Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, c1997
240 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-85824-53-1 (Galén)
ISBN 80-7184-426-8 (Karolinum)
Scripta [Galén] ; [vol.] 2
Obsahuje údaje o autorovi
Bibliografie na s. 219-229
Epidemiologie - učebnice vysokošk.
000124342
Obsah // Předmluva...9 // 1. HISTORICKÝ ÚVOD... n // Tradice a vývoj epidemiologie v Čechách... 12 // 2. DEFINICE OBORU... 17 // 3. EPIDEMIOLOGICKÁ PRACOVNÍ METODA...20 // Úvod... 20 // 3.1. Obecné zásady ... 23 // 3.1.1. Analýza jevů...23 // 3.1.2. Měření jevů...27 // Validita...30 // Opakovatelnost... 31 // Jednoduchost... 32 // Schopnost specifického odlišení... 32 // 3.1.2.1. Stanovení nemoci jako statistické jednotky...33 // 3.1.2.2. Tvorba souboru... 36 // Homogenita... 37 // Náhodnost výběru... 37 // Dostatečné rozměry souboru ... 39 // 3.1.2.3. Volba a výpočet ukazatelů zdravotního stavu... 40 // 3.1.3. Bias, confounding... 50 // 3.2. Základní fáze epidemiologické metody ...54 // 3.2.1. Deskriptívni epidemiologie... 55 // 3.2.1.1. Charakteristické zvláštnosti nemocných... 57 // Věk... 57 // Pohlaví... 58 // Etnické skupiny...59 // Zaměstnání ...60 // Rodinný stav... 61 // 6 // Základy epidemiologie // 3.2.1.2. Charakteristiky místa...61 // 3.2.1.3. Význam času...62 // Statistiky úmrtnosti...65 // Statistiky nemocnosti...67 // Sérologické, imunologické a hematologické přehledy...70 // Technické podmínky akce ...71 // Formulace hypotéz ...74 // Principy formulace hypotéz...75 // Testování hypotéz...76 // 3.2.2. Analytická epidemiologie...80 // 3.2.2.1. Metoda prospektivní...81 // 3.2.2.2. Metoda retrospektivní...84 // Průřezová (prevalenční) studie...89 // 3.2.3. Experimentální (intervenční) epidemiologie...92
// Kontrolované terénní pokusy...94 // 3.3. Epidemiologická surveillance...98 // 3.4. Matematické modelování... 100 // 3.5. Organizační a statistické poznámky... 103 // Vztah mezi statistickou a epidemiologickou metodou... 108 // 4. EPIDEMIOLOGIE PŘENOSNÝCH NEMOCÍ... 111 // 4.1. Základní podmínky uskutečnění procesu šíření nákazy... 111 // 4.1.1. Zdroj nákazy... 114 // 4.1.1.1. Člověk jako zdroj nákazy... 114 // 4.1.1.2. Zvíře jako zdroj nákazy... 115 // 4.1.2. Přenos původce nákazy... 117 // 4.1.2.1. Přenos přímý ... 117 // 4.1.2.2. Přenos nepřímý... 117 // Ingesce ... 118 // Inhalace... 119 // Inokulace... 120 // Kontaminace... 121 // 4.1.3. Vnímavý organismus ... 121 // 4.1.3.1. Invazivita... 122 // 4.1.3.2. Ochrana hostitele proti infekci... 123 // 4.1.3.3. Exogénni a endogenní infekce... 125 // 4.1.4. Zevní ekologické faktory: přírodní a společenské (sociální)... 127 // Obsah // 7 // 4.2. Zásady boje s infekčními chorobami ... 129 // 4.2.1. Opatření při výskytu nákazy... 129 // 4.2.1.1. Včasná diagnóza... 130 // 4.2.1.2. Hlásení... 131 // 4.2.1.3. Izolace, hospitalizace... 131 // 4.2.1.4. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace... 132 // Dezinfekce... 132 // Znalost epidemiologie ... 133 // Znalost teoreticko-mikrobiologických základů dezinfekce... 133 - // Znalost dezinfekčních prostředků a metod jejich aplikace ... 135 // Dezinsekce... 136 // Deratizace... 136 // 4.2.1.5. Epidemiologické šetření...
137 // 4.2.1.6. Opatření u zdravých osob v ohnisku ... 137 // Opatření hygienická... 137 // Zdravotnický dohled, případně dozor ... 138 // Izolačně karanténní opatření ... 138 // Depistáž nosičů infekce... 138 // Specifická a nespecifická profylaxe ... 139 // Zdravotnická výchova ... 139 // 4.2.2. Opatření preventivní... 140 // 4.2.2.1. Opatření všeobecně hygienická... 140 // 4.2.2.2. Očkování... 140 // 4.2.2.3. Evidence nosičů... 143 // 4.2.2.4. Opatření proti zavlečení infekcí do kolektivu... 144 // 4.2.2.5. Zdravotní výchova... 144 // 5. EPIDEMIOLOGIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 145 // 5.1. Stanovení expozice a účinku na zdraví... 151 // 5.1.1. Stanovení expozice... 152 // 5.1.1.1. Expozice cílových orgánů... 154 // 5.1.1.2. Kombinovaná expozice... 155 // 5.1.1.3. Monitorování... 157 // Monitorování prostředí ... 158 // Biologické monitorování ... 166 // 5.1.1.4. Subjektivní životní prostředí... 172 // 8___ Základy epidemiologie // 5.1.2. Účinky na zdraví... 173 // 5.1.2.1. Fyzikálni faktory... 174 // 5.1.2.2. Chemické faktory ... 175 // 5.1.2.3. Biologické faktory... 177 // 5.1.2.4. Ergonomické a psychosociální faktory... 178 // Ovzduší... 179 // Voda... 180 // Půda... 181 // Výživa a potravinové řetězce... 181 // Práce a nemoc ... 189 // Risk assessment a risk management ... 192 // Imunologické aspekty... 192 // Základní skupiny onemocnení z hlediska životního prostredí... 196
Zhoubné nádory ... 196 // Respirační a kardiovaskulárni onemocnení...202 // Nervový systém a smyslové orgány... • • • 204 // Účinky na ostatní systémy a orgány ...206 // Studie kombinovaného účinku faktorů životního prostředí...210 // Závěr...213 // Literatura...219 // Autor...230

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC