Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1994

objednat
ISBN 80-901601-3-1
Psychoterapie ; [vol.] 4
000124657
Rekat.
Úvodní poznámka 9 // OBECNÁ ČÁST 10 // 1. Úloha lékařské psychologie v dnešní medicíně 10 // 1.1. Vymezení oboru 10 // 1.2. Psychogenní iatropatogeneze 12 // 1.3. Placebo efekt 14 // 1.4. Syndrom vyhaslosti 15 // 2. Osobnost 17 // 2.1. Význam a vymezení psychologie osobnosti 17 // 2.2. Psychické obranné mechanismy a překonávání náročných životních situací 20 // 2.3. Psychická reaktivita pacienta 28 // 3 . Motivace človeka 30 // 3.1. Základní pojmy teorie motivace 30 // 3.2. Třídění lidských potřeb 31 // 3.3. Motivace pacientů 33 // 3.4. Motivace lékařů 35 // 3.5. M otivace volby oboru 38 // 4. Rodina a její význam pro jedince 42 // 4.1. Funkce rodiny 42 // 4.2. Vzájemný vztah rodičů 44 // 4.3. Typy a vývoj rodiny 46 // 4.4. Rodina a zdraví 48 // 5. Vztah pacient - lékař a jejich vzájemná komunikace 54 // 5.1. Role lékaře 55 // 5.2. Role pacienta 56 // 5.3. Vztah lékař - pacient 57 // 5.4. Komunikace a spolupráce pacienta s lékařem 60 // 5.5. Balintovské supervizní skupiny 63 // SPECIÁLNÍ ČÁST 65 // 6. Psychologický přístup k nemocnému a důležitým osobám z jeho života 65 // 6.1. Vymezí základních pojmů 65 // 6.2. Autorita a pravdivost 67 // 6.3. Úcta a respekt 67 // 6.4. Porozumění 69 // 5 // 7. Rozhovor lékaře s pacientem 73 // 7.1. Rozhovor a otázky 73 // 7.2. Typy lékařského rozhovoru a jeho dimenze 75 // 7.3. Nedirektivní empatický rozhovor 78 // 7.4. Zevrubný explorativní rozhovor 80 // 8. Zásady sdělování informací pacientům a jejich rodinám 87 // 8.1. Uvedení do problematiky 87 // 8.2. Sdělování nepříznivých informací rodičům postižených dětí 89 // 8.3. Sdělování nepříznivé informace, která není extrémně závažná 98 // 8.4. Sdělování extrémně nepříznivé informace 91 //
9. Prvé setkání s dospělým pacientem v ambulantní praxi 95 // 9.1. Přijetí pacienta 95 // 9.2. Orientační rozhovor 96 // 9.3. Vyšetření pacienta 98 // 9.4. Informování pacienta 99 // 9.5. Rozloučení 100 // 9.6. Anamnéza 100 // 10. Základní psychologická péče o pacienty vedené ambulantně 102 // 10.1. Převážně psychologicky neproblémoví pacienti 103 // 10.2. Pacienti psychologicky problematičtí 105 // 11. Psychologická péče o hospitalizované pacienty 109 // 11.1. Potřeby pacientů v nemocnici 109 // 11.2. Psychologická příprava pacienta na zatěžující diagnostická vyšetření, základní predoperační a pooperační péče 111 // 11.3. Chronická, těžká a nevyléčitelná onemocnění (defekty) 114 // 12. Psychologická péče o psychosomaticky nemocné 119 // 12.1. Alexithymie a účelovost 119 // 12.2. Psychologická problematika nemocných s infarktem myokardu 120 // 12.3. Psychologické vedení psychosomaticky nemocných 122 // 12.4. Léčebné společenství 124 // 13 . Bolest a její mírnění psychologickými prostředky 126 // 13.1. Vymezení a hlavní charakteristiky bolesti 126 // 13.2. Tolerance k bolesti 129 // 13.3. Mírnění bolesti psychologickou cestou 131 // 14. Úzkost a strach : 136 // 14.1. Vymezení úzkosti a strachu 136 // 14.2. Vývoj úzkosti a strachu 138 // 14.3. Dynamika vzniku úzkosti 139 // 14.4. Mírnění a odstraňování úzkosti a strachu psychologickou cestou 140 // 15. Truchlení a deprese 143 // 15.1. Vymezení truchlení a deprese 143 // 15.2. Dobrovolně nedobrovolný odchod ze života 145 // 15.3. Jednání s depresivním pacientem a léčba deprese // psychologickými prostředky 147 // 16. Hněv a agresivita 150 // 16.1. Vymezení pojmů, hlavní charakteristiky a teorie 150 // 16.2. Projevy a příčiny agresivního jednání u pacienta a lékaře 152 //
16.3. Zvládání agresivity psychologickými prostředky 154 // 17. Problematika umírání a smrti 157 // 17.1. Pojem smrti 157 // 17.2. Pojetí smrti v ontogenezi 159 // 17.3. Strach ze smrti 160 // 17.4. Psychologická péče o umírající a blízké osoby jejich života 162 // 17.5. Psychologická péče o pozůstalé 167 // 18. Duševní krize, psychologická první pomoc a intervence v krizi 171 // 18.1. Duševní krize 171 // 18.2. Psychologická první pomoc 172 // 18.3. Intervence v krizi 175 // Literatura 178 // DODATKY 180 // Práva pacienta 180 // Požadavky ke zkoušce z lékařské psychologie 182 // Povinná literatura 182 // Doporučená literatura 182 // Otázky ke zkoušce z lékařské psychologie 183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC