Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2003
xxx,870 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-208-0 (váz.)
Obsahuje obrázky, fotografie, rejstřík
Obsahuje bibliografické odkazy
000123960
Stručný obsah: Předmluva XXXI // 1. ÚVOD DO STUDIA VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ - Jan Bureš // 2. ZÁKLADY KLINICKÉ FARMAKOLOGIE VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ - Jiří Vortel // 2.1. Základní farmakokinetické parametry v klinické praxi 9 // 2.2. Úprava dávky při snížené funkci eliminačních orgánů 14 // 2.3. Lékové interakce 14 // 2.4. Monitorování farmakoterapie 15 // 2.5. Farmakoterapie v těhotenství 17 // 2.6. Principy antibakteriální léčby 19 // 2.7. Základy léčby psychofarmaky ve vnitřním lékařství 21 // 2.8. Nežádoucí účinky léku 23 // 2.9. Zdroje klinicky užitečných informací o lécích 27 // 3. INTERDISCIPLINÁRNÍ SYMPTOMY VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ - Jiří Horáček, Dagmar Krajíčková, Vladimír Pidrman, Petr Tilšer, Gerhard Waberžinek // 3.1. Bolest 31 // 3.2. Dušnost 38 // 3.3. Cyanóza 40 // 3.4. Poruchy vědomí 41 // 3.5. Horečka 47 // 3.6. Otok 50 // 3.7. Změny tělesné hmotnosti 52 // 4. PNEUMOLOGIE - Bohuslav Král, Zdeňka Pařáková, Irena Špásová, Věra Jílková // 4.1. Anatomické a fyziologické poznámky 57 // 4.2. Čisticí a obranné mechanismy plic 60 // 4.3. Nejdůležitější symptomy dýchacího ústrojí 61 // 4.4. Diagnostické a léčebné metody v pneumologii 63 // 4.5. Zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí 71 // 4.6. Chronická obstrukční plicní nemoc 84 // 4.7. Asthma bronchiale 92 // 4.8. Nádory plic 101 // 4.9. Difúzní intersticiální plicní procesy 107 // 4.10. Nemoci pleury 115 // 4.11. Nemoci mediastina, bránice a hrudní stěny 120 // 4.12. Postižení plic při nemocech jiných systémů 122 // 4.13. Postižení dýchacího systému vyvolané léky 124 // 4.14. Respirační insuficience 125 // 4.15. Plicní hypertenze a cor pulmonale chronicum 128 // 4.16. Bronchiektázie 130 // 4.17. Cystická plicní fibróza (mukoviscidóza) 131 // 4.18. Atelektáza plic 132 //
4.19. Hypoventilační syndromy 132 // 4.20. Náhlé respirační příhodv 134 // 5. KARDIOLOGIE - Jiří Kvasnička, Petr Pařízek // 5.1. Poznámky k fyziologii oběhu 139 // 5.2. Nejdůležitější parametry oběhu 141 // 5.3. Vyšetřovací metody v kardiologii 143 // 5.4. Hypertenze 149 // 5.5. Plicní hypertenze 155 // 5.6. Koronární onemocnění 160 // 5.7. Srdeční selhání 169 // 5.8. Šok 175 // 5.9. Synkopa 178 // 5.10. Arytmie 180 // 5.11. Náhlá smrt 192 // 5.12. Neodkladná resuscitace 194 // 5.13. Infekční endokarditida 196 // 5.14. Onemocnění myokardu 198 // 5.15. Onemocnění perikardu 204 // 5.16. Vrozené srdeční vady 206 // 5.17. Chlopenní vady 209 // 5.18. Tumory srdce 214 // 5.19. Disekce aorty 215 // 5.20. Srdce při jiných onemocněních a při graviditě 216 // 6. ANGIOLOGIE - Libuše Vodičková, Petr Vodňanský, Antonín Krajina // 6.1. Přístrojové diagnostické metody 223 // 6.2. Onemocnění končetinových tepen 225 // 6.3. Perkutánní transluminální angioplastika 236 // 6.4. Onemocnění žil 238 // 6.5. Onemocnění lymfatických cév 245 // 7. GASTROENTEROLOGIE - Jan Bureš, Bohumil Fixa, Petr Hůlek, Marcela Kopáčova, Stanislav Rejchrt // 7.1. Symptomatologie chorob trávicího ústrojí 251 // 7.2. Vyšetřovací metody v gastroenterologii 254 // 7.3. Imunologie trávicího ústrojí 261 // 7.4. Choroby ústní dutiny 264 // 7.5. Choroby jícnu 266 // 7.6. Choroby žaludku a dvanáctníku 274 // 7.7. Choroby tenkého střeva 289 // 7.8. Choroby tlustého střeva 304 // 7.9. Choroby slinivky břišní 318 // 7.10. Endokrinně aktivní tumory trávicího ústrojí 327 // 7.11. Choroby žlučníku a žlučových cest 328 // 7.12. Choroby jater 336 // 7.13. Infekce trávicího ústrojí 376 // 7.14. Choroby peritonea 382 // 7.15. Nutriční aspekty u chorob trávicího ústrojí 384 // 7.16. Potravinová alergie 384 //
7.17. Vliv nesteroidních antiflogistik na trávicí ústojí 386 // 7.18. Jaterní a gastrointestinální poruchy v těhotenství 388 // 7.19. Akutní příhody v gastroenterologii 389 // 8. HEMATOLOGIE - Jaroslav Malý, Milan Bláha, Ladislav Jebavý, Miloslav Kmoníček, Vladimír Maisnar, Miroslav Pecka, Karel Podzimek, Jaroslava Voglová, Pavel Žák // 8.1. Vlastnosti krve a principy krvetvorby 403 // 8.2. Základní nálezy v obvodové krvi a v kostní dřeni 405 // 8.3. Choroby červených krvinek (anémie) 406 // 8.4. Změny rozpočtu bílých krvinek 414 // 8.5. Hematologické malignity 416 // 8.6. Dřeňový útlum, aplastická anémie (aplastická pancytopenie) 434 // 8.7. Podpůrná terapie u hematologických onemocnění 435 // 8.8. Poruchy srážení krve 438 // 8.9. Zásady podávání transfúzí ve vnitřním lékařství 457 // 8.10. Transplantace progenitorových krvetvorných buněk 460 // 9. OBECNÁ KLINICKÁ ONKOLOGIE - Jaroslav Malý // 9.1. Úvod do problematiky klinické onkologie 465 // 9.2. Etiologie nádorů 466 // 9.3. Detekce a diagnostika nádorových onemocnění 467 // 9.4. Obecné principy léčby nádorů 468 // 10. REVMATOLOGIE - Zbyněk Hrnčíř, Petr Bradna // 10.1. Difúzní (systémové) nemoci pojiva 481 // 10.2. Spondylartropatie 492 // 10.3. Artritidy se vztahem k infekci 495 // 10.4. Artritidy indukované krystaly 498 // 10.5. Osteoartróza 501 // 10.6. Mimokloubní revmatismus 505 // 11. OSTEOLOGIE - Vladimír Palička // 11.1. Morfologie a fyziologie kostní tkáně 511 // 11.2. Osteoporóza 513 // 11.3. Osteomalacie 520 // 11.4. Pagetova choroba 521 // 12. ENDOKRINOLOGIE - Jan Čáp, Jiří Horáček, Pavla Řehořková // 12.1. Obecná endokrinologie 525 // 12.2. Onemocnění hypothalamo-hypofyzární 526 // 12.3. Nemoci štítné žlázy 538 // 12.4. Onemocnění příštítných tělísek 548 // 12.5. Onemocnění nadledvin 554 //
12.6. Poruchy pohlavních hormonů důležité pro vnitřní lékařství 562 // 12.7. Hormonálně aktivní tumory gastroenteropankreatického systému 566 // 12.8. Onemocnění postihující více žláz s vnitřní sekrecí 568 // 12.9. Paraneoplastické endokrinní syndromy 569 // 13. NEFROLOGIE - Petr Fixa // 13.1. Základy anatomie a fyziologie ledvin 575 // 13.2. Vyšetření nemocného s onemocněním ledvin 576 // 13.3. Nemoci glomerulů 581 // 13.4. Tubulointersticiální nefritidy 592 // 13.5 Nemoci tubulů 597 // 13.6 Cystická onemocnění ledvin 598 // 13.7. Obstrukce močových cest 599 // 13.8. Urolitiáza 599 // 13.9. Nádory ledvin 600 // 13.10. Akutní selhání ledvin 600 // 13.11. Chronické selhání ledvin 604 // 14. METABOLISMUS - Jiří Horáček, Zdeněk Zadák, Pavel Živný // 14.1. Úvod, genetické aspekty metabolismu 613 // 14.2. Obezita 613 // 14.3. Metabolická reakce na stres 617 // 14.4. Hypoglykémie 619 // 14.5. Poruchy lipidového metabolismu 621 // 14.6. Ateroskleróza 629 // 14.7. Vzácnější vrozené poruchy metabolismu 631 // 14.8. Poruchy vodní, minerálové a acidobazické rovnováhy 639 // 15. KLINICKÁ VÝŽIVA - Zdeněk Zadák, Jan Bureš, Luboš Sobotka // 15.1. Výživa a nutriční požadavky 657 // 15.2. Vitamíny a stopové prvky 659 // 15.3. Malnutrice (podvýživa) 665 // 15.4. Mentální anorexie a bulimie 668 // 15.5. Dietní opatření u interních chorob 670 // 15.6. Umělá výživa ve vnitřním lékařství 677 // 16. DIABETOLOGIE - Zdeněk Zadák, Alena Šmahelová // 16.1. Definice a epidemiologie diabetů 691 // 16.2. Patogeneze diabetů 692 // 16.3. Klasifikace a klinický obraz diabetů 695 // 16.4. Diagnostika diabetů 699 // 16.5. Sledování stavu kompenzace diabetů 701 // 16.6. Léčba diabetů 1. typu 703 // 16.7. Léčba diabetů 2. typu 709 // 16.8 Komplikace diabetů 715 // 16.9. Jiné problémy u diabetiků 730 //
16.10. Edukace diabetiků 731 // 16.11. Pracovní zařazení diabetiků 732 // 16.12. Perspektivy v léčbě diabetů 732 // 17. IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE - Otakar Kopecký, Jan Krejsek // 17.1. Definice a členění imunitního systému 737 // 17.2. Genetické faktory ovlivňující vnímavost jedince vůči infekci 737 // 17.3. Buňky, tkáně a orgány imunitního systému 737 // 17.4. T-lymfocyty a specifická buněčná imunita 738 // 17.5. B-lymfocyty a specifická humorální imunita 742 // 17.6. Přirozeně cytotoxické buňky 744 // 17.7. Přirozená imunita - fagocytóza 745 // 17.8. Přirozená imunita - komplementový systém 748 // 17.9. Imunobiologie zánětu 749 // 17.10. Autoimunita 752 // 17.11. Imunodeficience 755 // 17.12. Imunoterapie 767 // 17.13. Alergická onemocnění 770 // 17.14. Vyšetřovací postupy v klinické imunologii 773 // 18. OTRAVY A NEPŘÍZNIVÉ VLIVY ZEVNÍHO PROSTŘEDÍ - Vladimír Pidrman, Jaroslav Gregor, Jaroslav Kačerovský // 18.1. Otravy 781 // 18.2. Nepříznivé vlivy zevního prostředí 791 // 18.3. Jedovatá kousnutí a bodnutí 803 // 19. NEMOCI Z POVOLÁNÍ - Pavel Hassman // 19.1. Úvod do oboru 807 // 19.2. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními 808 // 19.3. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého 809 // 19.4. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu 810 // 19.5. Pneumokonióza ze svařování 811 // 19.6. Karcinom plic z radioaktivních látek 812 // 19.7. Exogenní alergická alveolitida 812 // 19.8. Asthma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích 813 // 20. VYBRANÉ INTERNÍ OTÁZKY TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ - Karel Barták // 20.1. Základy testování nemocných fyzickou prací 817 // 20.2. Pohybová léčba jako součást léčebné rehabilitace 818 //
20.3. Příklady správné preskripce pohybové léčby 819 // 20.4. Orientační doba zákazu sportu pro nemoc 822 // 21. GERONTOLOGIE - Zdeněk Zadák, Eduard Havel // 21.1. Obecná gerontologie 825 // 21.2. Příznaky častější ve stáří 829 // 21.3. Odlišnosti klinického obrazu chorob ve stáří 834 // 21.4. Sociální aspekty v geriatrii 838 // Rejstřík 841

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC