Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006
240 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7013-442-9 (brož.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie
Management zdravotnický - etika - pojednání
Zdravotnictví - organizace - kultura - pojednání
000124343
Obsah // OBSAH // h ÚVOD DO ETIKY...8 // 1. 1 DENOMINACE ETICKÝCH POJMÚ...9 // 1.1.1 ETIKA...9 // 1.1.2 MORÁLKA...12 // 1.1.3 LÉKAŘSKÁ ETIKA...14 // 1.1.4 ZDRAVOTNICKÁ (A OŠETŘOVATELSKÁ) ETIKA...14 // 1.2 PŘEHLED VÝVOJE ETICKÉHO MYŠLENÍ...15 // 1.2.1. MORÁLNÍ HODNOTY VÝCHODU...16 // 1.2.2. ANTIKA...18 // 1.2.3. ETICKÉ MYŠLENÍ VE STŘEDOVĚKU...20 // 1.2.4. ETIKA NOVOVĚKU...22 // 1.2.4.1 Etické teorie 19. a 20. století a jejich představitelé. . 25 // 1.3 VÝCHODISKA ETICKÝCH PŘÍSTUPŮ // VE ZDRAVOTNICTVÍ...26 // 1.3.1 ETICKÉ PŘEDPOROZUMĚNÍ...27 // 1.3.2 HISTORICKÉ KOŘENY LÉKAŘSKÉ ETIKY...29 // 1.3.3 NÁBOŽENSKÉ PRINCIPY...34 // 1.3.3.1 Judaismus...34 // 1.3.3.2 Křesťanství...36 // 1.3.3.3 Protestantismus...38 // 1.3.4 SOUČASNÉ ETICKÉ PRINCIPY...39 // 1.4 ETICKÁ DILEMATA A PROBLÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ... 47 // Literatura ke kapitole 1...51 // 2. ETIKA ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU...56 // 2.1 APLIKOVANÁ ETIKA...57 // 2.1.1 PROFESNÍ ETIKA...61 // 2.2 ETICKÉ KODEXY...63 // 2.2.1 TVORBA ETICKÉHO KODEXU...63 // 2.2.2 ETICKÉ KODEXY VE ZDRAVOTNICTVÍ...65 // 2.2.2.1 Mezinárodní etické kodexy...65 // 2.2.2.2 Národní etické kodexy...69 // 2.3 MANAŽERSKÁ ETIKA (VE ZDRAVOTNICTVÍ)...71 // 5 // Obsah // 2.3.1 MANAŽER A ETIKA...73 // 2.3.2 ETICKÉ ROZHODOVÁNÍ...76 // 2.3.1.1 Rozhodovací proces a jeho bariéry...78 // 2.4 ALOKACE ZDROJŮ...83 // 2.4.1 PRINCIPY SPRAVEDLNOSTI...84 // 2.4.2 SOLIDARITA A SUBSIDIARITA VE ZDRAVOTNICKÉ
// PÉČI...94 // 2.4.2.1 Zdraví, nemoc a invalidita jako sociální událost . . 99 Literatura ke kapitole 2...104 // 3. KULTURA ORGANIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ...114 // 3.1 KULTURA JAKO ZÁKLAD LIDSKÉHO SOUŽITÍ...116 // 3.1.1 KULTURA JAKO ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ // A UDRŽOVÁNÍ HODNOT...116 // 3.1.2 KULTURA JAKO ZÁKLAD PRO VZORCE JEDNÁNÍ... 118 // 3.1.3 VÝVOJ A VYSVĚTLENÍ POJMU KULTURA...120 // 3.1.3.1 Sociologické pojetí a vymezení kultury...121 // 3.1.3.2 Kulturní a sociální antropologie...122 // 3.1.3.3 Metody výzkumu sociální a kulturní antropologie. . 123 // 3.1.4 VÝZNAM KULTURY...124 // 3.1.4.1 Regulativní úloha kultury...125 // 3.1.5 KULTURNÍ POJMOSLOVÍ...127 // 3.1.5.1 Procesy vrůstání do kultury...127 // 3.1.5.2 Vztahy ve společnosti jako součást kultury.128 // 3.1.5.3 Rozmanitost kultur...130 // 3.2. UNIVERZÁLNÍ KONCEPCE ORGANIZAČNÍ KULTURY. . . 131 // 3.2.1 VÝVOJ A DEFINICE ORGANIZAČNÍ KULTURY...132 // 3.2.1.1 Teoretická východiska organizační kultury..132 // 3.2.1.2 Definice organizační kultury...134 // 3.2.2 VÝZNAM A FUNKCE ORGANIZAČNÍ KULTURY...136 // 3.2.4 STRUKTURA ORGANIZAČNÍ KULTURY...139 // 3.2.5 TYPY ORGANIZAČNÍ KULTURY...143 // 3.2.6 PROBLEMATIKA SYMBOLIKY V KULTUŘE // ORGANIZACE...145 // 3.2.7 MOŽNOSTI POZNÁVÁNÍ ORGANIZAČNÍ KULTURY. 148 // 3.2.7.1 Popis organizační kultury...149 // 6 // Obsah // 3.2.7.2 Analýzy organizační kultury...150 // 3.2.7.3 Normativní možnosti organizační kultury...156
// 3.2.8 MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ // KULTURY ORGANIZACE...156 // 3.2.8.1 Podpora a udržovaní organizační kultury...159 // 3.2.8.2 Změna organizační kultury...160 // 3.3. SPECIFIKA ORGANIZAČNÍ KULTURY VE // ZDRAVOTNICTVÍ...161 // 3.3.1 SPECIFICKÉ POSLÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ...165 // 3.3.1.1 Hodnoty ve zdravotnictví...166 // 3.3.1.2 Cíle zdravotnictví a hledání nových priorit.168 // 3.3.2 SPECIFIKA POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ...174 // 3.3.2.1 Obecná problematika pomáhajících profesí...174 // 3.3.2.2 Status a role zdravotnických pracovníků...176 // 3.3.2.3 Gender problematika ve zdravotnictví...189 // 3.3.3 SPECIFIKA ROZSAHU ČINNOSTI...192 // 3.3.3.1 Medicinalizace a medikalizace života...193 // 3.3.3.2 Krize, bolest, nemoc a smrt...195 // 3.3.4 SPECIFIKA OBJEKTU ČINNOSTI...202 // 3.3.4.1 Osobnost pacienta...202 // 3.3.4.2 Pozice a role pacienta...205 // 3.3.4.3 Kultura „bezpečné zdravotnické péče"...212 // Literatura ke kapitole 3...220 // Slovníček cizích pojmů...239 // i // 7
(OCoLC)85720217
cnb001690006

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC