Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.5) Půjčeno:29x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990

objednat
ISBN 80-04-24612-5
000124592
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // 1. JAZYK. JAZYKOVĚDA... 11 // 1.1 Jazyk, řeč, sdělení (promluva)... 11 // 1.2 Společenský charakter jazyka ... 12 // 1.3 Znakový charakter jazyka, jazyk a myšlení ... 13 // 1.4 Systémový charakter jazyka ... 17 // 1.5 Metody zkoumání jazyka... 19 // 1.6 Dělení jazykovědy, synchronie a diachronie...21 // 1.7 Místo jazykovědy...22 // 2 STRUKTURA PROMLUVY. JEDNOTKY JAZYKA...24 // 2.1 Suprasegmentální jednotky...24 // 2.2-3 Makrosegment, mezosegment, mikrosegment ...24 // 2.4-5 Věta, slovo, morf...25 // 2.6-7 Syntagmatické a paradigmatické jednotky...26 // 2.8 Jazykovědné disciplíny...27 // 3 FONETIKA. FONOLOGIE ...29 // 3.1 Artikulační fonetika...29 // 3.2 Akustická fonetika . . ,...35 // 3.3 Principy fonologické analýzy... . 36 // 3.4 Foném, třídění fenologických jednotek...37 // 3.5 Distinktivní rysy...39 // 3.6 Typologie souhláskových podsystémů...41 // 3.7 Typologie samohláskových podsystémů...48 // 3.8 Slabika ...54 // 3.9 Intonace...56 // 3.10 Přízvuk ... 59 // 3.11 Delimitace...63 // 3.12 Hláskové změny...65 // 7 // 4 MORFOLOGIE... // 4.1 Princípy morfologické analýzy . . . // 4.2 Morfém... // 4.3 Morfon, sémém, gramém ... // 4.4 Lexikálni morfémy ... // 4.5 Afixy ... // 4.6 Realizace morfému ; alomorfy, alternace // 4.7 Morfonologické změny... // 5. LEXIKOLOGIE. SÉMANTIKA... 79 //. ... Sémantický podsystém, sémantické pole ... 79 // Vztahy mezi sémémy a morfémy (lexémy) .... 80 // Klasifikace sémémů, komponenciální analýza ... 81 // Sémantické zmény... 83 //
6 GRAMATICKÉ KATEGORIE...86 // 6.1 Gramém, gramatická kategorie...86 // 6.2 Vztahy mezi gramémy a morfémy...88 // 6.3 Rod (třída) ...89 // 6.4 Diateze...91 // » 6.5 Číslo (numerus) ...94 // 6.6 Vid...95 // 6.7 Čas... 96 // 6.8 Způsob (modus)...99 // 6.9 Určenost...100 // 6.10 Osoba...101 // • 6.11 Pád...105 // • 6.12 Slovní druhy...108 // 6.13 Gramatické změny ... 110 // 7 SYNTAX...112 // 7.1 Hloubková a povrchová struktura věty...112 // 7.2-3 Analýza věty, větné členy...113 // 7.4 Syntaktické vztahy; syntagma...117 // 7.5 Způsoby označení syntaktických vztahů...117 // 7.6 Transformace; souvětí; kondenzace...121 // 7.7 Modalita; druhy vět...124 // 7.8 Aktuální členění...126 // 7.9 Roviny promluvy...126 // 7.10 Textová lingvistika ... 126 // 8 JAZYK A SPOLEČNOST...128 // 8.1 Vznik lidské řeči...128 // 8.2 Diferenciace a integrace...129 // 8.3 Vývoj lidské společnosti a vnější dějiny jazyků...134 // 9 KLASIFIKACE JAZYKŮ...141 // 9.1 Sociolingvistická klasifikace...141 // 9.2 Areální (geografická) klasifikace...141 // 9.3 Genealogická (genetická) klasifikace ...142 // 9.3.1 Jazyky Evropy, části Přední Asie a Indie...143 // 9.3.2 Jazyky severovýchodní Evropy, střední, severní a severovýchodní Asie...150 // 9.3.3 Jazyky jihovýchodní Asie a Oceánie...152 // 9.3.4 Jazyky Austrálie...155 //9.3.5 Jazyky Přední Asie a Afriky...156 // 9.3.6 Jazyky Ameriky ...160 // 9.4 Typologie jazyků...163 // 10 písmo ...169 // 11 HISTORICKOSROVNÁVACÍ JAZYKOVĚDA 177 // LITERATURA... 183 // VĚCNÝ REJSTŘÍK... 191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC