Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1.vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
247 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-04-23297-3 (váz.) ISBN !80-04-23297-1 (chyb.)
Obsahuje bibliografii
000124120
Rekat.
ÚVOD ...9 // PROŘEZ DĚJINAMI TĚLESNÉ VÝCHOVY VE SVĚTĚ I U NÁS ... 11 // Nárys hlavních vývojových fázf a směrů tělesné výchovy ve světě (L. Reitmayer) ...11 // Přehled vývoje tělesné výchovy na území Československa...28 // Vývoj péče o sportovně talentovanou mládež v ČSSR i v ostatních socialistických státech (Z. Nádvorník)... 48 // POZNATKY Z OBECNĚ PEDAGOGIKY, PSYCHOLOGIE A DIDAKTIKY TĚLESNÉ VÝCHOVY ...56 // VŠEOBECNÉ ZÁKLADY PEDAGOGIKY (/. Kocourek) ... 56 // Socialistická pedagogika a výchova...56 // Cíl a úkoly výchovy v socialistické společnosti...59 // Vývoj a výchova...65 // ZÁKLADY PSYCHOLOGIE SPORTU (P. Jansa) ... 73 // Psychologická charakteristika sportovních činností...73 // Osobnost sportovce...76 // Emoce a motivace ve sportu...79 // Výkonová motivace...83 // Sociálně psychologické aspekty ve sportu...84 // ZÁKLADY DIDAKTIKY TĚLESNÉ VÝCHOVY (Z. Nádvorník)...88 // Předmět, cíle, struktura a metodologie didaktiky tělesné výchovy ... 88 // Obsah didaktiky tělesné výchovy. . 90 // Základní ,prvky tělovýchovného procesu...91 // Vyučovací způsoby, zásady a metody tělovýchovného procesu ... 92 // Didaktické formy...97 // SOCIALISTICKÝ SYSTÉM TĚLESNÉ KULTURY (Z. Nádvorník) ... 99 // Prvky systému tělesné kultury...99 // Charakteristické znaky socialistického systému tělesné kultury v ČSSR ...100 // Organizační struktura systému tělesné kultury v ČSSR...101 // BEZPEČNOST A ÚRAZOVÁ ZÁBRANA (Z. Nádvorník)...102 // poznatky přírodovědných oboro ve vztahu k tělesným cvičením ...106 // BIOLOGICKÉ ZÁKLADY TĚLESNÝCH CVIČENÍ (R. Line)...106 // Charakteristika věkových zvláštností...142 // Novorozenecké údobí...142 // Kojenecké údobí... 144 // Batolecí údobí...145 // Údobí věku předškolního...145 //
Údobí mladšího školního věku...146 // Údobí staršího školního věku...146 // Údobí dorostové ...148 // BIOCHEMICKÝ ZÁKLAD POHYBOVÉ ČINNOSTI (/. Vránová) ... 149 // Zdroje energie pro pohybovou činnost...149 // Způsoby metabolické přeměny při pohybové činnosti...151 // Dynamika stálosti vnitřního prostředí (homeostázy) při pohybovém zatížení ...158 // Regulace pohybové činnosti pomocí biokatalyzátorů...163 // STRUČNÉ ZÁKLADY BIOMECHANIKY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU // (S. Otáhal)...165 // Pohybový aparát člověka...167 // Biomechanické charakteristiky pohybu člověka...174 // FYZIOLOGIE POHYBOVĚ ČINNOSTI (S. Semiginovský)...188 // Kosterní svalstvo ...188 // Funkce oběhu krve a dýchání ,při pohybové činnosti...201 // Funkce ledvin, rovnováha tekutin a iontů, termoregulace, nervově hormonální regulace...210 // Fyziologická východiska pro rozvoj a zdokonalování pohybových schopností ...214 // Fyziologická skladba a obsah organizačních jednotek sportovní přípravy . 218 // Fyziologické zkoušky pohybové výkonnosti...221 // Hygiena tělovýchovných činností...223 // TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENI (Z. Nádvorník) // 226 // Tělocvičny...227 // Hřiště a speciální tělovýchovná zařízení pro vybrané sporty ... 228 // Bazény, koupaliště...240 // Kluziště...241 // Areály zdraví ...241 // VYSVĚTLIVKY...244 // DOPORUČENÁ LITERATURA . // 246
(OCoLC)85709895
cnb000532707

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC