249 // Počitky barvy ...252 // Míšení barev ...253 // Psychofyziologické zákonitosti ...255 // Teorie počitku barvy .... 258 // Psychofyzické působení barev ...259 // Vjem barvy ...260 // Vnímání ...264 // Obecná teorie ...264 // Podstata vnímání ...264 // Konstantnost vnímání ...272 // Uvědomělost vnímání ...273 // Historičnost vnímání ...276 // Vnímání a zaměřenost osobnosti ... ...277 // Vnímání prostoru .... . 278 // 4 // Vnímání velikosti ...282 // Vnímání tvaru ...283 // Vnímání pohybu ...284 // Vnímání času ...288 // Vývoj vnímání u dětí ...293 // Senzorický vývoj dítěte ...293 // Vývoj vnímání prostoru u dětí ...295 //
Vnímání tvaru u dětí ...296 // Vnímání času u dětí ...298 // Vývoj vnímání a pozorování u dětí ...300 // VIII. Paměť (přeložili B. Bárta a B. Bártová) ...306 // Paměť a vnímání ...306 // Organické základy paměti ...309 // Představy ...311 // Asociace představ ...314 // Teorie paměti ...315 // Oloha asociativních, významových a strukturálních spojů při zapamatování 315 // Úloha postojů při zapamatování ...320 // Zapamatování ...322 // Znovupoznávání ...327 // Reprodukce ...328 // Vzpomínání . 331 // Podržení a zapomínání ...333 // Druhy paměti ...340 // Úrovně paměti ...341 // Typy paměti ...342 // Patologie paměti ...344 // Vývoj paměti u dětí ...345 // IX. Obrazotvornost (přeložila L. Monatová) ...351 // Podstata obrazotvornosti ...351 // Druhy obrazotvornosti .... 354 // Obrazotvornost a tvořivost ...356 // „Technika“ obrazotvornosti ...359 // Obrazotvornost a osobnost ...362 // Vývoj obrazotvornosti u dětí ...363 // X. Myšlení (přeložil J. Růžička) ...368 // Podstata myšlení ...368 // Psychologie a logika ...371 // Psychologické teorie myšlení ...371 // Psychologická podstata myšlenkového procesu ...375 // Základní fáze myšlenkového procesu ...380 // Základní operace jako stránky myšlenkové činnosti ...382 // Pojem a představa ...386 // Základní druhy myšlení ...391 // O genetických raných stupních myšlení ...396 // Patologie a psychologie myšlení ...400 // Vývoj myšlení dítěte ...404 // Prvé projevy intelektuální činnosti dítěte ...404 // Počáteční dětské zobecňování ...408 // „Situační“ myšlení dítěte ...409 // Počátek aktivní myšlenkové činnosti dítěte ...411 // Zobecňování u dítěte předškolního věku a chápání vztahů ...413 // Osudky dítěte a chápání příčinnosti ...415 //
Charakteristické zvláštnosti raných forem dětského myšlení ...418 // Vývoj myšlení dítěte v systematickém vyučování ...423 // Osvojování pojmů ...425 // Soudy a úsudky ...427 // Vývoj teoretického myšlení při osvojování soustavy poznatků ...428 // Teorie vývoje dětského myšlení ...431 // XI. Řeč (přeložil J. Růžička) ...433 // Řeč a vzájemný styk. Funkce řeči ...433 // Různé druhy řeči ...441 // Řeč a myšlení ...445 // Historický vývoj řeči ...447 // Vývoj řeči u dětí ...451 // Vznik a prvé etapy vývoje řeči u dítěte ...451 // Růst slovníku ...456 // Struktura řeči ...458 // Vývoj souvislé řeči ...460 // Problém egocentrické řeči ...465 // Vývoj písemné řeči u dítěte ...467 // Vývoj výrazové řeči ...470 // XII. Pozornost (přeložil J. Bronec) ...472 // Podstata pozornosti ...472 // Teorie pozornosti ...475 // Fyziologické základy pozornosti ...477 // Základní druhy pozornosti ...479 // Základní vlastnosti pozornosti ...481 // Vývoj pozornosti ...487 // XIII. Emoce (přeložila L. Blatná) ...490 // Emoce a potřeby ...490 // Emoce a způsob života ...492 // Emoce a činnost ...497 // Fyziologie emocí ...503 // Výrazové pohyby ...513 // Emoce a prožitky osobnosti ...518 // Psychologická diagnostika emocí. „Asociační experiment“ ...520 // Různé druhy emocionálních prožitků ...521 // Emocionální zvláštnosti osobnosti ...530 // Vývoj emocí u dětí ...532 // XIV. Vůle (přeložila L. Blatná) ...537 // Podstata vůle ...537 // Průběh volního procesu ...544 // Patologie a psychologie vůle ...553 // Volní kvality osobnosti ...556 // Teorie vůle ...559 // Vývoj vůle u dítěte ...560 // ČÁST ČTVRTÁ // Üvod (přeložil V. Smékal) ...567 // XV. Konání (přeložil V. Smékal) ...574 // Různé druhy konání ...576 //
Konání a dovednost ...585 // XVI. Činnost (přeložili V. Smékal — str. 595 až 603, J. Šindelář — str. 604 až 652) 595 // Úlohy a motivy činnosti ...595 // Práce ...604 // Psychologická charakteristika práce ...604 // Práce dělníka ...606 // Práce vynálezce ...608 // Práce vědce ...612 // Práce umělce ...614 // Hra ...622 // Podstata hry ...622 // Teorie hry ...627 // Vývoj hry u dítěte ...628 // Učení ...634 // Podstata učení a práce ...634 // Učení a poznání ...636 // Vyučování a vývoj ...637 // Motivy učení ...638 // Osvojení systému poznatků ...642 // ČÁST PÁTÁ (přeložil J. Bronec) // Úvod // XVII. Zaměřenost osobnosti // Postoje a tendence // Potřeby // Zájmy // Ideály // XVIII. Schopnosti. // Obecné nadání a speciální schopnosti // Nadání a úroveň schopností // Teorie nadání // Vývoj schopností u dětí // XIX. Temperament a charakter // Temperament // Charakter // XX. Sebeuvědomění a životní dráha osobnosti. // Sebeuvědomění osobnosti // Životní dráha osobnosti // Bibliografie // Rejstřík jmenný (sestavil V. Smékal) // Rejstřík věcný (sestavil V. Smékal)
(OCoLC)42164642
cnb000446723

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC