Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Novinář, 1981
161 s. : il. ; 25 cm

objednat
Vysokoškolská učebnice pro studijní obor žurnalistika
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Učebnice seznamuje s významem, úkoly, společenskými podmínkami a politickou stránkou grafické úpravy novin a periodického tisku a hlavní pozornost věnuje grafické úpravě periodik jako součásti životního slohu, významu jednoty obsahového a grafického ztvárnění žurnalistického sdělení a prostředkům grafické úpravy novin a časopisů (písmo, obraz, symboly).
000124546
Rekat.
OBSAH // I. Üvodem... 5 // II. Význam grafické úpravy novin ... 6 // III. Úkoly grafické úpravy novin... 8 // IV. Společenské podmínky realizace grafického návrhu...10 // V. Politikum grafické úpravy periodického tisku...13 // V.l Grafická úprava novin z hlediska marxisticko-leninské obecné // teorie odrazu ...14 // V.2 Psychologická účinnost grafické úpravy novin...15 // V. 3 Funkčnost estetického působení grafické úpravy novin . . 23 // VI. Grafická úprava periodik jako součást životního slohu...26 // VI. 1 Moderní grafika a typografie jako odraz doby...27 // VII. Význam jednoty obsahového a grafického ztvárnění žurnalistického // sdělení...34 // VILI Adekvátnost formy obsahu--nezbytný předpoklad ? získání // důvěry čtenáře...36 // VII. 2 Stylová jednota grafické úpravy novin a časopisů...44 // VIII. Prostředky grafické úpravy novin...50 // Vili. 1 Písmo ...51 // VIII. 1.1 Vývoj písma...52 // VIII. 1.2 Klasifikace tiskových písem latinkových...57 // VIII. 1.3 Vlastnosti tiskového písma...59 // VIII. 1.4 Práce s písmem...67 // VIII. 1.4.1 Klasikové marxismu-leninismu o významu typografického ztvárnění textu...67 // Vlil. 1.4.2 Základní písmo...68 // VIII. 1.4.3 Titulky...69 // VIII. 2 Obraz ...72 // VHI.2.1 Charakteristika obrazu ...72 // Vlil.2.2 Funkce obrazu...74 // VIII.2.3 Třídění obrazových sdělení...75 // VIII.2.3.1 Umělecký obraz a novinová kresba...75 // VIII.2.3.2 Účelové
využití obrazové a symbolické informace // v periodikách...79 // VIIL2.3.3 Fotografie...85 // VIII.2.3.3.1 Vlastnosti žurnalistické fotografie...88 // VIII.2.3.3.2 Požadavky na působivou žurnalistickou fotografii 92 // VIIL2.3.3.3 Zpravodajská fotografie...94 // VIH.2.3.3.4 Fotografická reportáž ...94 // VIH.2.3.3.5 Dokumentární fotografie...95 // VIII.2.3.3.6 Využití žurnalistické fotografie ...96 // VIII.2.4 Zalamování obrazu do stran...97 // VIII.2.5 Text ? obrázkům...103 // 161 // VIII. 3 Symboly ...103 // IX. Pomocné elementy grafické úpravy...105 // IX. 1 Tvar v grafické úpravě ...105 // IX.2 Barva...107 // IX.3 Světlo...118 // X. Grafická metrika...121 // XI. Grafika žurnalistických celků...131 // XI. 1 Kompozice ...131 // XI.2 Principy skladby...134 // X 1.3 Grafika celků v praxi...136 // XI.4 Typy grafické úpravy...138 // XII. Závěr...156 // Poznámka: // Prof. dr. M. Hladký, CSc.,je autorem kpt. VILI, VII.2, VIII.1.4.3 IX.3, XI.4 spoluautorem kpt. VIII.2.3.3, VIII.1.4.3, IX.2. Ostatní kapitoly zpracoval doc. dr. Jan Barták, CSc.
(OCoLC)42176279
cnb000128404

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC