Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:42x 
BK
Praha : Academia, 1993

objednat
ISBN 80-200-0477-7
000124449
Rekat.
Místo předmluvy... 11 // Historický úvod... 13 // 1. část // Metodologie...21 // I. Biologické myšlení...23 // 1. Odlišnosti cílů fyzikálního a biologického výzkumu...23 // 2. Hranice redukce...24 // 3. Ontologický redukcionismus...26 // 4. Organicky vzniklé bytí jako hranice redukce...28 // 5. Otázka „nač?“...29 // 6. Finální a kauzální výzkum přírody...35 // II. Výzkumné metody biologie, zvláště pak etologie...38 // 1. Pojem systému nebo celku...38 // 2. Pořadí kroků poznání diktované systémovým charakterem...39 // 3. Kognitivní funkce vnímání...40 // 4. Takzvaný koníček ...44 // 5. Pozorování volně žijících a zajatých zvířat...45 // 6. Pozorování volně žijících krotkých zvířat ...47 // 7. Znalost zvířat jako výzkumná metoda...48 // 8. Pokus přiměřený celku...49 // 9. Izolační pokusy...52 // 10. Stavební kameny relativně nezávislé na celku...55 // III. Funkční omezení systémově nepřiměřených metod ve výzkumu chování...58 // 1. Atomismus...58 // 2. Monistický výklad...58 // 3. Operacionalismus a vysvětlovači monismus behavioristů...59 // IV. Srovnávací metoda výzkumu fylogeneze...62 // 1. Rekonstrukce rodokmenů...62 // 2. Znaky označující kmen...64 // 3. Hypotéza o růstu...68 // 4. Dokumentace na základě fosilií ...69 // 5. Homologie a její kritéria ...71 // 6. Počet znaků jako kritérium Homologie...71 // 7. Odlišnost funkce a konvergentní adaptace...72 // 8. Homoiologie...74 // 9. Přesný systematik potřebuje velký počet znaků...74 // 10. Proměnlivá hodnota jednotlivých znaků...76 // 11. Obtížnost a hodnota jemné systematiky...77 // 12. Vznik srovnávacího výzkumu chování neboli etologie...78 // 13. Shrnutí kapitoly...79 //
2. část // Fylogenetický programované fyziologické mechanismy chování...81 // I. Dědičně koordinované neboli instinktivní pohyby (chování)...83 // 1. Vznik pojmu...83 // 2. Rozdílná intenzita...84 // 3. Různé instinktivní pohyby při stejném druhu vzrušení...85 // 4. Kvalitativní jednota motivace...86 // 5. Metody zdvojené kvantifikace...87 // 6. Unavitelnost specifické aktivity...89 // 7. Snížení prahu spouštěcích podnětů...93 // 8. Efekty, které „nadržení“ instinktivního pohybu zastírají...94 // 9. Aktivita takzvaného běhu naprázdno...95 // 10. Apetenční chování...96 // 11. Apetenční chování a snížení prahu únikových reakcí... 97 // 12. Puzení a puzenost...98 // 13. Neurofyziologie spontánnosti...100 // 14. Analogické funkce nervových elementů a integrovaných systémů...106 // 15. Shrnutí kapitoly...108 // II. Aferentni procesy...111 // 1. Vrozený spouštěcí mechanismus (AAM)...111 // 2. Funkční omezení vrozeného spouštěcího mechanismu...117 // 3. Vrozený spouštěcí mechanismus a spouštěč...119 // 4. Důležité axiomatické pravidlo...121 // 5. Vrozené spouštěcí mechanismy doplněné učením...123 // III. Problémy „podnětu“...125 // 1. Široká definice pojmu...125 // 2. Stabilní a spontánně aktivní nervové elementy...125 // 3. Analogické chování integrovaných nervových systémů...127 // 4. Pojem akčně specifického potenciálu...130 // IV Komplexní systémy chování...133 // 1. Apetenční vyhledávání klidových stavů...133 // 2. Vyhledávací automatismus...134 // 3. Hierarchické systémy...135 // 4. Relativní hierarchie nálad (Leyhausen)...142 // 5. Role „nadřazených přikazujících instancí“ (Erich von Holst)...144 // V. Jak je „instinkt“ jednotný?...149 // 1. Nebezpečí finalistických pojmenování...149 //
2. Četnost podnětů...150 // 3. Integrační účinek hierarchie podnětů...151 // 4. Vzájemné působení zúčastněných instinktivních pohybů...152 // 5. Systémově nespecifické způsoby pohybu...153 // 6. Shrnutí kapitoly...155 // VI. Mechanismy využívající okamžitou informaci...156 // 1. „Něco prožít“ neznamená „něčemu se naučit“...156 // 2. Regulační okruh neboli homeostáze...157 // 3. Dráždivost...157 // 4. Améboidní reakce...158 // 5. Kineze...158 // 6. Fobická reakce...159 // 7. Topická reakce neboli taxe...160 // 8. Telotaxe neboli „fixování“...161 // 9. Časová orientace...164 // 10. Navigace s kompasem a chronometrem...165 // 11. Taxe a instinktivní pohyb...166 // 12. Taxe a vhled...168 // VII. Mnohonásobně motivované chování...171 // 1. Vzácnost jednoduše motivovaného chování...171 // 2. Superpozice...171 // 3. Vzájemné tlumení a alternování...174 // 4. Přeskokový pohyb...176 // 3. část // Adaptivní modifikace chování...181 // I. Všeobecně o modifikaci...183 // 1. Modifikace a adaptivní modifikace...183 // 2. Analogické procesy v embryogenezi...184 // 3. Učení jako adaptační modifikace...184 // II. Procesy učení bez asociace...186 // 1. Facilitace a senzitizace...186 // 2. Habituace či aferentní tlumení...187 // III. Procesy učení asociací bez zpětného hlášení úspěchu...189 // 1. Asociace...189 // 2. Habituace vázaná na komplexní vjem...189 // 3. Návyk...191 // 4. Podmíněný reflex ve vlastním smyslu (podmiňování s podnětovou selekcí) ... 193 // 5. Traumatické reakce...195 // 6. Vtištění...196 // 7. Podmíněný útlum...199 // 8. Shrnutí kapitoly a diskuse...199 // IV. Učení z následků chování...202 // 1. Nová zpětná vazba...202 // 2. Minimální složitost systému...204 // 3. Podmíněná apetence...205 //
4. Podmíněná averze...208 // 5. Podmíněná akce...210 // 6. Podmíněná apetence ke klidovým stavům...212 // 7. Shrnutí kapitoly...214 // V. Motorické učení, záměrný pohyb a inteligence...216 // 1. Motorické učení...216 // 2. Záměrný pohyb...219 // 3. Záměrný pohyb a inteligence...221 // VI. Zvědavé chování...223 // 1. Výběr chování...223 // 2. Autonomní popud zvědavého chování...224 // 3. Latentní učení...224 // 4. Věcnost...225 // 5. Specializace na nespecializovanost...225 // 6. Hra...226 // 7. Zvědavost, hra, výzkum a umění...228 // Doslov ke 3. části...229 // Literatura...231 // Doslov...241 // Rejstřík jmenný...248 // Rejstřík věcný...251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC