Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1996
229 s.,[8] s.obr.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7169-237-9 (brož.)
V pub. použito též logo Avicena
Obsahuje ilustrace, fotografie, bibliografické odkazy, rejstřík
Endoskopie digestivní - příručky
000124327
Obsah // Seznam použitých zkratek...11 // Předmluva...13 // I. OBECNÁ ČÁST...15 // 1 Historie digestivní endoskopie (J. Kotrlík)...17 // 2 Endoskopická technika (V. Dufek, L. Wišniewski)...21 // 2.1 Jak pracuje endoskop ...23 // 2.1.1 Rigidní endoskopy ...24 // 2.1.2. Flexibilní endoskopy...25 // 2.1.3 Videoendoskopy ...27 // 2.1.4 Speciální endoskopy ... 28 // 2.2 Příslušenství endoskopu...29 // 2.2.1 Napájecí světelné zdroje ...29 // 2.2.2 Externí videokamery a telekonvertory... 30 // 2.2.3 Obrazové monitory ...30 // 2.2.4 Řezací a koagulaéní chirurgické soupravy ...30 // 3 Údržba endoskopických přístrojů (L. Wisniewski) ...33 // 3.1 Celoroční harmonogram ...34 // 3.2 Příprava přístroje a přístrojového vybavení před vyšetřením ...35 // 3.3 Péče o přístroje po čas vyšetření...37 // 3.4 Čištění a dezinfekce přístrojů po vyšetření...39 // 3.5 Vyšší stupeň dezinfekce ev. sterilizace...40 // 3.6 Činnost sestry při dezinfekci ev. sterilizaci ...45 // 3.7 Uložení a skladování flexibilních endoskopu ...46 // 4 Příprava nemocných ? endoskopickému vyšetření a základy // premedikace (P. Dítě)...49 // 4.1 Psychologická příprava...49 // 4.2 Farmakologická premedikace ...50 // 5 Monitorování nemocných během endoskopického vyšetření (P. Dítě)...53 // 6 Úloha endoskopické sestry (V. Jirásek)... 55 // 6.1 Charakteristika endoskopické sestry...55 // 6.2 Povinnosti endoskopické sestry ...
56 // 6.2.1 Organizace endoskopického programu...56 // 6.2.2 Příprava pracoviště a inštrumentária...57 // 6.2.3 Příprava nemocného před výkonem...57 // 6.2.4 Asistence při výkonu...58 // 6.2.5 Péče o nemocného po výkonu...58 // 6.2.6 Odesílání bioptického materiálu a zpráv...59 // 6.2.7 Vedení dokumentace...59 // 6.3 Doškolování a výcvik sester ...59 // 7 Dokumentace v endoskopii - terminologie a počítačové zpracování (P. Kocna) ...61 // 7.1 Úvod...61 // 7.2 Endoskopická terminologie...61 // 7.3 Registrace výkonů, endoskopický nález ...62 // 7.4 Obrazová dokumentace...63 // 7.5 Aplikace počítačového zpracování dat...64 // 7.6 Integrace do informačních systémů ...65 // 7.7 Program GastroBase-II ...66 // 7.8 Literatura...68 // II. SPECIÁLNÍ ČÁST ...71 // 8 Endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku (V. Jirásek)...73 // 8.1 Historie...73 // 8.2 Význam a možnosti orální endoskopie ...73 // 8.3 Indikace...74 // 8.4 Kontraindikace...74 // 8.5 Komplikace ...75 // 8.6 Přístrojové vybavení ...75 // 8.7 Příprava nemocného před výkonem...76 // 8.8 Technika vyšetření...77 // 8.8.1 Opatření před zavedením přístroje...77 // 8.8.2 Technika zavedení přístroje do jícnu ...78 // 8.8.3 Další zavádění přístroje...78 // 8.9 Anatomické endoskopické názvosloví a orientace v orální části trávicí trubice .82 // 8.9.1 Popis nálezu ...82 // 8.10 Péče o nemocné po výkonu...83 // 8.11 Pomocné
výkony při orální endoskopii ...84 // 8.11.1 Biopsie ...84 // 8.11.2 Makrobiopsie ...85 // 8.11.3 Kombinovaná biopsie kličkou a klíšťkami (biopsie knoflíkové dírky)...85 // 8.11.4 Cytologie...85 // 8.11.5 Chromodiagnostika...86 // 8.12 Léčebná (operativní) orální endoskopie...86 // 8.12.1 Extrakce cizích těles ...86 // 8.12.2 Polypektomie ...87 // 8.12.3 Urgentní endoskopie ...89 // 8.12.4 Stavění krvácení endoskopickou cestou ...91 // 8.12.5 Sklerotizace jícnových varixů...92 // 8.12.6 Léčba varixů cyanoakrylátovým tkáňovým lepidlem...93 // 8.12.7 Ligatura jícnových varixů...93 // 8.12.8 Dilatační léčba jícnových stenóz ...94 // 8.12.9 Pneumatická dilatace u achalazie...95 // 8.13 Literatura...95 // 9 Enteroskopie (P. Dítě)...97 // 9.1 Technika vyšetření a přístrojové vybavení ...97 // 9.2 Indikace...98 // 9.3 Komplikace...98 // 10 Koloskopie (P. Dítě, J. Doseděl)...99 // 10.1 Indikace...99 // 10.2 Kontraindikace ...99 // 10.3 Příprava nemocného před výkonem... 100 // 10.3.1 Některé zvláštní přístupy při přípravě nemocného ...101 // 10.4 Technika vyšetření...101 // 10.5 Základní endoskopické nálezy...106 // 10.6 Střevní biopsie a polypektomie...108 // 10.7 Literatura...109 // 11 Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP) (J. Kotrlík)...111 // 11.1 Úvod...111 // 11.2 Indikace...112 // 11.3 Přístrojové vybavení ...113 // 11.4 Vlastní vyšetření ...114 // 11.4.1 Radiologická
část vyšetření ...117 // 11.4.2 Problematické přístupy ? papile...118 // 11.4.3 Zvláštní situace ...120 // 11.5 Péče o nemocné po výkonu...120 // 11.6 Komplikace ...121 // 11.7 Literatura...122 // 12 Endoskopická papilosfínkterotomie (J. Špičák)...129 // 12.1 Technika výkonu a přístrojové vybavení...129 // 12.2 Endoskopická léčba choledocholitiázy ...131 // 12.2.1 Technika a algoritmus léčby ...132 // 12.2.2 Mechanická litotrypse...133 // 12.2.3 Intrakorporální litotrypse ...134 // 12.2.4 Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou ...:...134 // 12.2.5 Lokální disoluční léčba... 135 // 12.2.6 Bilioduodenální endoprotézy...135 // 12.3 Endoskopická léčba choledocholitiázy bez předchozí Cholecystektomie...136 // 12.4 Další indikace papilosfínkterotomie ...136 // 12.5 Komplikace endoskopické léčby choledocholitiázy ...137 // 12.6 Pozdní následky papilosfínkterotomie...139 // 12.7 Biliární endoprotézy...139 // 12.8 Endoskopická léčba maligních stenóz ...141 // 12.9 Endoskopická léčba benigních stenóz...142 // 12.10 Nádory Vaterské papily ... 143 // 12.11 Literatura... 144 // 13 Terapeutická endoskopie slinivky břišní (A. Vavrečka) ...145 // 13.1 Přístrojové vybavení a inštrumentárium ... 146 // 13.1.1 Přístrojové vybavení ... 146 // 13.1.2 Inštrumentárium ...146 // 13.2 Technika výkonů...147 // 13.3 Indikace...148 // 13.4 Komplikace ... 153 // 13.5 Péče o nemocného po výkonu... 154 // 13.6 Závěr
...154 // 13.7 Literatura...I55 // 14 Využití laseru v gastroenterologii (P. Dítě)...157 // 14.1 Charakteristika laserových přístrojů ...I57 // 14.1.1 Argonový laser...I57 // 14.1.2 Nd:YAG laser ...I57 // 14.2 Interakce laserového paprsku s tkáněmi ... 158 // 14.3 Klinická aplikace laseru v gastroenterologii...158 // 14.4 Paliativní léčba maligních nádorů laserem ...I59 // 14.5 Kolorektální karcinom a terapie laserem ... 160 // 14.6 Jiné použití laseru v gastroenterologii ... 161 // 14.7 Literatura...162 // 15 Perkutánní gastrostomie (V. Zbořil) ...163 // 15.1 Historie...163 // 15.2 Indikace...I63 // 15.3 Kontraindikace... 163 // 15.4 Typy PEG...ľľlľľľľľľľľľľľľ” 164 // 15.5 Příprava nemocného před výkonem... 165 // 15.6 Technika výkonu... 166 // 15.6.1 I. Přímá punkční metoda...166 // 15.6.2 II. Metoda protažení sondy ...163 // 15.7 Základy výživy cestou PEG... 168 // 15.8 Komplikace ...I69 // 15.9 Literatura... // 16 Endoskopická ultrasonografie (M. Dvořák) ...171 // 16.1 Úvod... // 16.2 Přístrojové vybavení ...I7I // 16.3 Technika vyšetření...I74 // 16.4 EUS obraz stěny trávicí trubice ...176 // 16.5 Indikace... 176 // 16.6 Jícen ... // 16.7 Žaludek...180 // 16.8 Submukózní nádory ...183 // 16.9 Pankreas a žlučové cesty... 183 // 16.10 Tlusté střevo a konečník ...187 // 16.11 Laparoskopická endosonografie ... 189 // 16.12 Závěr ... 189 // 16.13 Literatura...189 // 17 Perkutánní transhepatální
cholangioskopie (J. Černoch)...193 // 17.1 Přístrojové vybavení ...193 // 17.2 Technika vyšetření...194 // 17.3 Indikace...196 // 17.4 Komplikace ...198 // 17.5 Péče o nemocného po výkonu...199 // 17.6 Literatura...201 // 18 Pediatrická endoskopie (P. Dítě)...203 // 18.1 Úvod... 203 // 18.2 Gastroskopie...203 // 18.2.1 Premedikace...203 // 18.2.2 Indikace...204 // 18.2.3 Komplikace ...204 // 18.2.4 Kontraindikace...204 // 18.3 Koloskopie ...204 // 18.3.1 Příprava na vyšetření a přístrojové vybavení...205 // 18.3.2 Indikace...205 // 18.3.3 Komplikace...205 // 18.3.4 Kontraindikace...205 // 18.4 Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie ...206 // 18.4.1 Příprava na vyšetření a přístrojové vybavení...206 // 18.4.2 Indikace ...206 // 18.4.3 Komplikace...208 // 18.5 Literatura... 208 // 19 Rektoskopie (V. Jirásek)...209 // 19.1 Historie...209 // 19.2 Význam rektoskopie ...209 // 19.3 Indikace...210 // 19.4 Kontraindikace ...210 // 19.5 Přístrojové vybavení ...210 // 19.6 Příprava nemocného před výkonem...212 // 19.7 Technika vyšetření...212 // 19.7.1 Proktologická anamnéza... 212 // 19.7.2 Poloha nemocného ...212 // 19.7.3 Aspekce okolí řiti...213 // 19.7.4 Indagace per rectum, vyšetření konečníku prstem...213 // 19.7.5 Provedení rektoskopie...213 // 19.7.6 Rektoskopická biopsie ...214 // 19.8 Komplikace ...214 // 19.9 Péče o nemocného po výkonu...215 // 20 Laparoskopie (7. Kotrlík) ...217 // 20.1 Přístrojové
vybavení ...218 // 20.2 Indikace...219 // 20.3 Kontraindikace...220 // 20.4 Příprava nemocného před výkonem...220 // 20.5 Vlastní vyšetření ...220 // 20.6 Péče o nemocného po výkonu...223 // 20.7 Komplikace ...223 // 20.8 Závěr ...224 // 20.9 Literatura...225 // Rejstřík...227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC