Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Ústav T. G. Masaryka : Masarykův ústav AV ČR, 2004
685 s.

objednat
ISBN 80-86495-25-6 (Masarykův ústav AV ČR)
ISBN 80-86142-16-7 (Ústav T. G. Masaryka)
Spisy T. G. Masaryka ; Sv. 19
Obsahuje bibliografické citace
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 - rukopisy - r. 1886-1888 - studie
Rukopis královédvorský - průzkumy - pojednání
Rukopis zelenohorský - průzkumy - pojednání
000124729
OBSAH // 1886 // List redaktora Athenaea, prof. T.G. Masaryka, ke spisovateli // článku předešlých ... 11 // Materiály ke vědeckému posouzení Rukopisů královédvorského // a zelenohorského... 19 // Některé pochybnosti paleografické apod...27 // Paralelná místa ? básním RK a RZ...30 // Srovnání epických básní RK a RZ s novějšími díly literárními...37 // Příloha první...53 // Příloha druhá ...66 // Příloha třetí...67 // Materiály ke vědeckému posouzení RK a RZ ...69 // Srovnání básní RK a RZ s novějšími díly literárními ...81 // Příspěvky ? estetickému rozboru RK a RZ ... 100 // Příloha ... 148 // Spiritismus, kulturní a psychická rozprava... 152 // Jindřich Fiigner, nástin jeho života a působení... 153 // Dr. Max Wellner, O dějepravě Osvěty ... 154 // Polnische Stimmen 1... 155 // Materiály ke vědeckému posouzení RK a RZ ... 156 // Shody Jahod a Zbyhoně s písněmi ruskými známými před rokem 1817 ... 162 // Přílohy ... 164 // Dr. V. Hlavatý, Rozbor filozofie sv. Tomáše Akvinského... 169 // Materiály ke vědeckému posouzení RKZ ... 170 // Dodatek ? paralelám... 171 // Náčrt sociologického rozboru RZ a RK... 172 // Otevřený list panu dr. Janu Kvíčalovi ...206 // Přílohy ...218 // J.M. Cuningham. Die Cholera...223 // A. Baheau, Uecole de village la révolution...224 // A History of Toryism...225 // O. Feistmantel, O choleře v Indii a chování se nemoci této vůbec ...226 // J. Wychgram,
Das weibliche Unterrichtswessen in Frankreich...227 // Dioda to Lioy, Die Philosophie des Rechts ...228 // Črty a upomínky V. V. Vereščagina...229 // 681 // Přílohy ...230 // Odpověď p. J. Kalouskovi ...231 // Vyjádření J. Gebauera a T. G. Masaryka ke Kvíčalovu dopisu...238 // Ed. Sievers, Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Studium // der Lautlehre der indogermanischen Sprachen...239 // R J.Vychodil, Aristotelovy knihy o duši ...240 // Dr. F. Dahl ...241 // 1887 // Nástin sociologického rozboru tzv. Zelenohorského // a Královédvorského rukopisu ...245 // J. Vrchlického Exulanti ...284 // Zlatý máj... 302 // M. ?. ???, ??? ??? ??? ?? ??? ??? ? ??? // ???...•...305 // J. Ješina, Romani Gib oder die Ziegeunersprache ...307 // G. Portig, Zur Geschichte des Gottesideals in der bildenden Kunst .308 // ??? ???...309 // Jan Schwaiger...311 // Drobné příspěvky o Václ. Hankovi...314 // Přílohy. Jak cizina soudí o tzv. obhajování RKZ...317 // Vlastenecká policie...322 // Hrůzovláda fráze ...335 // M. Guyau, Uirréligion de ľ avenir...338 // Alexander von Reinholdt, Geschichte der russischen Literatur...340 // Poznámky k diskusi o RK a RZ...341 // ?. H. ???, ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ??? // ? ??? ???...•...345 // Blicke auf den gegenwärtigen Stand der Philosophie in Deutschland // und Frankreich...346 // Odmítnutí...347 // Osvědčení...350 // Jak zvelebovali naši literaturu naukovou? ...354 // Gegen den Strom. Flugschriften
einer literarischkünstlerischen Gesellschaft...355 // 682 // Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale .356 // ???. ??? ???-??? // H. ?. ??? ...357 // Protection or Free Trade: an Examination of the Tariff Question, // with Special Regard to the Interests of Labour...358 // Napoléon et ses détracteurs ...359 // Ernest Dupuy, The Great Masters of Russian Literature in the // XIX. Century...360 // M. Gaster, Ilchester Lectures on Grecko-Slavonic Literature and its Relation to the Folk-lore of Europe during the Middle Agens ... 361 // Kdo je vůdcem národa? ...362 // O realismu u nás...364 // . 1888 // Moravo, Moravičko milá ...393 // „Smiřování.“...401 // H. ???. ??? ??? ??? ??? // ? ???...403 // W. Preyer, Naturforschung und Schule ...404 // Les catholiques libéraux...405 // Alfred Biese, Die Entwickelung des Naturgefühls im Mittelalter // und in der Neuzeit...406 // Jitřní písně Svatopluka Čecha ...407 // Několik myšlének ke sporu o konfesionálni školu...414 // Dr Jindřich Záhoř, Zpráva o zdravotních poměrech král. hlavního // města Prahy za 1884 a 1885 ... 421 // Duševní život zvířat...428 // Časová otázka ve Francii ...429 // H. ???. ??? ??? ??? ??? ...454 // Bilance za měsíc březen ?. 1888 ... 456 // Dodatek ku předchozímu článku ...463 // V zájmu studentstva...464 // Slovanská západní otázka...469 // Směs... 478 // Slovanská západní otázka...480 // Slovanská západní otázka. (Poznámky ke
druhé úvaze V. I. Lamanského.). 490 Jak zvelebovali naši literaturu naukovou ...497 // 683 // Nový důkaz proužkový...501 // Dr. Josef Durdík, Dějiny filozofie nejnovčjší...502 // Jana Amose Komenského sebrané spisy vychovatelské: // Brána řečí otevřená // M. Montaigneovy zásady vychovatelské // E. Feuchsterslebenova Diaetetika duše...505 // Alois Hlavinka, Bludy a lži v dějinách. Rozhledy po dějinách církevních // a světských na obranu pravdy...507 // Fr. X. Procházka, Kant o matematice...516 // Česká akademie utrakvistická? ...517 // O českém státním právu...521 // Karel Adámek, Z naší doby ...527 // ?. ?. ???, ??? ? ??? ??? ...529 // Anatole Leroy-Beaulieu, La France, la Russie et ľ Europe Le comte ďHčrrison, La legende de Metz L’officier allemand // The British Army...530 // A. ?. ???. ???-??? I.: ??? // ??? ? ??? ???...532 // ??? ???, ??? ???...533 // Matthew Arnold, Literature and dogma, an essay towards a better // apprehension of the bible ...534 // Našemu studentstvu...535 // J. Barthélemy-Saint Hilaire, Linde anglaise. Son état actuel. Son avcnir, // précédée ď une introduction sur l’Angleterre et la Russie ..540 // Dr. Rudolf Dvořák, Docent při C. k. české univerzitě v Praze. // Číňana Konfucia život a nauka. 1...541 // ?. H. ???. ??? ??? ??? // ? ??? ?? ??? ???...542 // ? ??? ??? ??? ?. ?. ???-??? ?...543 // Listárna a Oznámení redakce // Oznámení z 15.5.-6. 1886, Athenaeum ...547 // Oznámení
redakce z 15.10. 1886, Athenaeum...548 // Ohlášení redakce a administrace z 15.10. 1886, Athenaeum...549 // Listárna redakce z 15.12. 1886, Athenaeum ...550 // 684 // Listárna redakce z 15.1. 1887, Athenaeum ...554 // O chemické zkoušce Rukopisů tzv. ? a Z a jak zkoušky ty dají se // kontrolovat. Listárna redakce z 15.2. 1887, Athenaeum...556 // Listárna redakce z 15.3. 1887, Athenaeum ...563 // Listárna redakce z 15.4. 1887, Athenaeum ...569 // Listárna redakce z 15.5. 1887, Athenaeum ...576 // Listárna redakce z 15.6. 1887, Athenaeum ...580 // Listárna redakce z 15.7. 1887, Athenaeum ...583 // Listárna redakce z 15.10. 1887, Athenaeum ...584 // Listárna redakce z 15.12. 1887, Athenaeum ...585 // Listárna redakce z 15.1. 1888, Athenaeum ...586 // Dubia // J. Letošník, prof, pedagogia v Hradci Králové, osnova a postup // vyučovací dle zásad J.A. Komenského...591 // Herbert Spenser, Ecclesiastical Institutions...592 // Nová vydání Puškinových spisů...593 // V. V. Nikolskago, Ideály Puškina...594 // ?. ?. ???, ?? ??? ???. ??? // ?. ?. ???...595 // Upozornění...596 // Ministr Gautsch a naše Gautschiáda ...598 // Gautschiáda a nihilism před voliči...611 // Poznámky k textům jiných autorů // M. Opatrný, Příspěvek ke kritice RK...•...619 // J. Vančura, Jak soudí literární historie o původu epických písní RK a RZ . 620 // J. Vlček, RK a RZ ze stanoviska literáměhistorického ...621 // A. Seydler, T.G. Masaryk, Základové
Konkrétné logiky...622 // J. Goll, Historický rozbor básní RK...623 // O. Hostinský, Glosy ke sporu o Rukopisy ...625 // Dr. Em. Kovář: Odpověď panu dr. Fr. Bačkovskému...626 // A. Seydler: Zasláno ...628 // Rpnam Zawiliňski: Slownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chelmlúskich i kociewskich ulozyl X.G. Poblocki ...629 // 685 // Příloha // Odpověď prof. J. Kvíčalovi...633 // Ediční poznámka...643 // Jmenný rejstřík...645 // Obsah...681
(OCoLC)320501184
cnb001495318

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC