Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.2) Půjčeno:82x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006
121 s. : il.

objednat
ISBN 80-7368-226-5 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita Ostrava, Zdravotně sociální fakulta
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky, nákresy
Bibliografie na s. 118-119
Audiologie - učebnice vysokošk.
Audiometrie - učebnice vysokošk.
Poruchy sluchu - aspekty sociální - učebnice vysokošk.
000123936
OBSAH // 1. Základní pojmy z akustiky...5 // 1.1 Zvuk...5 // 1.2 Základní veličiny zvuku... 5 // 1.3 Dekadický logaritmus...7 // 1.4 Druhy zvuků...8 // 2. Základy fyziologické akustiky...9 // 2.1 S luchový orgán...10 // 2.2 Síření zvuku sluchovým orgánem...12 // 2.3 Sluchový práh a pole, hlasitost a nadprahové hladiny, výška tónu a lidský hlas.19 // 2.3.1 Sluchový práh...;...19 // 2.3.2 Sluchové pole...19 // 2.3.3 Hlasitost...20 // 2.3.4 Nadprahová hladina... 21 // 2.3.5 Výška tónu...21 // 2.4 Činnost sluchového orgánu...23 // 2.4.1 Převodní ústroji...24 // 2.4.2 Impedance převodního systému...25 // 2.4.3 Činnost vnitřního ucha a nervové části sluchového orgánu...25 // 2.5 Adaptace a únava sluchového orgánu...;...27 // 2.6 Směrové a prostorové slyšení...27 // 2.7 Sluch a věk...28 // 2.8 Sluch a řeč...28 // 2.9 Příčiny poruch sluchu...30 // 2.9.1 Patologické změny v převodním ústrojí...30 // 2.9.2 Patologické změny v percepčním ústrojí...32 // 2.10 Příznaky chorob sluchového orgánu...33 // 3. Vyšetření sluchu...35 // 3.1 Vyšetření sluchu subjektivními metodami...35 // 3.1.1 Vyšetření sluchu řečí...35 // 3.1.2 Vyšetření sluchu ladičkami... 36 // 3.1.2.1 Weberova zkouška ladičkou: (W)...37 // 3.1.2.2 Rinneho zkouška ladičkou: (R)...38 // 3.1.2.3 Schwabachova zkouška ladičkou (Sch)...39 // 3.1.3 Tónová audiometrie...40 // I.Pravidla při vyšetření tónovou audiometrií...41
?. Tónovou audiometrií rozlišíme jednotlivé typy nedoslýchavosti:...42 // ?. ? přeslechu dochází...42 // IV. Maskování = ohlušení...42 // V. Vyšetření prahu vzdušného vedení...43 // VI. Kostní vedení...44 // VII. Uzávěrový efekt...44 // VIII. Práh hmatu...44 // 3.2 Základy objektivní audiometrie...45 // 3.2.1 Měření středoušní impedance...45 // 3.2.1.1. Tympanometrie...46 // 3.2.1.2. Vyšetření sluchové trubice...52 // 3.2.1.3. Měření výbavnosti třmínkových reflexů...53 // 120 // Základy audiologie a objektivní audiometrie. Medicínské a sociální aspekty sluchových // vad // © // 3.2.2 BERA- kmenová audiometrie...57 // 3.2.3 ERA = CERA (cortical electric response audiometry)...61 // 3.2.4 Otoakustické emise...62 // 3.3 Řečová audiometrie.,...65 // 4. Specifika dětského věku...68 // 4.1 Zrání sluchové dráhy...68 // 4.2 Příprava ? vyšetření...68 // 4.3 Sluchové vady v dětské populaci...69 // 4.4 Včasné zjištění a podchycení sluchové vady...74 // 4.4.1 Odhalení sluchové vady...76 // 4.4.2 Algoritmus vyšetření sluchu nejmenších dětí...76 // 4.4.3 Minnesotská zjištění z roku 2000...77 // 5. Posudková činnost...78 // 5.1 Výpočet sluchové ztráty v procentech podle Fowlera ze ztrát sluchu v decibelech.78 // 5.2 Kvalita sluchové ostrosti...79 // 5.3 Klasifikace nedoslýchavosti podle Světové zdravotnické organizace...80 // 6. Zásady vyšetření simulace a agravace sluchové vady...81
// 7. Vyšetření jednotlivých typů nedoslýchavosti - baterie testů...82 // 7.1 Vyšetření převodní nedoslýchavosti jedno- nebo oboustranné...82 // 7.2 Vyšetření percepční nedoslýchavosti jednostranné...82 // 7.3 Vyšetření percepční nedoslýchavosti oboustranné...82 // 7.4 Vyšetření percepční suprakochleámí (retrokochleámí) nedoslýchavosti...82 // 8. Terapie sluchových vad...83 // 9. Psychologické důsledky sluchové vady...85 // 9.1 Faktory ovlivňující psychický vývoj dítěte...85 // 9.2 Časná diagnóza...87 // 9.3 Sociální důsledky sluchové vady...88 // 9.4 Jednotlivé stupně socializace:...88 // 9.5 Informovanost široké veřejnosti...90 // 9.6 Síť zařízení pro sluchově postiženě... 90 // 9.7 Poskytování mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany...92 // 9.8 Speciálně pedagogická centra v České republice...94 // 10. Závěr...96 // 11. Vertigo...97 // 11.1 Rovnovážné ústrojí...98 // 11.1.1 Anatomie a fyziologie rovnovážného ústrojí...98 // 11.1.2 Fyziologie vestibulámího ústrojí...101 // 11.2 Vyšetření vestibulámího ústrojí...103 // 11.2.1 Vyšetření spontánních vestibulospinílních jevů...103 // 11.2.2 Vyšetření vestibulookulámích jevů...105 // 11.3 Léčba závratí...116 // 11.4 Sociální sféra a závratě...117 // 12. Literatura...118 // 121 // Základy audiologie a objektivní audiometrie. Medicínské a sociální aspekty sluchových vad @
(OCoLC)124091499
cnb001707904

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC