Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.5) Půjčeno:31x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Pavel Klouda, 2000
155 s. : il.

objednat
ISBN 80-86369-00-5 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 155
Biochemie - učebnice
000124349
ÚVOD 5 // Prokaryontní buňka 5 // I Eukaryontní buňka 6 // PROTEINY 9 // 1 Aminokyseliny 9 // 2.1.1 Vlastnosti aminokyselin 9 // 2.1.2 Jiné aminokyseliny i 2. // 122 Peptidy 13 // 13 Struktura proteinů 13 // 2.3.1 Funkce proteinů 13 // 2.3.2 Popis struktury proteinů 14 // 2 - Primární struktura proteinů 14 // 2.4.1 Význam primární struktury 14 // 2.4.2 Analýza koncových skupin 15 // 2.4.3 Štěpení disulfidových vazeb 16 // 2.4.4 Stanovení obsahu aminokyselin 17 // 2.4.5 Určení sekvence 17 // 2.4.6 Poloha disulfidových vazeb 18 // 2.4.7 Jiné způsoby určení primární struktury 19 // 13 Sekundární struktura proteinů 19 // 2.5.1 Helikální struktury 20 // 2.5.2 ß-Struktury 20 // 2.5.3 Klubka 21 // FlBRILÁRNÍ PROTEINY 21 //  GLOBULÁRNÍ PROTEINY 22 // Terciární struktura proteinů 22 // 2.8.1 Denaturace a renaturace proteinů 23 // 2.9 KVARTÉRNÍ STRUKTURA PROTEINŮ 23 // 2.9.1 Dynamika proteinů 23 // 2.10 Další ZPŮSOBY ROZDĚLENÍ PROTEINŮ 24 // 2.10.1 Klasifikace na základě rozpustnosti 24 // 2.10.2 Konjugované proteiny 25 // 2.11 Stanovení proteinů 25 // 2.11.1 ELISA 26 // 2 12 Syntéza polypeptidů 26 // 3 SACHARIDY 28 // 3.1 MONOSACHARIDY 28 // 3.1.1 Náz,osloví a konfigurace 28 // 3.1.2 Deriváty sacharidů 30 // 3.2 ANALÝZA SACHARIDŮ 32 // 3 3 Disacharidy 33 // 3.4 Polysacharidy 34 // 3.4.1 Stavební polysacharidy 34 // 3.4.2 Zásobní polysacharidy 35 // 3.4.3 Mukopoly sacharidy 35 // 3.4.4 Glykoproteiny 36 // SEKUNDÁRNÍ METABOLITY 38 // - : Glykosidy 38 // 4.1.1 Charakteristika 38 // 4.1.2 Příklady 38 // 4.2 TANÍNY 39 // 4.3 Alkaloidy 41 // 4.3.1 Charakteristika 41 // 4.3.2 Rozdělení 41 // 4.3.3 Příklady 42 // 4.4 ISOPRENOIDY 46 // 4.4.1 Charakteristika a rozdělení 46 // 2 // 4.4.2 Monoterpeny 46 // 4.4.3 Seskviterpeny 47 // 4.4.4 Diterpeny (C2o) 47 // 4.4.5 Triterpeny (C)o) 48 //
4.4.6 Tetraterpeny (C4o) 48 // 4.4.7 Polyterpeny (CJ 48 // 4.5 Flavonoidy 49 // 4.6 Biologické pigmenty 50 // 4.6.1 Rozdělení a příklady 50 // 4.6.2 Melaniny 50 // 4.7 RŮSTOVÉ REGULÁTORY 51 // 4.7.1 Charakteristika 5/ // 4.7.2 Auxiny 5/ // 4.7.3 Gibereliny 52 // 4.7.4 Cytokininy 52 // 4.7.5 Abscisová kyselina 52 // 4.7.6 Ethylen 52 // 5 LIPIDY 53 // 5.1 Klasifikace lipidů - 53 // 5.1.1 Mastné kyseliny 53 // 5.1.2 Triacylglyceroly 54 // 5.1.3 Glycerofosfolipidy 54 // 5.1.4 Sfingolipidy 55 // 5.1.5 Cholesterol 56 // 5.2 Lipidy a membrány 56 // 5.2.1 Biomembrány 56 // 5.2.2 Lipoproteiny 57 // 6 ENZYMY 58 // 6.1 Názvosloví enzymů 58 // 6.2 Koenzymy 58 // 6.2.1 Nikotinamidové koenzymy 59 // 6.2.2 Flavinové koenzymy 59 // 6.3 Katalytické mechanismy enzymů 60 // 6.3.1 Acidobazická katalýza 60 // 6.3.2 Kovalentní katalýza 62 // 6.3.3 Katalýza kovovými ionty 62 // 6.3.4 Další katalytické mechanismy 62 // 6.4 Kinetika enzymových reakcí 63 // 6.4.1 Úvod 63 // 6.4.2 Model Michaelise a Mentenové 63 // 6.4.3 Určení parametrů rovnice Michaelise a Mentenové 65 // 6.4.4 Katalytická účinnost 65 // 6.4.5 Odlišné kinetické chování 66 // 6.5 INHIBICE 66 // 6.5.1 Kompetitivní inhibice 66 // 6.5.2 Akompetitivní inhibice 68 // 6.5.3 Smíšená a nekompetitivní inhibice 69 // 6.6 Průběh složitějších enzymových reakcí 70 // 6.7 Ovlivnění funkce enzymů 72 // 6.7.1 Vliv teploty a pH 72 // 6.7.2 Regulace působení enzymů 72 // 6.8 Hormony 74 // Hormony slinivky břišní 74 // Hormony zažívacího traktu 75 // Hormony štítné žlázy 75 // Hormony nadledvinek // Hormony gonád 76 // ... // Chromozomy 78 // NĚKOLIK POJMŮ Z GENETIKY 79 // Složení nukleových kyselin 80 // Konformace DNA 81 // Další konformace DNA 81 // Superhelikální struktura 82 // Konformace RNA 82 // Denaturace a renaturace DNA 82 //
?.5 ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN 83 // Izolace nukleových kyselin 83 // Sekvenování DNA 83 // Syntéza oligonukleotidů 86 // Genové inženýrství 87 // Klonovací vektory 87 // Genový sestřih 88 // PCR 88 // TRANSKRIPCE 88 // Translace 90 // 9.1 Transferová RNA 91 // 9.2 Ribozomy 92 // 9.3 Iniciace 92 // 9.4 Elongace 93 // 9.5 Terminace 94 // 9.6 Antibiotika inhibující proteosyntézu 94 // Signální sekvence 94 // Replikace DNA 95 // METABOLISMUS 97 // ZÁKLADNÍ POJMY 97 // Makroergické SLOUČENINY 97 // METABOLISMUS SACHARIDŮ 99 // Glykolytická dráha 99 // 9 1.1 Reakce glykolýzy 99 // 9.1.2 Mléčné kvašení 101 // 9 1.3 Alkoholové kvašení 101 // Metabolismus dalších hexos 102 // Metabolismus glykogenu 104 // 9.3.1 Rozklad glykogenu 104 // 9.3.2 Biosyntéza glykogenu 104 // 9.4 CITRÁTOVÝ CYKLUS 105 // 9.4.1 Vznik acetylkoenzymu A 105 // 9 4.2 Enzymy a reakce citratového cyklu 106 // 45 Transport elektronů 109 // Oxidační fosforylace 111 // Glukoneogeneze 113 // Biosyntéza laktosy 114 // Glyoxylatová dráha 115 // Syntéza glykoproteinů 116 // Pentosový cyklus 116 // 10 FOTOSYNTÉZA 118 // 10.1 Podstata fotosyntézy 118 // 10.2 Fotoreceptory 118 // 10.3 Dvě fáze fotosyntézy 119 // 10.3.1 Světlá fáze 119 // 10.3.2 Temnáfáze 122 // 10.3.3 Fotorespirace 123 // 10.3.4 Jiné formy fixace CO2 124 // 11 METABOLISMUS LIPIDŮ 125 // 11.1 Trávení lipidů 125 // 11.1.1 Odbourávání triacylglycerolů 125 // 11.1.2 Odbourávání mastných kyselin 125 // 11.2 Biosyntéza mastných kyselin 127 // 11.3 Biosyntéza triacylglycerolů 125 // 11.4 BIOSYNTÉZA CHOLESTEROLU 129 // 11.5 PROSTAGLANDINY 132 // 11.6 IOSYNTÉZA FOSFOLIPIDŮ 133 // 12 METABOLISMUS AMINOKYSELIN 135 // 12.1 Degradace aminokyselin 135 // 12.1.1 Močovinový cyklus 136 // 12.1.2 Degradace jednotlivých aminokyselin 137 // 12.2 Biosyntéza aminokyselin 142 //
13 METABOLISMUS OSTATNÍCH DUSÍKATÝCH LÁTEK 145 // 13.1 Metabolismus nukleotidů 145 // 13.2 Metabolismus porfyrinú 147 // 13.3 Koloběh dusíku v biosféře 148 // 14 XENOBIOTIKA 149 // 14.1 PŘÍKLADY XENOBIOTIK 149 // 14.2 Farmakologické účinky xenobiotik 150 // REJSTŘÍK 151
(OCoLC)45372362
cnb000967061

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC