Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:16x 
BK
Dotisk
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, c1996
81 s. : il.

objednat
ISBN 80-7078-289-7 (brož.)
Obsahuje tabulky, diagramy, úvod
Bibliografie: s. 81
Marketing - učebnice vysokošk.
000124560
OBSAH // ÚVOD ...1 // 1. ÚLOHA A VÝZNAM MARKETINGU V TRŽNÍ EKONOMICE ... 2 // 1.1 Marketing a trh ...2 // 1.2 Historické etapy vývoje trhu ...3 // 1.3 Moderní trh a jeho členění... 4 // 1.4 Trh a tržní cyklus...9 // 1.5 Typy poptávky...11 // 2. VÝVOJ MARKETINGU JAKO PODNIKATELSKÉ FILOZOFIE ...13 // 2.1 Podstata a vývoj marketingu...13 // 2.2 Historie podnikatelských filosofií...13 // 2.3 Vývoj marketingu ve světě ...18 // 2.4 Marketing jako celospolečenská koncepce...18 // 2.5 Vývoj marketingu v České republice...21 // 3. MODERNÍ POJETÍ MARKETINGU ...22 // 3.1 Pojem marketing...22 // 3.2 Definice marketingu ...23 // 3.3 Cíle marketingu...23 // 3.4 Typy marketingu v souvislosti se stavem poptávky na trhu ...25 // 3.5 Marketing a jeho uplatnění v podniku...28 // 4. TERITORIÁLNÍ SPECIFIKA MARKETINGU...30 // 4.1 Zvláštnosti uplatnění marketingu v jednotivých teritoriích...30 // 4.2 Marketing v USA...30 // 4.3 Západoevropský marketing...31 // 4.4 Japonsko a marketing...32 // 4.5 Marketing v ostatních zemích ...33 // 5. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ...35 // 5.1 Charakteristika marketingového prostředí...35 // 5.2 Makroprostředí ...36 // 5.3 Trh - vymezený podnikatelský prostor ...40 // 5.4 Zákazníci...44 // 5.5 Vnitřní prostředí podniku...45 // 6. SEGMENTACE TRHU ... 47 // 6.1 Podstata segmentace...47 // 6.2 Spotřebitelská segmentace...48 // 6.3 Segmenace na trhu organizací...53 // 6.4 Model chování zákazníka na spotřebním
trhu...54 // 6.5 Mode! chování zákazníků na trhu organizací ...63 // 7. INFORMACE A MARKETING ... 67 // 7.1 Marketingový informační systém...67 // 7.2 Informační toky podniku ...68 // 7.3 Tvorba marketingového informačního systému ...69 // 7.4 Marketingový výzkum ...71 // 7.5 Metodika marketingové výzkumu ...74 // POUŽITÁ LITERATURA:...81

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC