Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

krizová intervence (@@20120724-12:05:53@@) -- 
3 (hodnocen1 x )
(27.7) Půjčeno:497x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2001
309 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7178-473-7 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Práce sociální - učebnice
000124129
Obsah // Předmluva... 9 // 1 Náboženství a společenská solidarita... 13 // 1.1 Jednota posvátného a světského... 15 // 1.2 Starověká Mezopotámie a Egypt... 17 // 1.3 Archaičtí Indoevropané ... 19 // 1.4 Buddhismus... 22 // 1.5 Antika... 25 // 1.6 Judaismus... 28 // 1.7 Křesťanství... 34 // 1.8 Islám... 38 // 1.9 Náboženské zdroje společenské solidarity... 41 // Literatura... 45 // 2 Filozofická témata významná pro sociální práci... 47 // 2.1 Antický starověk... 49 // 2.2 Křesťanský středověk... 54 // 2.3 Renesance... 56 // 2.4 Novověký osvícenecký racionalismus a romantismus... 57 // 2.5 Německá klasická filozofie a F. Brentano... 61 // 2.6 Marxismus... 65 // 2.7 Pozitivismus, filozofie života, // Masarykův praktický humanismus a Schelerův řád lásky ... 68 // 2.8 Liberalismus a komunitarismus... 74 // 2.9 Filozofický pohled na praxi sociální práce... 78 // Literatura... 81 // 5 // OBSAH // 3 Vývoj sociální práce jako oboru v západním světě... 83 // 3.1 Starověké formy institucionalizované solidarity... 83 // 3.2 Od kresťanské charity ke státní garanci... 87 // 3.3 Industriálni kapitalismus a vznik moderního státu... 95 // 3.4 Počátky sociálního zabezpečení a konstituování sociální práce . 98 // 3.5 Zvédečťování oboru podle vzoru medicíny... 101 // 3.6 Sociologizující a psychologizující etapa... 102 // 3.7 Stát blahobytu a meze zaopatřování... 104 // 3.8 Hnutí lidských práv, svépomoci
a dobrovolnictví... 105 // Literatura... 109 // 4 Domácí tradice sociální práce...111 // 4.1 Sociální práce do druhé svétové války... 111 // 4.1.1 Středověk... 111 // 4.1.2 Renesance a doba osvícenská... 113 // 4.1.3 Rakousko-uherská monarchie do první světové války . . 115 // 4.1.4 Od vzniku samostatného státu až po konec druhé // svétové války... 118 // 4.2 Sociální práce v našem státé od druhé světové války do // současnosti... 139 // 4.2.1 Poválečné období... 139 // 4.2.2 Od komunistického převratu do padesátých let ... 140 // 4.2.3 Šedesátá léta... 144 // 4.2.4 Sedmdesátá a osmdesátá léta... 146 // 4.2.5 Doba po roce 1989 ... 151 // Literatura... 153 // 5 Sociální politika, sociální služby a sociální práce...155 // 5.1 Sociální systémy ... 156 // 5.2 Objekty a předměty sociální politiky... 160 // 5.3 Cíle sociální politiky... 163 // 5.4 Evropské a mezinárodní dimenze cílů sociální politiky... 166 // 5.5 Stát jako sociální systém... 171 // 5.6 Nestátní organizace jako sociální subjekty... 172 // 5.7 Nástroje sociální politiky ... 174 // 5.8 Sociální správa... 177 // 5.9 Sociální služby ... 178 // 5.10 Sociální práce jako nástroj sociální služby... 179 // Literatura... 181 // 6 Vybrané teorie sociální práce...183 // 6.1 Současné pojetí a dilemata disciplíny... 183 // 6.1.1 Poslání a cíl sociální práce... 184 // 6.1.2 Paradigmata sociální práce... 187
6 // OBSAH // 6.1.3 Dilemata soudobé sociální práce... 189 // 6.1.4 Vztah sociální práce ? jiným disciplínám...192 // 6.2 Druhy teorií v sociální práci... 193 // 6.3 Posouzení a volba teorie... 196 // 6.4 Teorie významné pro sociální práci... 200 // 6.4.1 Humanistické a existenciálni teorie... 201 // 6.4.2 Sociálnépsychologické a komunikační modely... 216 // 6.4.3 Systemický přístup... 222 // 6.4.4 Kognitivné-behaviorální teorie... 226 // 6.4.5 Přístup orientovaný na úkoly... 231 // 6.4.6 Antiopresivní přístupy... 237 // 6.4.7 Sociobiologie...244 // 6.4.8 Sociálnéekologický model a fenomenologická tradice . . 248 // Literatura... 261 // 7 Přístupy ? práci s menšinami...267 // 7.1 Odstup nebo ztotožnění, donucení nebo porozumění... 268 // 7.2 Moc z hlediska antiopresivních přístupů ... 287 // 7.3 Typy a složky antiopresivních přístupů... 288 // Literatura... 293 // Rejstřík jmenný...295 // Rejstřík věcný...299 // 7
(OCoLC)50341846
cnb001024976

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC