Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : H & H, 1992
251 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85467-44-5 (brož.)
000124259
Úvod. // 1. CHARAKTERISTIKA OBORU ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE // 2. ANESTEZIOLOGICKÁ PÉČE // 2.1. Pojem analgézie a anestézie, definice, // klasifikace, vliv anestézie na organismus. // 2.2. Patofyziologie centrálního nervového systému, oběhu a dýchání ve vztahu k celkové anestézii // 2.2.1. Anestézie a mozek // 2.2.2. Patofyziologie dýchacího ústroji ve vztahu k anestézii // 2.2.3. Patofyziologie oběhové soustavy ve vztahu k anesteziologické péči // 2.3. Přehled důležitých farmak užívaných výlučně nebo převážně v anesteziologii. Klinické poznámky // 2.4. Před a nes tetické vyšetření a příprava nemocného na operační nebo diagnostický výkon // 2.5. Celková anestézie // 2.6. Anesteziologické dýchací systémy // 2.7. Anesteziologická výbava // 2.8. Anesteziologické postupy // 2.9. Komplikace po anestézii // 2.10. Autotransfúze // 2.11. Úvod do problematiky lokální anestézie // 3. LÉČBA BOLESTI // 3.1. Základní teoretické údaje a terminologie // 3.2. Léčba bolesti // 3.2.1. Zvláštnosti léčení bolesti v dětském věku // 3.2.2. Základní postupy v léčení akutní bolesti // 3.2.3 Základní postupy v léčbě chronické bolesti // 3.2.4. Zásady léčby maligní bolesti // 3.3. Možnosti akupunktury v léčbě bolesti // 4. NEODKLADNÁ RESUSCITACE // 5. NEODKLADNÁ PÉČE // 5.1. Naléhavé diagnostické a léčebné postupy // 5.2. Akutní postižení centrálního nervového // systému (CNS) // 5.2.1. Některé důležité pojmy ve vztahu ? CNS. // 5.2.2. Léčebná opatření v terapii edému mozku. // 5.3. Respirační insuřicience a její léčba // 5.3.1. Kyslíková terapie // 5.3.2. Terapie globální respirační insuřicience. // 5.3.3. Klasifikace respiračního selhání podle etiologie // 5.3.3.1. Laryngitis a epiglotitis //
5.3.3.2. Akutní selhání plic (Adult Respiratory Distress Syndrome) // 5.3.3.3. Status asthmaticus // 5.3.3.4. Syndrom plicní embolizace // 5.3.3.5. Plicní edém // 5.3.3.6. Některé další stavy indikované k ventilační péči u dětí vyžadující specifický přístup // 5.5. Stavy spojené se selháváním oběhu // 5.5.1. Šok // 5.5.2. Akutní infarkt myokardu // 5.5.3. Život ohrožující poruchy srdečního rytmu u dětí // 5.6. Základy metabolické problematiky zátěžových stavu // 5.6.1. Výživa kriticky nemocných. Léčba některých poruch vnitřního prostředí // 5.6.2. Poruchy acidobazické, elektrolytové a vodní rovnováhy // 5.6.3. Poruchy hemokoagulace u kritických stavu // 5.7. Jaterní selhání // 5.8. Akutní renální selhání se zvláštním zaměřením na dětský věk // 5.9. Nemocniční nákazy na jednotkách intenzivní a resuscitační péče // 5.10. Zásady zahájení a ukončení resuscitační péče. Význam prognózy nemocného pro rozsah poskytování péče // 5.11. Intoxikace // 5.12. Kritické popáleninové trauma v resuscitační péči // 5.13. Polytrauma // 5.14. Né které urgentní stavy v pediatrii // 5.14.1. Status epilepticus a hyperpyretické křeče // 5.14.2. Encefalitidy a meningitidy // 5.14.3. Polyradikuloneuritidy // 5.14.4. Reyeüv syndrom // 5.14.5. Hemolyticko uremický syndrom (HUS). // 5.14.6. Myasthenia gravis // 5.14.7. Urgentní stavy onkologicky nemocných dětí // 5.14.8. Stavy vyvolané závislostí na opiátech. // 5.15. Základní etické problémy resuscitační péče. // 6. RYCHLÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC
(OCoLC)39493183
cnb000072854

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC