Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
1. vyd.
Svitavy : Trinitas, 2000
192 s.

objednat
ISBN 80-86036-37-5 (brož.)
Studium ; 128
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, úvod, jmenný rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie: s. 187-192
Metafyzika - studie
000124023
OBSAH // PŘEDMLUVA 5 // ÚVOD 9 // CO JE METAFYZIKA? // 1 Lidské tázání // a) Na co se tážeme // b) Empirické vědy 10 // c) Z tázání 10 // 2 K pornu metafyziky 11 // a) Řecká filosofie 11 // b) Tomáš a scholastika 13 // c) Novověké myšlení 13 // d) Úhrnem müzeme říci 14 // 3 Kritika metafyziky 14 // 4 Význam metafyziky 18 // JAK JE METAFYZIKA MOŽNÁ? 20 // 1 ? otázce metody 20 // 2 Předmět a metoda 21 // 3 Transcendentálni reflexe 23 // 4 Začátek v otázce 26 // 5 Řeč tázání 27 // 6 Základní prvky metody 29 // OD TÁZÁNÍ ? BYTÍ 33 // OTÁZKA 33 // 1 Otázka jako začátek 33 // 2 Tázání na otázku 33 // 3 Podmínky tázání 34 // CL> tO tL> // 4 Transcendentálni podmínka 35 // PŘEDVĚDĚNÍ A TÁZÁNÍ 37 // 1 Netematické předvědění 37 // 2 Empirické předvědění 38 // 3 Čisté předvědění 39 // 4 Čisté zaměření 39 // HORIZONT BYTÍ 41 // 1 Pojem horizontu 41 // 2 Tázání na bytí 44 // 3 Nepodmíněná platnost 45 // 4 Neomezená oblast 48 // POJEM BYTÍ 50 // 1 Obecný pojem 50 // 2 Transcendentálni pojem 51 // 3 Analogický pojem 52 // 4 Analogický pojem bytí 53 // 5 Výklady analogie 54 // 6 Analogie skutečnosti bytí 55 // BYTÍ A JSOUCNO 57 // IDENTITA A DIFERENCE 57 // 1 Subjekt a objekt 57 // 2 Vědění a bytí 58 // 3 Subjekt a objekt o sobě 59 // 4 Konečné jsoucno 60 // BYTÍ A ESENCE 61 // 1 ? dějinám problému 61 // 2 Bytí jsoucna 64 // a) Princip existence 64 // b) Princip obsahu bytí 65
// c) Princip možného 67 // d) Princip veškerého skutečného bytí 67 // 3 Esence jsoucna 69 // a) Princip omezení 69 // b) Esence esence 71 // 4 Diference bytí a esence 72 // SUBSTANCE A AKCIDENT 74 // 1 Kategorie 75 // 2 Substance 76 // 3 Akcident 76 // 4 Substanciální celek 77 // BYTÍ A ČINNOST 81 // ČINNOST JAKO SEBEUSKUTEČNĚNÍ 81 // 1 Bytí jako princip činnosti 82 // 2 Esence jako princip činnosti 83 // PŮSOBENÍ ČINNOSTI NA JINÉ 84 // 1 Činnost jako vztah působení 84 // 2 Činnost a protipůsobení 85 // 3 Schopnost být činný a realizace činnosti 87 // DUCHOVNÍ ČINNOST 89 // 1 Duch jako bytí u sebe 89 // 2 ? dějinám problému 90 // 3 Vědomí 90 // 4 Konečné a nekonečné 91 // 5 Duchovní bytí 93 // 6 Vědění a chtění 93 // a) Realizace subjektu a objektu 93 // b) Dualita vědění a chtění 94 // ZÁKONY BYTÍ 96 // 1 Zákon identity 96 // 2 Zákon kauzality 98 // a) ? dějinám problému 98 // b) Základní pojmy 99 // c) Vykázání principu 10° // d) V produkování konečného a nahodilého jsoucna 102 // e) Někdy se namítá 192 // 3 Zákon finality (účelnosti) 103 // a) ? dějinám problému 103 // b) Základní pojmy 104 // c) Vykázání principu 105 // d) Finalita má velký význam pro náš obraz světa 107 // 4 Jednota zákonů bytí ?8 // JEDNO, PRAVDA A DOBRO 111 // TRANSCENDENTÁLIE 111 // 1 Transcendentní a transcendentálni 111 // 2 Transcendentálni vlastnosti 112 // ? metodickému vykázání 112 // BYTÍ
JAKO JEDNOTA 113 // 1 ? pojmu jednoty 113 // 2 Jednota esence 114 // 3 Jednotlivost 114 // 4 Jednota všeho 116 // Analogie jednoty 117 // BYTÍ JAKO PRAVDA 118 // 1 Pravda a dobro 118 // 2 Logická pravda 118 // 3 Ontická pravda 120 // 4 Ontologická pravda 124 // Nekonečná pravda 126 // Analogie pravdy 127 // BYTÍ JAKO DOBRO 128 // 1 Od vědění ke chtění 128 // 2 Prvenství teorie nebo praxe 129 // 3 Ontické a realizované dobro 130 // 4 Důvod realizovaného dobra 132 // 5 ? problému hodnoty 133 // 6 Ontologické dobro 134 // 7 Nekonečné dobro 136 // 8 Analogie dobra 137 // 9 Problém zla 138 // JEDNOTA TRANSCENDENTÁLIÍ 141 // 1 Jedno jako pravda a dobro 141 // 2 Další transcendentálie? 143 // BYTÍ A SVĚT 145 // LIDSKÝ SVĚT 145 // 1 Pojem světa 145 // 2 Skutečnost světa 146 // STUPNĚ BYTÍ 147 // 1 Materiální věci 147 // 2 Tělesný život 150 // 3 Lidská existence 151 // 4 Základní svoboda 153 // 5 Duch v jiném 157 // BYTÍ SAMO 161 // BOŽÍ EXISTENCE 161 // 1 Otázka bytí jako otázka Boha 161 // 2 Otázka důkazů Boží existence 162 // 3 Nutnost bytí 163 // 4 Příčina světa 167 // 5 Konečný cíl ducha 170 // BOŽÍ ESENCE 171 // 1 Analogické poznání Boha 171 // 2 Absolutní bytí 173 // 3 Nekonečný duch 175 // 4 Osobní Bůh 177 // ČLOVĚK A BŮH 180 // 1 Vztah ? Bohu 180 // 2 Filosofie a náboženství 181 // JMENNÝ REJSTŘÍK 185 // LITERATURA 187 // OBSAH // 193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC