Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.2) Půjčeno:32x 
BK
Vyd.1.
Brno : Vysoké učení technické, 1998
199 s. : il.

objednat
ISBN 80-214-1300-X (brož.)
Obsahuje tabulky, bibliografické citace, úvod
Chemie analytická - učebnice vysokošk.
000124290
ÚVODEM 3 // ČÁST PRVNÍ 5 // ANALYTICKÁ CHEMIE A ANALYTICKÉ REAKCE // 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ANALYTICKÉ CHEMIE // 1.1 Látkové množství a koncentrace v analytické chemii. // 2. PRINCIPY ANALYTICKÝCH REAKCÍ // 2.1 Analytické reakce - obecná charakteristika // 2.2 Chemická aktivita a analytická reakce // 2.3 Vztah analytické koncentrace k chemické aktivitě // 2.4 Doplňková literatura // 3. ACIDOBAZICKÉ REAKCE // 3.1. Amfiprotní rozpouštědlo voda // 3.2 Případ slabé kyseliny a její konjugované báze // 3.3 Případ slabé zásady a její konjugované kyseliny // 3 4 Případ silné kyseliny // 3.5 Reakce báze a kyseliny různých konjugovanych soustav // 3.6 Grafické popisy acidobazických rovnováh 20 // 3.7 Odhady koncentrací vodíkových iontů ve vodných roztocích 23 // 3.8 Acidobazické rovnováhy v nevodném prostředí // 3.9 Doplňková literatura // 4. KOMPLEXNÍ ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH // 1 Reaktivita centrálního iontu a ligandu // 4.2 Tvorba komplexů v roztocích (rozmanité komplexní rovnováhy) 36 // 4.3 Příklady některých analyticky zajímavých komplexotvornych činidel 36 // 4.3.1 Vybrané komplexy s amoniakem 37 // 4.3.2 Komplexy s thiokyanatanem 37 // 4.3.3 Komplexy s kyanidem 38 // 4.3.4 Peroxokomplexy 38 // 4.4. Hydrolýza hydratovaných iontů 38 // 4.5 Vedlejší rovnováhy při hlavní komplexotvorné reakci v roztoku (podmíněné konstanty stability) 40 // 4.6 Cheláty kovů a nekovů s organickými ligandy 43 // 4.6.1. Reakce organického ligandu s kationtem kovu, za současného štěpění protonů 46 // 4.6.2. Několik poznámek k termodynatnice tvorby komplexů a chelátů 47 // 4.7 Ternární komplexy s různými ligandy nebo kationty // 4.8 Vznik iontových párů (iontových asociátů) // 4.9 Koordinační polymery organických činidel // 4.10 Doplňková literatura //
5. SRÁŽECÍ REAKCE (ROVNOVÁHY ZA VZNIKU SRAŽENIN) // 5.1 Součin rozpustnosti a rozpustnost sraženiny // 5.2 Podmíněný součin rozpustnosti // 5.3 Substituční srážecí reakce (konverze sraženin) // 5.4 Hydroxidy kovů // 5.5 Sulfidy kovů // 5.6 Doplňková literatura // 6. ANALYTICKÉ ASPEKTY REDOXNÍCH ROVNOVÁH 64 // 6.1 Konstanta redoxní spřažené rovnováhy 66 // 6.2 Vliv pH na standardní potenciál spřažené redoxní reakce 68 // 6.3 Podmíněný standardní redoxní potenciál při vzniku sraženiny 69 // 6.4. Podmíněný standardní potenciál v přítomnosti komplexů v roztoku 70 // 6.5 Redoxní dismutace (disproporcionace) 71 // 6.6 Limitující redoxní reakce ve vodném prostředí 71 // 6.7 Některá oxidovadla a redukovadla 72 // 6.8 Doplňková literatura: 74 // 7. KATALYTICKÉ REAKCE 74 // 8. INDUKOVANÉ REAKCE 76 // 9. LUMINISCENČNÍ REAKCE 77 // 10. CHEMIEUMINISCENČNÍ REAKCE 78 // ČÁST DRUHÁ: 81 // PRINCIPY CHEMICKÉ KVALITATIVNÍ ANALÝZY 81 // 1. CHEMICKÁ KVALITATIVNÍ ANALÝZA 83 // 2. CHEMICKÉ DŮKAZY PRVKŮ NEBO IONTŮ - ANORGANICKÁ KVALITATIVNÍ ANALÝZA 84 // 3. PŘEDBĚŽNÁ ORIENTACE V NEZNÁMÉM VZORKU (A. OKÁČ, 1950) 84 // 3.1 Některá užitečná skupinová činidla 84 // 3.2 Přehled některých typických skupin aniontů 86 // 4. PŮVOD ANALYTICKÉ SELEKTIVITY 87 // 4.1 Selektivita analytického činidla a reakce 87 // 4.2 Selektivita analytické reakce 92 // 4.3 Maskování rušících iontů (analytů) 92 // 4.4 Příklad maskovacího činidla 96 // 4.5 Zrušení stínícího vlivu (demaskování) 97 // 4.6 Problematika selektivního nebo přímého chemického důkazu prvku nebo iontu 97 // 4.7 Příklady selektivních chemických důkazů; 98 // 4.8 Doplňková literatura: ?2 //
ČÁST TŘETÍ 103 // VYBRANÉ ANALYTICKÉ METODY A TECHNIKY 103 // CHEMICKÉ ANALYTICKÉ METODY A JEJICH APLIKACE 103 // 1. GRAVIMETRICKÁ (VÁŽKOVÁ) ANALÝZA 105 // 1.1 Proces vzniku sraženiny 105 // 1.2 Kontaminace sraženin 107 // 1.3 Některé základní operace v gravimetrické analýze 1? // 1.4 Analytické váhy a vážení 113 // 1.5 Příklady gravimetrických postupů 116 // 1.5.1 Stanovení na bázi sraženiny AgCl 116 // 1.5.2 Stanovení na bázi sraženiny BaSO4 117 // 1.5 .3 Stanovení na bázi sraženin hydroxidů 119 // 1.5.4 Stanovení SiO2 121 // 198 // 1.5.5 Použití organických komplexotvorných činidel v gravimetrii 122 // 1.5.6 Srážení z homogenního prostředí 123 // 1.5.7 Vyhodnocování obsahu stanovované komponenty 124 // 1.5.8 Chyby gravimetrických metod 125 // 1.5.9 Doplňková literatura ke gravimetrické analýze 125 // 2. ROZTOKOVÁ VOLUMETRICKÁ ANALÝZA 126 // 2.1 Některé základní údaje a pojmy 126 // 2.2 Acidobazické titrace 129 // 2.2.1 Titrace silné kyseliny silnou bází 129 // 2.2.2 Titrace slabé kyseliny silnou bází 130 // 2.2.3 Titrace slabé báze silnou kyselinou 131 // 2.2.4 Acidobazické tlumivé roztoky 132 // 2.2.5 Indikátory ekvivalenčního bodu acidobazických titrací 137 // 2.2.6 Příklady alkalimetrických postupů 143 // 2.2.7 Příklady acidimetrických postupů 150 // 2.2.8 Chyby acidobazických titrací 155 // 2.3 Redoxní titrace 156 // 2.3.1 Titrační křivka redoxních titrací 156 // 2.3.2 Redoxní indikátory ekvivalenčního bodu 158 // 2.3.3 Titrace roztokem ???4 (manganometrie) 161 // 2.3.4 Jodometrické titrace 164 // 2.3.5 Principy chromatometrie 120 // 2.3.6 Principy bromatometrie 121 // 2.3.7 Principy cerimetrie 123 // 2.3.8 Chyby redoxních titrací 123 // 2.4 Srážecí titrace 124 // 2.4.1 Argentometrické titrace 124 // 2.4.2 Titrační stanovení SO roztokem Ba 129 //
2.5 Titrace na bázi komplexu 18H // 2.5.1 Klasickákomplexometrie 180 // 2.5.2 Chelometrické (komplexometrické, chelatometrické) titrace kationtů kovů 183 // 2.5.3 Titrační křivka EDTA titrace, 184 // 2.5.4 Indikátory ekvivalenčního bodu 187 // 2.5.5 Příklady EDTA titrací I89 // 2.5.6 Titrační chyba při chelometrické (komplexometrické) titraci 194 // 2.6 Doplňková literatura k volumetrii 195 /

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC