Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : České vysoké učení technické, 1991

objednat
ISBN 80-01-00595-X
000124388
Rekat.
OBSAH // 1. üvod ...;...* , // 2. Veličiny, jednotky a pojmy používaná v dozimetrii ionizujícího zářeni ... // 2.1. Úvod ...*... . ... // 2.2. Definice veličin používaných v dozimetrii ionizujícího záření ... // 3. Aktivita ...* " // 3.1. Úvod ...*... // 3.2. Počítačové metody měření aktivity ... // 3.2.1. Stanovení aktivity počítačem ve vymezeném prostorovém úhlu // (menším než 2 2C sr; ... // 3.2.2. Stanovení aktivity počítačem v prostorovém úhlu sr ... // 3.2.3. Stanovení aktivity pomocí interních počítačů... // 3.2.4. Koincidenční metoda ... // 3.3. Kalorimetrické metody měření aktivity...1 // 3.3.1. Princip metody...*...*... // 3.3.2. Konstrukce kalorimetrů... // 3.3.3. Izotermické kalorimetry... // 3.3.4. Neizotermické kalorimetry... // 4. Expozice ...*... // 4.1. Vymezení veličiny expozice ... // 4.2. Měření expozice ... // 4.2.1. Měření expozice vzduchovou ionizační komorou ... // 4.2.2. Měření expozice pomocí grafitových dutinových komůrek ... // 4.3. Měřiče expozičního příkonu ... // 5. Dávka ...*...*...*... // 5.1. Definice veličiny...*... // 5.2. Stanovení dávky kalorimetrickou metodou ... // 5.3. Stanovení dávky ionizační metodou ... // 5.3.1. Radiační rovnováha, rovnováha nabitých částic ... // 5.3.2. Bragg-Grayova teorie ionizace v dutině ... // 5.4. Dutinové ionizační komůrky ... // 5.5. Odpojitelné ionizační komůrky... // 5.6. Ionizační komůrky s kontinuálním
vyhodnocováním ... // 5.7. Přístroje pro měření dávkového příkonu ... // 6. Kerma ... // 6.1. Úvod ... // 6.2. Vztah mezi kermou a dávkou ... // 6.3. Měření kermy ...*...*... // 7. Dávkový ekvivalent... // 7.1. Úvod ... // 7.2. Účinky záření ... // 7.3. Veličiny ochrany před zářením... // 8. Integrální dozimetrické metody ... // 8.1. Úvod ... // 8.2. Filmová dozimetrie ... // 8.2.1. Princip metody ... // 8.2.2. Vlastnosti filmového dožimetru ... // 8.2.3. Způsob vyhodnocení filmového dozimetru ... // 8.2.4. Výhody a nevýhody filmových dozimetrů ... // 3 // 8 // 8 // 9 // 28 // 28 // 31 // 31 // 36 // 38 // 39 41 41 // 44 // 45 45 48 48 53 53 62 67 71 71 71 73 73 77 81 85 87 90 93 // 93 // 94 99 // 101 // 101 // 101 // 102 // 109 // 109 // 111 // 111 // 111 // 113 // 117 // 187 // 9. // 10. // 8.3. Termolurainieeenční dožime try ... 118 // 8.3.1. Úvod ... 118 // 8.3.2. Princip termoluiainleceníní metody... 118 // 8.3.3. Způjiob vyhodnocení TL dozimetrů... 120 // 8.4. Hadiofotoluminiscence ... 127 // 8.4.1. Princip metody ... 127 // 8.4.2. Způsob vyhodnoceni RPL dozimetrů ... 128 // 8.5. Ionizační integrální dozimetry ... 130 // 8.5.1. Princip metody... 130 // 8.5.2. Samoodečítací integrální lonisaěhí dozimetry ... 131 // Dozimetrie jaderně energetických zařízení ... 136 // 9.1. Světová potřeba energie ... 136 // 9.2. Výroba elektrické energie v klasických a jaderných elektrárnách 139 // 9.3. Provoz jaderných
elektráren ... // 9.3.1. Těžba a úprava rudy... • • .. // 9.3.2. Výroba paliva ... // 9.3.3. Provoz jaderné elektrárny ... // 9.3.4. Přepracování vyhořelého paliva ... // 9.3.5. Manipulace s radioaktivními odpady ... // 9.3.6. Likvidace jaderných elektráren ... // 9.3.7. Celkový dávkový úvazek způsobený realizací jaderného palivového cyklu ...*... // Dozimetrie životního prostředí ... // 10.1. Úvod ... // 10.2. Vliv přirozených zdrojů ionizujícího záření ... // 10.2.1. Zdroje vnějšího ozáření ... // 10.2.2. Zdroje interního ozáření... // 10.2.3. Ozáření přirozenými zdroji záření vyvolané lidskou činností // 10.3. Vliv umělých zdrojů ionizujícího záření ... // 10.4. Lékařské aplikace ... // 10.5. Ozáření způsobené různými zdroji ... // 142 // 142 // 144 // 145 156 161 163 // 166 // 170 // 170 // 171 // 172 178 180 181 184 184 // - 188

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC