Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:38x 
BK
3., přeprac. vyd.
Praha : Academia, 1981
501 s. : il. ; 8°

objednat
němčina
Seznam biochem objevů
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a věcný rejstřík
V novém vydání došlo k největším změnám v kapitolách pojednávajících o funkci nukleových kyselin, proteosyntéze a biologických membránách. Rovněž bylo upraveno názvosloví v souhlase s novými pravidly českého názvoslovíorganické aanorganické chemie a s dosud neúplnými návrhy pravidel biochemického názvosloví..
000124348
Předmluva k třetímu českému vydání ...11 // Průvodní slovo ...12 // Předmluvy ...13 // Úvod ...15 // 1. Organická chemie a biochemie // 1. Uhlovodíky jako základní sloučeniny ...17 // 2. Funkční skupiny ...20 // 3. Složené sloučeniny ...28 // 4. Isomerie ...29 // 5. Biochemicky důležité reakce ...35 // Literatura ...36 // 2. Aminokyseliny // 1. Chemická konstituce a obecné reakce ...37 // 2. Jednotlivé aminokyseliny ...40 // 3. Dělení aminokyselin ...47 // Literatura ...49 // 3. Peptidy // 1. Složení, názvosloví a stanovení struktury peptidů ...50 // 2. Peptidy vyskytující se v přírodě ...53 // Literatura ...57 // 4. Bílkoviny (proteiny) // 1. Struktura bílkovin ...58 // 2. Pořadí aminokyselin ...59 // 3. Principy konformace řetězců ...61 // 4. Konformace skleroproteinů ...65 // 5. Konformace globulárních bílkovin ...67 // 6. Molekulové hmotnosti bílkovin ...72 // 7. „Koloidní“ povaha bílkovin ...73 // 8. Příprava čistých bílkovin a zkoumání jejich čistoty ...75 // 9. Rozdělení globulárních bílkovin ...78 // 10. Bílkoviny plasmy ...79 // Literatura ...87 // 55. Enzymy a biokatalysa // 1. Chemická povaha enzymů ...88 // 2. Chemické rovnováhy a chemická energetika ...89 // 3. Katalysátory a enzymy ...91 // 4. Stacionární stavy ...93 // 5. Energetické spřažení a makroergické vazby ...94 // 6. Specifita enzymové katalysy ...97 // 7. Enzymová kinetika ...99 // 8. Podmínky enzymové aktivity ...102 // 9. Mechanismus enzymové katalysy ...106 // 10. Rozdělení a názvosloví enzymů ...109 // Literatura ...111 // 6. Koenzymy // 1. Koenzymy a prosthetické skupiny ...112 // 2. Koenzymy a vitaminy ...114 // 3. Struktura a rozdělení koenzymů ...114 // 4. Koenzymy oxidoreduktas ...116 // 5. Adenosintrifosfát jako koenzym ...123 // 6. Koenzymy metabolismu jednouhlíkových štěpů ...127 //
7. Koenzymy metabolismu dvouuhlíkových štěpů ...130 // 8. Další koenzymy přenášející skupiny ...133 // 9. Koenzymy lyas, isomeras a ligas ...135 // Literatura ...136 // 7. Nukleové kyseliny a biosynthesa bílkovin // 1. Base, nukleosidy a nukleotidy ...137 // 2. Biosynthesa a odbourávání nukleotidů ...140 // 3. Struktura nukleových kyselin ...144 // 4. Deoxyribonukleová kyselina jako nositel genetické informace ...149 // 5. Přenos informací: biosynthesa DNA a RNA ...152 // 6. Biosynthesa bílkovin ...155 // 7. Mechanismus působení genů ...160 // 8. Biochemická evoluce ...164 // 9. Biochemie virů ...166 // 10. Enzymy štěpící nukleové kyseliny a fosfatasy ...171 // Literatura ...173 // 8. Metabolismus bílkovin // 1. Proteolytické enzymy ...174 // 2. Přehled metabolismu aminokyselin ...180 // 3. Dekarboxylace aminokyselin ...180 // 4. Transaminace ...183 // 5. Deaminace ...184 // 6. Detoxikace amoniaku a tvorba močoviny ...185 // 67. Osud uhlíkaté kostry aminokyselin ...187 // 8. Odbourávání na aktivní mastné kyseliny: oxidační dekarboxylace ...188 // 9. Přeměna aromatických aminokyselin ...191 // 10. Aminokyseliny poskytující jednouhlíkaté fragmenty ...195 // 11. Aminokyseliny poskytující oxoglutarovou kyselinu nebo čtyřuhlíkaté dikarbo- // xylové kyseliny ...199 // Literatura ...201 // 9. Porfyriny a buněčné heminy // 1. Biosynthesa porfyrinového skeletu ...202 // 2. Mnohostrannost porfyrinové katalysy ...208 // 3. Význam a reakce krevního barviva ...209 // 4. Rozpad krevního barviva ...211 // 5. Cytochromy, katalasy a peroxidasy, chlorofyl ...213 // Literatura ...215 // 10. Biologická oxidace (metabolismus kyslíku) // 1. Spalování a biologická oxidace ...216 // 2. Oxidace jako odnímání elektronů ...217 // 3. Redoxní potenciál ...218 // 4. Dýchací řetězec ...221 //
5. Oxidační (aerobní) fosforylace ...228 // 6. Jiné enzymy aktivující kyslík ...232 // Literatura ...236 // 11. Tvorba oxidu uhličitého v cyklu citrónové kyseliny // 1. Význam cyklu citrónové kyseliny ...237 // 2. Jednotlivé stupně ...238 // 3. Energetický výtěžek cyklu citrónové kyseliny ...241 // 4. Vztahy к synthetickým pochodům. Cyklus glyoxylové kyseliny ...242 // Literatura ...244 // 12. Tuky a jejich metabolismus // 1. Chemická stavba tuků ...245 // 2. Tuky jako reservní látky ...247 // 3. /?-Oxidace mastných kyselin ...249 // 4. Metabolismus nenasycených a rozvětvených mastných kyselin ...252 // 5. Tvorba acetacetátu (ketogenese) ...254 // 6. Vznik mastných kyselin ...256 // Literatura ...259 // 13. Fosfolipidy, glykolipidy a membrány // 1. Struktura molekul ...260 // 2. Biosynthesa a struktura glycerolfosfatidů ...261 // 3. Sfingosin a sfingomyeliny ...265 // 74. Glykolipidy ...267 // 5. Biologické membrány ...269 // Literatura ...272 // 14. Isoprenoidní lipidy: steroidy a karotenoidy // 1. Biosynthesa cholesterolu ...273 // 2. Nomenklatura a stereochemie steroidů ...276 // 3. Steroly a rostlinné steroidy ...279 // 4. Vitamin D ...281 // 5. Žlučové kyseliny ...282 // 6. Steroi dní hormony ...284 // 7. Karotenoidy ...287 // 8. Vitamin A a oční purpur ...289 // 9. Polyprenoly a polyprenylchinony ...291 // Literatura ...294 // 15. Jednoduché cukry, monosacharidy // 1. Názvosloví a definice ...295 // 2. Poloacetalové formy ...297 // 3. Obecné reakce monosacharidů ...300 // 4. Jednotlivé cukry ...302 // 5. Vzájemné přeměny cukrů ...307 // 6. Pentosový cyklus ...311 // 7. Glykolysa a alkoholické kvašení ...312 // 8. Metabolismus fruktosy ...318 // 9. Aerobní odbourávání sacharidů ...319 // 10. Resynthesa glukosy: glukoneogenese ...320 // Literatura ...322 //
16. Fotosynthesa // 1. Význam fotosynthesy ...323 // 2. Fotosynthetický aparát a světelná reakce ...324 // 3. Redoxní pochody a konservace energie ...326 // 4. Fixace CO2 a redukce na sacharid ...328 // 5. Asimilace dusíku ...331 // Literatura ...334 // 17. Glykosidy, oligosacharidy a polysacharidy // 1. Glykosidová vazba ...335 // 2. Disacharidy ...337 // 3. Enzymové štěpení oligosacharidů ...339 // 4. Biosynthesa glykosidů a oligosacharidů ...340 // 5. Polysacharidy: homoglykany ...343 // 6. Enzymové odbourávání polysacharidů ...346 // 7. Heteroglykany ...351 // 8. Glykoproteiny ...354 // Literatura ...356 // 818. Topochemie buňky // 1. Buněčné jádro ...358 // 2. Endoplasmatické retikulum ...360 // 3. Mitochondrie ...363 // 4. Cytosol ...365 // Literatura ...368 // 19. Regulační mechanismy a vzájemné vztahy v intermediárním metabolismu // 1. Principy metabolické regulace ...369 // 2. Metabolismus sacharidů ...373 // 3. Metabolismus tuků ...375 // 4. Cyklus citrónové kyseliny a dýchací řetězec ...377 // 5. Metabolismus bílkovin ...378 // 6. Hotovosti (pooly) intermediárního metabolismu ...380 // Literatura ...381 // 20. Hormony // 1. Principy hormonální regulace ...382 // 2. Hormony kůry nadledvinek ...386 // 3. Hormony pohlavních žláz ...389 // 4. Hormony dřeně nadledvinek ...392 // 5. Hormon epifysy ...393 // 6. Hormony štítné žlázy a příštítných tělísek ...393 // 7. Hormony slinivky břišní ...397 // 8. Hormony hypofysy a hypothalamu ...399 // 9. Další bílkovinné hormony ...404 // 10. Hormonální regulace hladiny krevní glukosy ...404 // 11. Hormonální regulace menstruačního cyklu ...407 // 12. Tkáňové hormony ...409 // 13. Hormony bezobratlých ...411 // 14. Feromony ...413 // 15. Fytohormony ...413 // Literatura ...414 //
21. Metabolismus minerálních látek // 1. Vodní hospodářství ...415 // 2. Voda jako rozpouštědlo ...417 // 3. Aktivní transport ...422 // 4. Acidobasická rovnováha ...423 // 5. Metabolismus alkálií a chloridů ...425 // 6. Metabolismus vápníku a fosfátů ...426 // 7. Železo a zinek ...427 // Literatura ...428 // 922. Výživa a vitaminy // 1. Kalorická hodnota a výtěžek .4 ГР ...429 // 2. Esenciální složky potravy ...431 // 3. Vitaminy ...433 // 4. Vitaminy rozpustné v tucích ...436 // 5. Vitaminy rozpustné ve vodě ...438 // Literatura ...442 // 23. Speciální biochemické funkce některých orgánů // 1. Zažívací trakt ...443 // 2. Játra ...445 // 3. Krev ...447 // 4. Ledviny a moč ...448 // 5. Další odpadní produkty ...451 // 6. Pojivová a podpůrná tkáň ...451 // 7. Biochemie svalů ...453 // 8. Biochemie nervového systému ...457 // 9. Vývoj, diferenciace a maligní zvrhnutí ...461 // 10. Závěr ...467 // Literatura ...467 // Dodatek // Seznam zkratek často používaných v biochemické literatuře ...468 // Chronologický seznam důležitých biochemických objevů ...472 // Rejstřík ...475
(OCoLC)40079632
cnb000143433

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC