Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:165x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
156 s. : il. ; 24 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Věcný rejstřík
Celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty pedagogických fakult
000124443
OBSAH // Předmluva... 7 // 1. Základní geometrické útvary a některé relace mezi nimi (Hejl) ... 9 // 1.1 Úvodní poznámky... 9 // 1.2 Polopřímka, polorovina, poloprostor...11 // 1.3 Další geometrické útvary...13 // 1.4 Vzájemná poloha přímek a rovin . . . ...18 // 1.5 Shodnost úseček, úhlů a trojúhelníků...23 // 1.5.1 Shodnost úseček...23 // 1.5.2 Shodnost úhlů...25 // 1.5.3 Shodnost trojúhelníků...28 // 1.6 Kolmost přímek a rovin...28 // 1.7 Okolí bodu a pojmy z něho odvozené...33 // 1.8 Cvičení k 1. kapitole...37 // 2. Geometrická zobrazení (Kouřim)...41 // 2.1 Shodná zobrazení...43 // 2.1.1 Středová souměrnost...44 // 2.1.2 Osová souměrnost roviny...47 // 2.1.3 Rovnoběžníky...49 // 2.1.4 Skládání osových souměrností. Klasifikace shodností roviny . . 51 // 2.1.5 Rovinová souměrnost...55 // 2.2 Podobná zobrazení...57 // 2.2.1 Stejnolehlost...58 // 2.2.2 Podobná zobrazení...61 // 2.3 Další vlastnosti «-úhelníků. Volné rovnoběžné promítání...63 // 2.3.1 Další vlastnosti «-úhelníků...63 // 2.3.2 Volné rovnoběžné promítání...65 // 2.4 Cvičeníke 2. kapitole...68 // 3. Míra geometrických útvarů (Kuřina)... 72 // 3.1 Míra a její vlastnosti... // 3.2 Délka úsečky... // 3.3 Vzdálenost geometrických útvarů...7g // 3.4 Obsah rovinných útvarů ...80 // 3.5 Velikost úhlu... // 3.6 Cvičení ke 3. kapitole...914. Množiny všech bodů dané vlastnosti a konstrukční úlohy (Šedivý)
. . 96 // 4.1 Množiny všech bodů dané vlastnosti...96 // 4.2 Konstrukční úlohy...103 // 4.2.1 Konstrukční úlohy řešené metodou množin bodů dané vlast- // nosti ...105 // 4.2.2 Řešení konstrukčních úloh metodou geometrických zobrazení . 109 // 4.3 Cvičení ke 4. kapitole...113 // 5. Axiomatická výstavba geometrie (Kučerová)...115 // 5.1 Úvodní úvahy...115 // 5.2 Soustavy axiómů a modely geometrie...118 // 5.2.1 Incidence...119 // 5.2.2 Uspořádání...119 // 5.2.3 Shodnost...123 // 5.2.4 Spojitost...123 // 5.2.5 Rovnoběžnost...126 // 5.3 Cvičení к 5. kapitole...129 // 6. Řešení a výsledky cvičení...131 // 6.1 Řešení a výsledky cvičení к 1. kapitole...131 // 6.2 Řešení a výsledky cvičení ke 2. kapitole...137 // 6.3 Řešení a výsledky čvičení ke 3. kapitole...142 // 6.4 Řešení a výsledky cvičení ke 4. kapitole... 146 // 6.5 Řešenía výsledky cvičení к 5. kapitole...149 // Přehled užitých symbolů...150 // Rejstřík...152
(OCoLC)39600562
cnb000025562

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC