Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(50.6) Půjčeno:708x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2003
181 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-266-1 (brož.)
Studijní opora pro kombinovaná studia. Učitelství odborných předmětů
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické odkazy, úvod
Bibliografie na s. 180-181
Didaktika - texty učební
000124033
OBSAH // 1. PROCES VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE JAKO SYSTÉM...7 // 1.1 Proces vyučování - učení se jako systém a jeho model...10 // 1.2 Proces vyučování - učení se jako plánovaný a řízený proces...13 // 1.3 Základy procesu vyučování - učení se...16 // 1.4 Teorie vzdělávání...18 // 1.5 Etapy procesu vyučování - učení se...20 // 2. ZÁSADY PROCESU VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE...22 // 2.1 Pojetí zásad procesu vyučování - učení se...25 // 2.2 Zásada uvědomělosti a aktivity...26 // 2.3 Zásada komplexního Qzy o j e žáka...27 // 2.4 Zásada vědeckosti ..ľ...7...ľľľľľľ!...27 // 2.5 Zásada spojení teorie s praxi...28 // 2.6 Zásada přiměřenosti...29 // 2.7 Zásada individuálního přístupu...31 // 2.8 Zásada emocionálnosti...33 // 2.9 Zásada trvalosti...34 // 2.10 Zásada názornosti...34 // 2.11 Zásada soustavnosti/systematičnosti...36 // 2.12 Zásada zpětné vazby...36 // 3. UČITEL - ŘÍDÍCÍ SUBJEKT PROCESU VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE...39 // 3.1 Učitel a jeho funkce v procesu vyučování - učení se...41 // 3.2 Struktura učitelovy osobnosti...44 // 3.3 Profesní profil učitele...45 // 3.3.1 Organizační kompetence...45 // 3.3.2 Komunikační kompetence...45 // 3.3.3 Motivační kompetence...50 // 3.3.4 Prezentační kompetence...50 // 3.3.5 Diagnostické kompetence...50 // 3.4 Typologie učitele, řídící styly učitelů...50 // 4. ŽÁK - ŘÍZENÝ I SEBEŘÍD1CÍ SUBJEKT PROCESU VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE...53
4.1 Žák a jeho funkce v procesu vyučování - učení se...55 // 4.2 Osobnost žáka a vzdělávací potřeby...55 // 4.3 Styly učení žáků...56 // 4.4 Talentovaný žák, nadaný žák...60 // 4.5 Žáci s poruchami komplikujícími vzdělávání, se specifickými vzděl. potřebami..63 // 5.1 Definice pojmu cíl a požadavky na cíl...70 // 5.2 Funkce cíle...72 // 5.3 Hierarchie cílů procesu vyučování - učení se a formulace cílů...73 // 5.4 Oblasti/domény cílů...75 // 5.5 Taxonomie cílů v jednotlivých doménách...77 // 5.6 Vzdělávací standardy...78 // 5.7 Učební úlohy jako výsledek operacionalizace cílů...79 // 6. OBSAH ROZVOJE ŽÁKA // 6.1 Obsah procesu vyučování - učení se a jeho funkce, kurikulum...85 // 6.2 Stanovení obsahu procesu vyučování - učeni se...89 // 6.3 Pedagogické dokumenty vymezující obsah procesu vyučování - učení se...91 // 6.3.1 Vzdělávací standardy/rámcové učební osnovy...91 // 6.3.2 Vzdělávací programy a jejich učební plány a osnovy...92 // 6.3.3 Tematické plány, učivo...94 // 6.3.4 Učebnice a učební materiály...95 // 7. METODY VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE...98 // 7.1 Místo a funkce metod výuky v procesu vyučování - učení se...100 // 7.2 Kritéria pro třídění (klasifikaci) metod...101 // 7.3 Metody v základních etapách procesu vyučování - učení se...103 // 7.3.1 Metody motivační...103 // 7.3.2 Metody expoziční...104 // 7.3.3 Metody fixační...104 // 7.3.4 Metody
aplikační...104 // 7.3.5 Metody hodnocení a klasifikace - metody diagnostické...105 // 7.4 Přehled vybraných metod výuky a jejich silné a slabé stránky...105 // 7.5 Výběr metod výuky...119 // 8. ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE...122 // 8.1 Pojem a funkce organizačních forem vyučování...124 // 8.2 Kritéria třídění organizačních forem vyučování...125 // 8.3 Hromadné vyučování...126 // 8.4 Vyučování ve skupinách...126 // 8.5 Individuální a individualizované vyučování...129 // 8.6 Autodidakce a domácí úkoly...132 // 8.7 Diferenciace a její uplatnění v českém školství...133 // 8.8 Vyučovací hodina...134 // 8.9 Organizace školního roku...136 // 9. MATERIÁLNÍ DIDAK. PROSTŘEDKY V PROCESU VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE... 139 // 9.1 Pojem a charakteristika MDP a jejich místo v didaktickém systému...141 // 9.2 Funkce MDP v heterodidakci a autodidakci...141 // 9.3 MDP a didaktické zásady...144 // 9.4 Klasifikace MDP a jejich didaktické možnosti...145 // 9.5 Učební pomůcky...147 // 9.6 Technické výukové prostředky...149 // 9.7 Výukové prostory a jejich vybavení...155 // 9.8 Vybavení učitele a žáka...156 // 9.9 Příprava učitele na práci s MDP...156 // 10. DIAGNOSTIKA V PROCESU VYUČOVÁNÍ - UČENÍ SE...159 // 10.1 Funkce didaktické diagnostiky...161 // 10.2 Zásady didaktické diagnostiky...163 // 10.3 Chyby při diagnostikovám...165 // 10.4 Etapizace diagnostických procedur...165 // 10.5 Typy diagnostických
procedur...166 // 10.6 Metody didaktické diagnostiky...168 // 10.7 Didaktické testy...171 // 10.8 Normativy pro hodnocení a klasifikaci...175 // LITERATURA...180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC