Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1965
383 s. : noty, il. ; 25 cm

objednat
Jmenný a věcný rejstřík
Seznam skladeb
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Ryze odborná, z živé novodobé hudby vycházející práce. Autor sám zdůrazňuje, že není učebnicí a předpokládá znalosti, jaké podává školská harmonie. V devíti kapitolách pojednává o harmonickém materiálu temperované chromatiky,zvukových vlastnostech a třídění harmonického materiálu, úpravě a vyjádření souzvuků, harmonickém pohybu a praxi kompoziční i analytické..
Německé resumé
000124707
Předmluva ...11 // KAPITOLA I - HARMONICKÝ MATERIÁL TEMPEROVANÉ CHROMATIKY // § 1. Temperovaná chromatika ...19 // § 2. Predpoklady pro průzkum harmonického materiálu ...21 // § 3. Orientační schéma souzvukového druhu ...22 // § 4. Harmonické schéma souzvukového druhu ...23 // § 5. Inverze souzvukového druhu. Souzvukové druhy symetrické a nesymetrické 25 // § 6. Druhy dvojzvukú ...25 // § 7. Druhy trojzvukú ...26 // § 8. Druhy čtyřzvuků ...28 // § 9. Druhy pètizvukù ...31 // § 10. Negativ souzvukového druhu ...34 // §11. Druhy šestizvuků ...35 // § 12. Harmonické možnosti temperované chromatiky ...39 // § 13. Druhy mnohozvukú ...40 // § 14. Tónové soustavy obsažené v temperované chromatice ...42 // § 15. Výsledky a výhledy ...44 // KAPITOLA II - ZVUKOVÉ VLASTNOSTI HARMONICKÉHO MATERIÁLU // § 16. Konsonance a disonance ...46 // § 17. Disonantní prvky ...47 // § 18. Princip harmonické inverze ...49 // § 19. Disonantní charakteristika souzvuků ...50 // § 20. Vliv konsonantních složek ...52 // § 21. Rodová charakteristika souzvuků ...53 // § 22. Stupňováni disonantní charakteristiky ...55 // § 23. Slučováni disonantnich charakteristík ...58 // § 24. Půltónové střetnuti prvků půltónových a tritonových ...61 // § 25. Shrnutí ...63 // KAPITOLA III - TŘÍDĚNÍ HARMONICKÉHO MATERIÁLU // § 26. Pojem akordu v klasické harmonii ...67 // § 27. Průběžné harmonie ...68 // § 28. Neúplné akordy ...69 // §,29; Vznik nových akordu ...69 // § 30. Pojem akordu v moderni harmonii ...70 // § 31. Pojem charakterizačního maxima ...73 // § 32. Pojem charakterizačniho jádra ...74 // § 33. Konsonantni akordy jakožto maxima s negativní disonantní charakteristikou ...75 // § 34. Charakterizační maximum 6 ...76 // § 35. Charakterizační maximum 2 ...77 //
§ 36. Charakterizační maxima 1 a 01 ...78 // § 37. Charakterizační maxima O, 26 a 026 ...79 // § 38. Charakterizační maxima 16 a 016 ...81 // § 39. Charakterizační maxima 12 a 012 ...82 // § 40. Charakterizační maxima 126 ...83 // § 41. Charakterizační maxima 0126 ...86 // § 42. Charakterizační maxima 166 a 1266 . ...87 // § 43. Charakterizační maxima 112 a 0112 ...89 // § 44. Charakterizační maxima 1126 ...90 // § 45. Charakterizační maxima 01126 ...93 // § 46. Charakterizační maxima 11266 ...96 // § 47. Charakterizační maximum 011266 ...98 // § 48. Systém charakterizačnich typů ...99 // § 49. Souvislosti mezi souzvuky s rozdílnou disonantní charakteristikou . 100 // § 50. Hranice mezi charakterizačnimi typy ...103 // § 51. Systém akordických kombinaci ...105 // § 52. Kombinace pravé a nepravé. Kategorie kombinací ...106 // § 53. Základní akordy. (Akordy 1) ...107 // § 54. Kombinační akordy II ...109 // § 55. Nepravé kombinace o dvou členech ...112 // § 56. Akordické kombinace III ...114 // § 57. Akordická kombinace IV ...116 // § 58. Zařádění souzvuků do kombinačních kategorii ...118 // § 59. Reprezentace akordických kombinací ...119 // § 60. Význam kombinační metody ...120 // KAPITOLA IV - OPRAVA SOUZVUKŮ // § 61. Pojem úpravy ...122 // § 62. Tvar, poloha a rozloha souzvuku. Znásobené tóny ...122 // § 63. Zvukové hodnocení úprav ...123 // § 64. Úprava základních akordů ...124 // § 65. Zvukové hodnoty inverzi a inverzních úprav ...126 // § 66. Oprava konsonantnich složek v disonantnich souzvucích ...127 // § 67. Úprava disonantnich poměrů ...128 // § 68. Úprava akordických kombinaci ...132 // § 69. Úprava akordů II ...136 // § 70. Úprava nepravých kombinaci o dvou členech. Zdvojené tóny v poměrech 1 141 //
§ 71. Úprava akordických kombinaci III ...145 // § 72. Úprava akordické kombinace IV. Zmírněni půltónových střetnuti // poměrů 1 úpravou ...148 // § 73. Úprava souzvuků v harmonickém pohybu ...153 // § 74. Úprava souzvuků a skladatelské praxe ...156 // KAPITOLA V - VYJÁDŘENÍ SOÚZVUKŮ // § 75. Tóny reálni a imaginární ...157 // § 76. Vznik a zrušeni imaginárního tónu ...157 // § 77. Kritický protirušivý tón ...159 // § 78. Zánik harmonického imaginárního tónu ...160 // § 79. úmělé (kompoziční) urychleni zániku harmonického imaginárního tónu ...161 // § 80. Harmonický význam imaginárních tónů ...162 // § 81. Souzvuky vyjádřené reálními tóny ...163 // § 82. Souzvuky vyjádřené imaginárními tóny ...166 // § 83. Smíšené vyjádřeni souzvuků v jednohlase ...168 // § 84. Smíšené vyjádřeni souzvuků ve vícehlase ...170 // § 85. Neharmonické tóny ve smíšeně vyjádřených souzvucích ...172 // § 86. Časové hranice mezi smíšeně vyjádřenými souzvuky ...174 // § 87. Tonální imaginární tóny ...178 // § 88. Neúplné vyjádřeni akordů ...181KAPITOLA VI // HARMONICKÝ POHYB // § 89. Možnosti pohybu v hudbě ...185 // § 90. Možnosti harmonického pohybu ...185 // § 91. Vazba souzvukového sledu ...186 // § 92. Dilčí harmonický pohyb ...188 // § 93. Základní harmonický pohyb ...191 // § 94. Intervaly v základním harmonickém pohybu. Imaginárni vazby ...192 // § 95. Reálni vazby v základním harmonickém pohybu ...193 // § 96. Sousedství dílčích a základních harmonických pohybů ...196 // § 97. Nadřadéný harmonický pohyb neboli pohyb tonální ...197 // § 98. Význam závěrečného souzvukového sledu ve skladbě ...199 // § 99. Princip čisté toniky ...200 //
§ 100. Uplatnění principu čisté toniky v temperované chromatice ...201 // § 101. Uplatnění principu čisté toniky v diatonice ...203 // § 102. Princip citlivého tónu ...203 // § 103. Princip funkční ...204 // § 104. Stabilizace tóniky ...205 // § 105. Druh reprezentačních akordů předtónických ...206 // § 106. Stanovení možných reprezentačních akordů předtónických ...207 // § 107. Tříčlenný funkční systém klasický ...209 // § 108. Pětičlenný funkční systém Šínův ...210 // § 109. Ustálení vztahů mezi akordy funkčního systému tradicí. Mollová // dominanta ...211 // § 110. Konsonantní kombinace funkcí. (Mezifunkce) ...212 // § 111. Disonantní kombinace funkcí ...216 // § 112. Funkční víceznačnost disonantních kombinací ...218 // § 113. Hodnocení funkčních složek podle jejích tonálního významu, úpravy // a zastoupení ...224 // § 114. Harmonický pohyb mezi funkcemi ...226 // § 115. Funkční stránka souzvuků v souzvukovém sledu ...229 // § 116. Kombinace monotonální, bítonální a polytonální ...233 // § 117. Místotóniky a funkce mimotonální ...234 // § 118. Deformace funkcí ...237 // § 119. Modulace ...239 // § 120. Uvolnění tonálně funkčních vztahů ...242 // § 121. Hudba bezfunkční (atonální) ...245 // § 122. Skladebný řád a povšechná skladebná stylizace ...250 // § 123. Myšlení horizontální. Vedení hlasů ...254 // 8KAPITOLA VII - PROBLEMATIKA // § 124. Pojem moderní harmonie ...258 // § 125. Zákonitost obecná a umělecká ...259 // § 126. Vývoj skladebné techniky ...259 // § 127. Přirozená základna hudební teorie ...261 // § 128. Význam zkušenosti ...263 // § 129. Hledáni zákonitosti ...265 // § 130. Statické a kinetické pojetí harmonie ...268 //
KAPITOLA VIII - KOMPOZIČNÍ PRAXE // § 131. Skladba a teorie ...273 // § 132. Moderní melodie ...274 // § 133. Praktické studie souzvukových druhů ...276 // § 134. Praktické studie charakterizačnich typů a akordů ...278 // § 135. Stylizační studie na daný harmonický podklad ...280 // § 136. Harmonizace melodie ...282 // § 137. Ekonomické využiti stylizačních prostředků ...285 // § 138. Rozváděni disonantnich souzvuků ...288 // § 139. Hledáni vhodné předtónické kombinace ...291 // § 140. Funkční sledy souzvuků ...292 // § 141. Funkční obměny souzvukového sledu ...294 // § 142. Volná kompozice ...296 // KAPITOLA IX - ANALYTICKÁ PRAXE // § 143. Metoda harmonického rozboru ...302 // § 144. Průzkum a hodnoceni reálních souzvukových průřezů. Vyhledáváni // souzvukových novotvarů ...302 // § 145. Určováni souzvuků z reálních a imaginárních tónů. Rytmické a // metrické rozloženi souzvuků ve skladbě. Průběžné harmonie ...304 // § 146. Souzvuková a akordická charakteristika skladby. Charakteristika // úprav ...306 // § 147. Zkoumáni průběžných harmonii ...309§ 148. Diatonické úseky. Chromatické postupy ...312 // § 149. Určeni skladebného řádu. Hodnoceni melodických linii ...314 // § 150. Studium závěrů a závěrových partií ve skladbě ...316 // § 151. Funkční sledy souzvuků ve skladbě ...318 // § 152. Vznik a zánik vědomi toniky ...321 // § 153. Tonálně funkční plán skladby. Celková funkční charakteristika . . 323 // TABULKY, PŘEHLEDY A REJSTŘÍKY // I. Přehled souzvukových druhů ...328 // II. Systém charakterizačních typů ...344 // III. Charakterizační maxima podle tříd ...346 // IV. Charakterizační jádra podle tříd ...348 // V. Hranice mezi charakterizačnimi typy ...349 // VI. Přehled značek ...351 // VII. Literatura ...354 //
VIII. Seznam uvedených ukázek ze soudobé hudby ...356 // IX. Zusammenfassung ...357 // X. Rejstřík věcný ...380 // XI. Rejstřík jmen ...383
(OCoLC)85207775
cnb000443492

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC