Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.6) Půjčeno:88x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1998
590 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-0689-3 (váz.)
Dotisk 2002, 2004
Obsahuje bibliografii na s. 559-569 a rejstříky
Psychologie - učebnice
000124012
Obsah // Část I. TEORETICKÉ ZÁKLADY PSYCHOLOGIE...9 // Předmět psychologie...10 // Úvod do problematiky...10 // Základní koncepty předmětu psychologie ...12 // Prožívání a chování...31 // Psychické procesy, stavy a dispozice...38 // Vymezení předmětu psychologie...39 // Povaha psychologie a systém psychologických věd ...42 // Úvod do problematiky...42 // Základní psychologické vědy...44 // Aplikované psychologické vědy...45 // Klinická psychologie...48 // Logogram psychologie...50 // Teorie psychiky ...51 // Úvod do problematiky...51 // Evolucionistické východisko...54 // Principy psychické činnosti...71 // Vztah psychiky a činnosti mozku...79 // Psychologické paradigma ...84 // Metodologie a metody psychologie...87 // Úvod do problematiky...87 // Způsoby vědeckého myšleni v psychologii ...91 // Povaha psychologických zákonitostí ...96 // Metody psychologie...101 // Část II. BIOLOGICKÁ A SOCIO-KULTURNÍ DETERMINACE PSYCHIKY 109 // Biologická determinace psychiky ...110 // Úvod do problematiky...110 // Organismické pojetí systému...114 // Homeostáza...121 // Dědičnost ...123 // Instinkty ...128 // Stavba a činnost nervové soustavy...134 // Paměť a podmiňování ...152 // Senzorické procesy ...166 // Socio-kulturní determinace psychiky...188 // Úvod do problematiky...188 // Kultura a psychika...194 // 5 // Interakce biologických a kulturních vlivů v psychice...210 // Sociální zkušenost...216 // Část III.
PSYCHICKÉ PROCESY ...227 // Vnímání...228 // Charakteristika a funkce vnímáni...228 // Vnitřní organizace vnímání ...236 // Druhy vnímám...248 // Pozornost...256 // Teorie vnímám...266 // Představy a fantazie ...269 // Funkce a charakteristika představ...269 // Asociace představ ...274 // Vzpomínky a denní snění...276 // Fantazie...280 // Sny ...289 // Myšlení a jazyk ...298 // Funkce a charakteristika myšlení...298 // Druhy myšleni...303 // Řešeni problémů ...306 // Věděni...318 // Chápáni...322 // Myšlenkové operace ...323 // Vizuální myšleni ...330 // Pojmy, soudy a úsudky ...332 // Jazyk...341 // Jazyk a myšlení...354 // Teorie myšlení...357 // Paměť a učení...363 // Charakteristika a funkce paměti...363 // Model paměti a kódováni informaci...367 // Zapamatování a zapomínání...381 // Záměrné učení se...393 // Učeni se signálům a operantám ...400 // Teorie učeni...409 // Emoce...413 // Charakteristika a funkce emoci ...413 // Dimenze emocí ...425 // Vnitřní a vnější podmínky vzniku emocí ...431 // Vývoj emocí ...435 // Výraz citů ...439 // Fyziologie emocí...442 // Teorie emocí ...447 // Motivace...454 // Pojem a charakteristika motivace...454 // Potřeby ...463 // Uspokojení ...471 // Energetizace a zaměřeni jednám ...475 // Principy motivace ...485 // Teorie motivace...490 // 6 // Část IV. PSYCHICKÉ DISPOZICE...497 // Osobnost ...498 // Psychologické pojetí osobnosti ...498 // Ego,
jeho struktura a funkce...507 // Struktura osobnosti ...517 // Dynamika osobnosti ...535 // Teorie osobnosti...549 // Vybraná bibliografie ...559 // Věcný rejstřík...570 // Jmenný rejstřík...579 // 7
cnb000605107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC