Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 1997
104 s. : il.

objednat
ISBN 80-7168-418-X (brož.)
Další názvová informace z obálky: pro základní a střední školy
Další názvová informace z tiráže: učebnice pro 9. ročník základní školy a pro střední školy
Obsahuje ilustrace, fotografie, grafy, předmluvu, rejstřík
Ekologie - učebnice škol zákl.
000124338
Obsah // Předmluva ...3 // Co je život ?...6 // Vznik života...7 // Buňka a základní životní děje...7 // Stavba a funkce buněk...8 // Rozmanitost buněk...8 // Získávání energie pro život...8 // Uvolňování energie pro život...9 // Život buňky...10 // Trvání života...10 // Organismy...12 // Životní projevy rostlin...13 // Životní projevy živočichů...14 // Vývoj života...15 // Rozmanitost života...18 // Základní znaky života...20 // Základy obecné ekologie...21 // Vztahy mezi organismem a prostředím...21 // Abiotické podmínky prostředí...23 // Sluneční záření...23 // Ovzduší...24 // Voda...26 // Minerální látky...27 // Biotické podmínky života...30 // Populace...30 // Vztahy mezi populacemi...32 // Společenstva...33 // Ekosystém...35 // Stavba a funkce ekosystému...35 // Produkce ekosystému...37 // Život v ekosystému...38 // Ekosystémy přírodní a umělé...39 // Biosféra...41 // Jednota biosféry...41 // Rozmanitost biosféry...43 // Příroda naší republiky...44 // Člověk...47 // Vývoj člověka...48 // Vývoj vztahů člověka k prostředí...48 // Člověk a prostředí...50 // Vlivy prostředí na orgánové soustavy...50 // Vlastnosti lidského organismu...54 // Přizpůsobivost člověka k prostředí...54 // Zdraví a nemoc...55 // Ochrana zdraví...57 // Pohoda prostředí...59 // Lidská populace a prostředí...62 // Životní prostředí člověka...65 // Charakteristika životního prostředí
člověka...65 // Změny v životním prostředí lid...66 // Přírodní zdroje a jejich využívání...67 // Vlivy lidských činností na biosféru...70 // Těžba surovin...70 // Energetika...70 // Doprava...71 // Průmysl...71 // Zemědělství a lesnictví...72 // Urbanizace...72 // Rekreace...73 // Negativní jevy v prostředí...74 // Chemizace prostředí...74 // Odpady...74 // Zvyšování radioaktivity prostředí...74 // Vlivy elektromagnetického pole...75 // Hluk...75 // Ohrožování základních složek biosféry...75 // Ovzduší...75 // Voda...76 // Půda...78 // Živá příroda...78 // Krajina...81 // Lidská sídla...82 // Hodnocení prostředí...82 // Rozsah ekologických problémů...83 // Péče o životní prostředí...84 // Pojetí péče o životní prostředí...84 // Způsoby péče o životní prostředí...84 // Ochrana přírody...84 // Technika pro ochranu prostředí...87 // Ekologické přístupy k hospodaření v krajině...90 // Ekologické přístupy k prostředí lidských sídel...91 // Předpoklady a nástroje péče o životní prostředí...92 // Občan a stát...92 // Ekonomické nástroje...92 // Právní ochrana prostředí...93 // Realizace péče o životní prostředí...93 // Mezinárodní spolupráce v péči o prostředí...94 // Znalosti a informace o životním prostředí...95 // Závěr...96 // Příloha 1... 97 // Přehled základních skupin organismů...97 // Příloha 2...99 // Zásady Evropského programu pro trvale
udržitelný rozvoj...99 // Příloha 3...99 // Přehled zákonů na ochranu životního prostředí...99 // Rejstřík...100

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC