Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1977
510 s., [9] obr. příl. : il., mapy ; 8°

objednat
Přehledy lit.
Jmenný a věcný rejstřík
První česká oceánografie shrnuje moderní poznatky o mořích a oceánech. Pojednává o fyzikálních a chemických vlastnostech mořské vody, o geologii moří a oceánů, o mořské biologii, o morfologii oceánského dna. Sleduje vztahy mezioceánem a atmosférou, seznamuje s oceánografickým výzkumem, informuje o mořských nerostných surovinách, o námořní dopravě aj..
000123878
Předmluva (Z. Kukal) 9 // 1. DEFINICE A ROZDĚLENÍ OCEÁNOGRAFIE (Z. Kukal) 11 // 2. DĚJINY OCEÁNOGRAFIE (Z. Kukal) 14 // 2.1. Starověk 14 // 2.2. Středověk 17 // 2.3. Novověk 17 // 2.4. Počátky oceánografie 18 // 2.5. Vědecká oceánografie, počátky mezinárodní spolupráce 22 // 3. OCEÁNY, MOŘE, JEJICH ROZLOHA A DĚLENÍ (Z. Kukal) 32 // 3.1. Rozdělení světového oceánu 34 // 3.2. Pojmenování oceánů a moří 35 // 4. MORFOLOGIE DNA SVĚTOVÉHO OCEÁNU (Z. Kukal) 48 // 4.1. Základní tvary mořského dna - geomorfologické provincie 51 // 4.2. Popis tvarů oceánského dna 56 // 4.3. Nomenklatura tvarů mořského dna 73 // 4.4. Stručný popis morfologie dna jednotlivých oceánů 74 // 5. GEOLOGIE MOŘÍ A OCEÁNŮ (Z. Kukal) 85 // 5.1. Dno oceánů, oceánská kůra 85 // 5.2. Zemský plášť 91 // 5.3. Geologická struktura a vznik tvarů mořského dna 94 // 5.4. Riftové zóny 109 // 5.5. Hlubinné příčné posuny 117 // 5.6. Oceánská gravitační tektonika 120 // 5.7. Mořské diapirové struktury 121 // 5.8. Bloková stavba zemské kůry a globální bloková tektonika 122 // 5.9. Rozpínání oceánského dna 124 // 5.10. Pohlcování oceánské kůry 130 // 5.11. Vertikální pohyby mořského dna 132 // 5.12. Stáří oceánů 135 // 5.13. Oceánský vulkanismus 136 // 5.14. Regionální geologie oceánů 141 // 5.15. Mořské sedimenty 147 // 6. MOŘSKÁ VODA (J. Trebichavský a Z. Kukal) 207 // 6.1. Teplota mořské vody (Z. Kukal) 207 // 6.2. Hustota mořské vody (Z. Kukal) 220 // 6.3. Barva mořské vody (Z. Kukal) 221 // 6.4. Led na mořské hladině (Z. Kukal) 224 // 6.5. Suspenze v mořské vodě (Z. Kukal) 231 // 56.6. Chemické složení mořské vody (J. Trebichavský a Z. Kukal) 234 // 6.7. Historie mořské vody (Z. Kukal) 263 // 7. POHYBY MOŘSKÉ VODY (Z. Kukal) 270 // 7.1. Vlnění 270 //
7.2. Dmutí moře 299 // 7.3. Mořské proudy 320 // 8. VZTAHY MEZI OCEÁNEM A ATMOSFÉROU (F. Rein) 349 // 8.1. Üvod 349 // 8.2. Tepelná bilance systému oceán - atmosféra 351 // 8.3. Vodní bilance oceánů 354 // 8.4. Proudění vzduchu nad oceánem 355 // 8.5. Kolísání klimatu a kolísání charakteristik oceánů 365 // 9. BIOLOGIE MOŘE (J. Lellák) 367 // 9.1. Světlo 367 // 9.2. Viskozita vody 370 // 9.3. Salinita 370 // 9.4. Rozpuštěné plyny 371 // 9.5. Dusík a jeho biogeochemický cyklus 372 // 9.6. Fosfor a jeho biogeochemický cyklus 375 // 9.7. Křemík 377 // 9.8. Železo a mangan 378 // 9.9. Základní členění mořského ekosystému 378 // 9.10. Potravní řetězce a přeměna látek v mořích 397 // 10. OCEÁNOGRAFICKÝ VÝZKUM (J. Trebichavský) 405 // 10.1. Výzkumná plavidla 405 // 10.2. Mobilní a stabilní platformy 409 // 10.3. Měření hloubek a profilování dna 409 // 10.4. Měření proudů, vlnění a přílivů 411 // 10.5. Odběr vzorků vody, sedimentů a biologických materiálů 413 // 10.6. Měření vlastností mořské vody 415 // 10.7. Komplexní oceánografický výzkum a vývojové tendence 418 //
11. MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY (J. Trebichavský) 420 // 11.1. Mořská voda 420 // 11.2. Nerostné suroviny mořského dna 425 // 11.3. Těžba mořských nerostných surovin 441 // 11.4. Zpracování mořské vody 444 // 11.5. Právní aspekty podmořského dolování 444 // 11.6. Ochrana mořských nerostných surovin a oceánského životního prostředí 445 // 11.7. Ekonomické hodnocení geologické prospekce v moři a podmořského dolování 452 // 12. ČLOVĚK POD MOŘSKOU HLADINOU (F. Nagy) 455 // 12.1. Fyzikální a fyziologické podmínky pobytu člověka pod vodou 455 // 12.2. Historie pobytu člověka pod vodou 457 // 12.3. Fyziologické aspekty pobytu člověka pod vodou 460 // 12.4. Přehled potápěčské techniky a možností jejího využití 466 // 12.5. Ponory v tlakuvzdorných kabinách a v ponorkách 471 // 613. NÁMOŘNÍ DOPRAVA (J. Ptáček) 477 // 13.1. Úvod 477 // 13.2. Světová tonáž námořních lodí 478 // 13.3. Pravidelné námořní linky 478 // 13.4. Československá námořní doprava 481 // Závěr (Z. Kukal) 486 // Rejstřík (Z. Kukal) 487
(OCoLC)3965277
cnb000158839

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC