Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:8x 
BK
Ostrava : Pedagogická fakulta, 1991

objednat
ISBN 80-7042-031-6
Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě ; [vol.] 73
000124326
Rekat.
// OBSAH • // Strana // ÚVOD 3 // 1. TEORETICKÉ ZÄKLADY DIDAKTICKÉ DIAGNOSTIKY 3 // 1.1 Diagnostické činnosti v procesech řízeného učení // a možnosti jejich modelování 5 // 1.2 Pojetí a specifické rysy vysokoškolské didaktické // diagnostiky 16 // 1.3 Funkce didaktické diagnostiky na vysoké škole 23 // 1.4 Zásady vysokoškolské didaktické diagnostiky 31 // 1.5 Metody a formy vysokoškolské didaktické // diagnostiky 40 // 1.6 Třídění diagnostických činností 41 // 2. VĚDOMOSTI JAKO PŘEDMĚT DIAGNOSTIKOVÁNÍ 52 // 2.1 Rozbor pojmu vědomostí a jejich význam 52 // 2.2 Etapy osvojování vědomostí a klasifikace // vědomostí 54 // 2.3 Diagnostika vědomostí a kritéria kvality // jejich osvojení 61 // 3. SMĚRY OPTIMALIZACE DIAGNOSTIKY VĚDOMOSTÍ 69 // 3.1 Preeizace výukových cílů z diagnostického // hlediska 70 // 3.2 Diagnostikování všech úrovní osvojení 71 // 3.3 Zvyšování validity otázek a učebních úloh 75 // 3.4 Využití matematicko-statistického aparátu 76 // 3.5 Rozvoj didaktického testování 77 // 3.6 Diagnostické aplikace materiálních didaktických // prostředků 79 // 3.7 Programovaná diagnostika vědomostí 81 // 3.8 Posílení podílu autodiagnostiky 84 // 3.9 Optimalizace klasifikace na vysoké škole 86 // 3.10 Zdokonalování organizace a plánování // diagnostiky 93 // 4. ANALÝZA ZKUŽENOSTl S VYUŽÍVÁNÍM POCÍTACB // ? DIAGNOSTICE VĚDOMOSTÍ NA VYSOKÉ ŽKOLE 94 // 4.1 Přímé použití
počítačů ? diagnostice vědomostí 97 // 4.2 Nepřímé využití počítačů ? diagnostice // vědomostí 111 // 221 // Strana // // 4.3 Analýza požadavků na výpočetní techniku z hlediska zajišťování diagnosticky validních informací // 3. VÝZKUM MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ POČÍTAČ0 K DIAGNOSTICE A ŘÍZENÍ VÝUKY VE VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVĚ UČITEL0 // 3.1 Ověřování účinnosti výuky a diagnostikování pomocí počítačem prezentovaných didaktických programů a testů v obecné didaktice // 5.1.1 Cíl, hypotézy a provedení výzkumu // 5.1.2 Výsledky a jejich interpretace // 5.2 Využití mikropočítače při závěrečném diagnostikování vědomostí v předmětu školní zdravotnictví // 5.2.1 Cíl hypotézy a provedení výzkumu // 5.2.2 Výsledky a jejich interpretace // 5.3 Počítač jako nástroj examinace i zpracování výsledků examinace // 5.3.1 Cíl, hypotézy a provedení výzkumu // 5.3.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 6. ZÁVĚR // LITERATURA // RESUMÉ // PŘÍLOHA // OBSAH // 113 // 121 // 122 // 122 // 130 // 157 // 157 // 159 // 165 // 165 // 170 // 190 // 194 // 222

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC