Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2003
133 s. : il.

objednat
ISBN 80-968927-3-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, údaje o autorech
Bibliografie: s. 133
Demografie - texty studijní
000124015
Obsah // Úvod...7 // 1. Všeobecne o demografii ...11 // 1.1 Čo je demografia?...11 // /. /. 1 Definícia demografie ...11 // /. 1.2 Objekt a predmet demografie...11 // 1.1.3 Členenie demografie ...13 // 1.1.4 Vzíah demografie k ostatným vedným odborom...14 // 1.1.5 Spoločenský význam demografie...15 // 1.2 Historický prehľad ...15 // 1.3 Demografická terminológia ...19 // 1.4 Demografické ukazovatele...21 // 1.5 Demografická symbolika ...23 // 1.6 Zdroje demografických údajov...25 // 1.6.1 Sčítanie obyvateľov...25 // 1.6.2 Evidencia pohybu obyvateľstva...28 // 1.6.3 Register obyvateľstva ...33 // 1.6.4 Špeciálne zisťovania ...33 // 2. Demografické procesy a ich charakteristiky...37 // 2.1 Sobášnosŕ...37 // 2.2 Rozvodovosť ...41 // 2.3 Pôrodnosť...43 // 2.4 Potratovosť...49 // 2.5 Úmrtnosť ...51 // 2.6 Migrácia...56 // 3. Počet a prírastok obyvateľstva...61 // 3.1. Počet obyvateľov...61 // 3.2. Prírastok obyvateľstva...62 // 4. Štruktúra obyvateľstva ...67 // 4.1. Pohlavie ...67 // 4.2. Vek ...69 // 4.3. Rodinný stav...77 // 4.4. Domácnosť a rodina...78 // 4.4.1 Rodina ...78 // 4.4.2 Domácnosť...79 // 5. Súčasný vývoj obyvateľstva ...85 // 5.1 Teoretické východiská súčasného demografického vývoja ...86 // 5.2 Súčasný populačný vývoj sveta ...89 // 5.3 Súčasný populačný vývoj na Slovensku ...94 // 6. Demografické projekcie ...109 // 6.1 Metódy na výpočet projekcií obyvateľstva ...111 // 6.1.1. Matematické
(extrapolačné) metódy ...112 // 6.1.2. Komponetná metóda ...114 // 6.1.3. Stochastické metódy ...117 // 6.1.4. Štruktúrne metódy...117 // 6.2 Odvodené projekcie...118 // 6.3 Najnovšie projekcie vývoja obyvateľstva SR...118 // 6.3.1. OSN (2000)...118 // 6.3.2. Štatistický úrad SR (2002)...119 // 6.3.3. Výskumné demografické centrum (2002) ...121 // Register ...127 // Zoznam použitej a odporúčanej literatúry...132

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC