Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : SNTL, 1989
263 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-03-00147-1 (váz.)
Teoretická knižnice inženýra
Obsahuje bibliografii a věcný rejstřík
000124705
PŘEDMLUVA 9 // 1. ÚVOD 11 // 2. MODELOVÁNÍ A SIMULACE SYSTÉMŮ 12 // 2.1 Metodologie modelování 12 // 2.1.1 Základní pojmy 12 // 2.1.2 Kybernetika a modelování 18 // 2.1.3 Kvalitativní změny ve vývoji modelování 21 // 2.1.4 Rozvoj modelování a simulace systémů v různých oborech 24 // 2.2 Matematické modely 29 // 2.2.1 Rovnice matematické fyziky 29 // 2.2.2 Přibližné matematické modely 35 // 2.2.3 Transformace matematického modelu 38 // 2.3 Simulační modely 42 // 2.3.1 Rozdělení modelů 44 // 2.3.2 Klasifikace modelů dle stupně abstrakce 48 // 2.4 Úlohy a algoritmizace jejich řešení 52 // 2.4.1 Analýza problému 52 // 2.4.2 Rozdělení úloh 52 // 2.4.3 Zjednodušování a věrohodnost modelu . 56 // 2.4.4 Algoritmizace modelového řešení 59 // Literatura 63 // 3. TEORIE PODOBNOSTI A MODELOVÁNÍ 65 // 3.1 Nástin informační teorie modelováni 65 // 3.2 Rozměrová analýza 67 // 3.2.1 Základní teorémy rozměrovosti veličin 67 // 3.2.2 Veličiny a jednotky 70 // 3.2.3 Rozměrová matice 70 // 3.2.4 Převod veličin do jiné soustavy 71 // 3.2.5 Určení podobnostních kritérií z rozměrové matice 72 // 3.2.6 Pí-teorém 74 // 3.2.7 Určování funkčních závislostí 75 // 3.2.8 Huntleyův pojem vektorovosti fyzikálních veličin 76 // 3.2.9 Příklady použití к řešení technických úloh 79 // 3.3 Podobnostní analýza matematického modelu 83 // 3.4 Podobnostní analýza fyzikálního modelu 92 // Literatura 94 // (5)4. FYZIKÁLNÍ MODELY 97 // 4.1 Fyzikální modelování 97 // 4.1.1 Podstata přirozeného a fyzikálního modelování 97 // 4.1.2 Teorémy, kritéria a měřítka 98 // 4.1.3 Technika přirozeného a fyzikálního modelování 101 // 4.1.4 Příklady návrhu fyzikálního modelu 104 // 4.2 Složitější příklady fyzikálního modelování 109 // Literatura 114 //
5. FYZIKÁLNÍ ANALOGY 115 // 5.1 Fyzikální analogie 115 // 5.2 Elektrické analogy fyzikálních obvodů 115 // 5.2.1 Elektrické analogy statických obvodů a soustav 118 // 5.2.2 Elektrické analogy dynamických obvodů 121 // 5.3 Elektrické analogy fyzikálních polí 130 // 5.3.1 Elektrické analogy ustálených polí 130 // 5.3.2 Elektrické analogy neustálených polí 132 // 5.3.3 Elektrické analogy vlnových a jiných složitých polí 137 // 5.3.4 Elektrické analogy procesů a polí popisovaných parciálními // diferenciálními rovnicemi 4. řádu 140 // 5.3.5 Elektrické analogy základních okrajových podmínek 145 // 5.4 Technika elektrického modelování 146 // Literatura 149 // 6. MATEMATICKÉ SIMULAČNÍ DETERMINISTICKÉ // MODELY 152 // 6.1 Obecné vlastnosti deterministických modelů 152 // 6.1.1 Charakteristika deterministických modelů 152 // 6.1.2 Postup přípravy simulačního modelu 153 // 6.1.3 Volba simulačního prostředku 154 // 6.2 Číslicové simulační modely 155 // 6.2.1 Univerzální číslicové modely 155 // 6.2.2 Jednoúčelové číslicové modely 160 // 6.3 Hybridní simulační modely a systémy 161 // 6.3.1 Hybridizace simulačních prostředků 162 // 6.3.2 Analogové modely 165 // 6.3.3 Hybridní prvky 167 // 6.3.4 Univerzální hybridní modely a systémy 169 // 6.3.5 Jednoúčelové hybridní modely a systémy 172 // 6.4 Simultánní modely 172 // 6.4.1 Vývoj simultánních modelů 174 // 6.4.2 Operační prvky 175 // 6.4.3 Propojovací prvky 176 // 6.4.4 Možnosti simultánních modelů 178 // Literatura 179 // 7. MATEMATICKÉ SIMULAČNÍ STOCHASTICKÉ // MODELY 181 // 7.1 Charakteristika stochastických modelů 181 // 7.1.1 Fyzikální stochastický model 181 // 7.1.2 Matematický stochastický model 182 // (6)7.1.3 Fyzikálně matematický stochastický model 186 // 7.1.4 Technika stochastického modelování 188 //
7.2 Stochastické počítače 191 // 7.2.1 Stochasické kódování a dekódování 192 // 7.2.2 Stochastické početní operace 194 // 7.2.3 Realizace metody Exodus na stochastickém počítači 196 // 7.2.4 Vlastnosti stochastických počítačů 198 // 7.3 Stochastické simulační metody 199 // 7.3.1 Pravděpodobnostní metoda 201 // 7.3.2 Metoda Exodus 204 // 7.3.3 Metoda Monte Carlo 205 // 7.3.4 Simulace nepřímých úloh 211 // 7.4 Stochastické simultánní modely 214 // 7.4.1 Realizace metody Monte Carlo 215 // 7.4.2 Realizace metody Exodus 217 // 7.4.3 Modely neuronových sítí 219 // Literatura 223 // PŘÍLOHY 225 // PÍ Rozměrové vyjádřeni mechanických a akustických veličin 226 // P2 Rozměrové vyjádření tepelných a optických veličin 232 // P3 Rozměrové vyjádření elektrických a magnetických veličin 235 // P4 Kritéria hydro-aerodynamické a aeroelastické podobnosti 238 // P5 Kritéria mechanické, pružnostní a akustické podobnosti 248 // P6 Kritéria tepelné, difúzni a fyzikálně-chemické podobnosti 251 // P7 Kritéria elektrické, magnetické, elektro- a magnetohydro- // dynamické podobnosti 254 // REJSTŘÍK 258
(OCoLC)39414021
cnb000051475

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC