Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Svoboda, 1984
206 s.

objednat
000124553
OBSAH // Část první // HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA — JEJÍ VÝSLEDKY A CÍLE // 1. kapitola // ZÁKLADY TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY // Kontrolní otázky 7 // I. Význam a obsah hospodářské politiky 15 // 11. Nástroje a subjekty hospodářské politiky 22 // 2. kapitola // VÝSLEDKY A CÍLE ROZVOJE ČESKOSLOVENSKÉ EKONOMIKY // I. Hlavní poznatky a zkušenosti z výstavby // socialistické ekonomiky v ČSSR 23 // 11. Cíle a směry hospodářské politiky KSČ 37 // Kontrolní otázky 45 // Část druhá // FAKTORY RŮSTU EFEKTIVNOSTI // 3. kapitola // ZDOKONALOVÁNÍ SOUSTAVY PLÁNOVITÉHO ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ — VÝZNAMNÝ NÁSTROJ RŮSTU EFEKTIVNOSTI // l. Charakteristika soustavy plánovitého řízení 49 // 11. Soustava národohospodářských plánů — základní nástroj řízeni 51 // lil. Nástroje ekonomické stimulace 60 // IV. Organizace řízení národního hospodářství 62 // Kontrolní otázky 60 // 4. kapitola // vědeckotechnická politika jako faktor růstu efektivnosti// l. Obsah a úloha vědeckotechnické politiky 67 // 11. Hlavní směry a úkoly vědeckotechnického rozvoje v období 1981—1985 // III. Plánování, organizace a financování vědeckotechnického rozvoje 76 // IV. Zvyšování kvalifikace a řízení účasti pracujících na zavádění a využívání vědeckotechnického rozvoje 83 // Kontrolní otázky 88 // 5. kapitola // PROHLUBOVÁNI MEZINÁRODNI SOCIALISTICKÉ DĚLBY PRÁCE A EKONOMICKÉ INTEGRACE SOCIALISTICKÝCH ZEMI — PODMÍNKA EFEKTIVNÍHO ROZVOJE ČESKOSLOVENSKÉ EKONOMIKY // I. Význam vnějších ekonomických vztahů pro rozvoj československého národního hospodářství 89 // II. Rozvoj integračních vztahů s členskými státy RVHP — základní článek československých vnějších ekonomických vztahů 91 //
III. Úkoly v oblasti vnějších ekonomických vztahů v letech 7. pětiletky 96 // Kontrolní otázky 102 // Část třetí // ZDROJE RÜSTU EFEKTIVNOSTI // 6. kapitola // EFEKTIVNÍ VYUŽÍVANÍ PRACOVNÍ SÍLY A RŮST PRODUKTIVITY PRÁCE // Produktivita práce a význam jejího zvyšování // 11. Pracovní síly v československém průmyslu // Kontrolní otázky // 7. kapitola // EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNI ZÁKLADNÍCH FONDŮ A INVESTIČNÍ POLITIKA // 1. Základní fondy a jejich efektivní využívání // II. Investiční politika // Kontrolní otázky // 8. kapitola // efektivní využívaní oběžných fondů a materiálně technické zásobovaní // I. Oběžné fondy 145 // II. Materiálně technické zásobování 155 // Kontrolní otázky 162 // Část čtvrtá // DŮCHODOVÁ POLITIKA // 9. kapitola // MZDOVÁ A CENOVÁ POLITIKA // l. Úkoly mzdové politiky v 7. pětiletce 165 // II. Cenová politika 175 // Kontrolní otázky 185 // 10. kapitola // FINANČNÍ POLITIKA // I. Podstata, cíle a nástroje finanční politiky 186 // 11. Rozpočtová politika 190 // III. Soustava finančního hospodaření hospodářských jednotek 193 // IV. Úvěrová politika 202 // Kontrolní otázky 204 // LITERATURA 205
(OCoLC)39599414
cnb000021266

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC