Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(19.2) Půjčeno:230x 
BK
Vyd. 2., dopl.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
140 s. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7042-638-1 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 139
000123842
PŘEDMLUVA // 1. PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE // 1 Poučení z historie // Starověké pojetí duše // Materiální a nemateriální pojetí duše // Sokrates, Platon a Aristoteles // Názory orientálních myslitelů // Středověké pojetí duše // Názory na duševní jevy v novověku // Empirismus a Sensualismus // Asocianismus // Racionalismus // Vývojové hledisko // Nové poznatky přírodovědy // Další rozpracování reflexní teorie // Poznatky z psychopatologie // Programové uplatňování experimentu v psychologii // 1.2 Obecné vymezení předmětu psychologie // Vědomí a prožívání // Nevědomí // Chování // Psychika // Klasifikace psychických jevů // 1.3 Hlavní směry současné psychologie // Behaviorismus // Humanistická psychologie // Psychoanalýza // Gestaltismus // Kognitivní psychologie // Transpersonální psychologie // Poznámky k 1. kapitole // 2. KLASIFIKACE PSYCHOLOGICKÝCH VĚD // Poznámky ke 2. kapitole // 3. PSYCHOLOGICKÁ TERMINOLOGIE //
4. PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI // 4.1 Přístupy ke studiu osobnosti // 4.2 Struktura osobnosti // Schopnosti // Motivační dispozice // Potřeby // Postoje a zájmy // Hodnoty,návyky , aspirace // Temperamentové dispozice // Typy temperamentu // Charakter, povahové rysy // Fyziologické dispozice, tělesná konstituce // 4.3 Integrace osobnosti // 4.4 Některá pojetí osobnosti // Teorie vrstev osobnosti // Faktorová pojetí // Behavioristická pojetí // Fenomenologická pojetí // Humanistická pojetí // Kognitivní pojetí // Osobnost jako součást psychologického pole // 4.5 Determinanty utváření osobnosti // Vnitřní činitelé // Vnější činitelé // 4.6 Ontogeneze osobnosti // Zrání a učení // Paměť // Etapy vývoje osobnosti // Vývoj některých stránek osobnosti // Somatický a motorický vývoj // Vývoj herních aktivit // Vývoj pracovních aktivit // Sociální vývoj a socializace // Mravní vývoj // Některá pojetí vývoje osobnosti // 4.7. Funkce osobnosti (dynamika osobnosti) // Poznávání // Emoce // Motivace // Psychické řízení činnosti // Poznámky ke 4. kapitole // 5. METODY PSYCHOLOGIE // 5.1 Psychologická diagnostika // 5.2 Psychologický výzkum // 5.3 Metody psychologické intervence // Poznámky k 5. kapitole // DOPORUČENÁ LITERATURA // OKRUHY PRO SAMOSTATNÉ STUDIUM

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC