Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:83x 
BK
2., upr. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2003
91 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-0654-3 (brož.)
Skripta
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje tabulky
Určeno pro studenty Filozofické fakulty UP
Bibliografie na s. 91
Statistika - učebnice vysokošk.
000124437
Obsah // Úvod // 5 // I // Základní matematické pojmy a operace... // 1.1 Přehled důležitých pouček a vzorců... // 1.1.1 Množina a její prvky... // 1.1.2 Základní operace se součty... // 1.1.3 Lineární interpolace... // 1.1.4 Nerovnosti... // 1.1.5 Základní pojmy a operace s maticemi // 1.2 Kombinatorika... // 1.2.1 Kombinatorické pravidlo součinu. // 1.2.2 Variace... // 1.2.3 Pennutace... // 1.2.4 Kombinace... // . 7 .7 .7 .7 . 8 .9 .9 12 13 13 // 13 // 14 // 2. Počet pravděpodobnosti... 16 // 2.1 Základní pojmy...16 // 2.1.1 Pravděpodobnost náhodného jevu...17 // 2.2 Náhodné veličiny...19 // 2.2.1 Rozdělení diskrétních náhodných veličin...23 // 2.2.2 Rozdělení spojitých náhodných veličin...24 // 3 Popisná statistika...27 // 3.1 Základní statistické pojmy...27 // 3.2 Statistické třídění...28 // 3.2.1 Druhy četností...29 // 3.3 Soubory dat...30 // 3.3.1 Statistické charakteristiky a parametry ZS...30 // 3.3.2 Druhy rozptylu...32 // 3.3.3 Výběrové soubory...33 // 3.3.4 Druhy výběrů...33 // 3.3.5 Výběrové charakteristiky...34 // 3.3.6 Kvantilové rozdělení...41 // 3.4 Statistická závislost - korelace...42 // 3.4.1 Korelace pro metrická data...45 // 3.4.2 Pořadová korelace...47 // 3.4.3 Závislost mezi alternativními znaky...48 // 3.4.4 Kendallův koeficient korelace...49 // 3.4.5 Parciální korelace...49 // 3.4.6 Biseriální korelace...50 // 4 Testování statistických hypotéz...52 // 4.1 Základní pojmy...52
// 4.2 Parametrické testy...55 // 4.2.1 F-test... 55 // 4.2.2 Studentovy t-testy...57 // 4.2.2.1 t-test rozdílu výběrového průměru a známého průměru // základního souboru...57 // 3 // 4.2.2.2 t-test rozdílu dvou středních hodnot za podmínky, že cr,2 = a; ..60 // 4.2.2.3 t-test rozdílu dvou středních hodnot za podmínky, že cr,2 ? cr2 .62 // 4.2.2.4 Párový t-test...65 // 4.2.2.5 t-test rozdílu dvou relativních hodnot...66 // 4.2.2.6 t-test pro signifikantnost korelace...68 // 4.2.3 Procentový z-test...68 // 4.3 x2 testy...69 // 4.3.1 Test shody x2...69 // 4.3.2 Test nezávislosti x2 pro čtyřpolní tabulku...71 // 4.3.3 Test nezávislosti pro kontingenční tabulku a koeficient C...73 // 4.4 Neparametrické testy...75 // 4.4.1 Kohnogorovův-Smimovův test projeden výběr...75 // 4.4.2 Kolmogorovův-Smirnovův test pro dva nezávislé výběry o malém rozsahu ... 76 // 4.4.3 Kolmogorovův-Smirnovův test pro dva velké výběry různého rozsahu...77 // 4.4.4 Wilcoxonův test...78 // 4.4.5 Znaménkový test...80 // 4.5 Analýza rozptylu...81 // 4.5.1 Jednofaktorová analýza rozptylu...81 // 4.5.2 Dvoufaktorová analýza rozptylu...83 // Výtah ze statistických tabulek...85 // Seznam použité literatury...91 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC