Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:6x 
BK
Biografie
Vyd. 2. oprav. a rozšíř.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1995
183 s.

objednat
ISBN 80-7067-428-8 (brož.)
Autor. a věc. rejstř.
Etika - texty - výbory - učebnice vysokošk.
000124737
Úvodem ...7 // I. Etika v řecké a římské antice...9 // Sofisté (od 2. poi. 5. stol. př. Kr.):...10 // „Dvojí řeči“ // Platón (427-347 př. Kr.):...12 // Obrana Sokrata Kritón // Aristoteles (383-322 př. Kr.):... 18 // Etika Nikomachova // Epikúros (341-270 př. Kr.):...23 // Epikúros Menoikeovi vzkazuje pozdrav // Cicero, M. T. (106-43 př. Kr.):... 25 // O povinnostech // Seneca, L. A. (asi 6.-3. př. Kr. -65 po Kr.):...29 // Z dopisů Senekových // Epiktétos (asi 50-138):... 32 // Rukojeť // Rozpravy // II. Křesťanská etika v období středověku...35 // Augustinus Aurelius (354 130):...36 // Patrologiae // Tomáš Akvinský (1225-1274):... 38 // Summa theologická // III. Etika na úsvitu novověku... 43 // Machiavelli, N. (1469-1527):... 44 // Vladař // Úvahy o prvej dekáde Tita Livia // Luther, M. (1483-1560):... 46 // O svobodě křesťanské // Hobbes, T. (1588-1679):... 49 // Leviathan // Komenský, J. A. (1592-1670):... 53 // Janua rerum reserata Všenáprava // Nejkřesťanštějšímu králi Ludvíku XIV. // Komenského mravoučné desatero // -4- // Pascal, ?. (1623-1662):... 55 // Myšlenky // Spinoza, ?. de (1632-1677):... 57 // Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii // IV. Etika v 18. a 19. století...59 // Voltaire, F. M. (1694-1778):... 61 // Pojednání o snášenlivosti // Franklin, ?. (1706-1790):... 64 // Vlastní životopis Benjamina Franklina // Hume,D. (1711-1776):... 67 // Zkoumání o mravnosti // Rousseau, J. J. (1712-1778):... 70 // Emil alebo o výchove // Kant,I. (1724-1804):... 73 // Základy metafyziky mravů // Herder, J. G. (1744-1803):... 76 // Vývoj lidskosti // Bentham, J. (1748-1832):... 78 // Uvedení do principů morálky a zákonodárství // Fichte,!. 0.(1762-1813):... 80 // Systém nauky o mravech podle principů vědosloví // Hegel, G. W. F. (1770-1831):... 82 //
Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu // Herbart, J. F. (1776-1841):... 86 // J. F. Herbart a jeho pedagogika // Schopenhauer, A. (1788-1860):... 88 // Životní moudrost // Comte, A. (1798-1857):... 91 // Rozumová anarchie a sociální zla // Mill,!. S. (1806-1873):... 92 // O svobodě II. // Spencer, H. (1820-1903):... 94 // Dané pravdy mravoučné Základy etiky // Kropotkin, P. A. (1842-1921):... 96 // Anarchistická morálka // V. Etika přelomu století...99 // Nietzsche, F. (1844-1900):... 100 // Tak pravil Zarathustra // Masaryk, T. G. (1850-1937):... 102 // Ideály humanitní // Solovjev, V. S. (1853-1900):... 104 // Duchovní základy života // Guyau, I. M. (1854-1888): ... 106 // Mravnost činná a tvůrčí // Krejčí, F. (1858-1934):... 108 // Positivní etika jakožto mravouka na základě přirozeném // Bergson, H. (1859-1941):... 110 // Dva pramene morálky a náboženstva // Dewey, J. (1859-1952):... 112 // Rekonstrukce ve filosofii Demokracie a výchova // Čáda,F. (1865-1918):... 114 // Čádova etika individuální // Lalande, A. (1867-1963):... 116 // Rukověť praktické morálky na rozumovém základě // Gándhí, M. K. (1869-1948):... 118 // Ethické náboženství // Moore, G. E. (1873-1958):... 120 // Principy etiky // Scheler, M. (1874-1928): ... 122 // Řád lásky // Berďajev, N. A. (1874-1948):... 123 // Človek a stroj — Problémy sociologie a metafyziky techniky // Schweitzer, Albert (1875-1965) :... 125 // Kultur und Ethik // Buber, M. (1878-1965):... 128 // Já a ty // Klíma, L. (1878-1928):... 129 // ? některým etickým příkazům // Bláha, I. A. (1879-1960): ... 130 // Sociologie inteligence // VI. Etika naší doby...133 // Maritain,!. (1882-1973):...135 // Křesťanský humanismus // Ortega ? Gasset, J.(1883-1955)... 137 //
Úkol naší doby Vzpoura davů // Jaspers, K. (1883-1969):... 140 // Otázka viny // Ossowska, M. (1896-1974):... 143 // Socjologia moralnošci // Hayek, F. A. von (1899-1992):... 144 // Cesta k nevolnictví // Fromm, E. (1900-1980):... 146 // Lidské srdce, jeho nadání ? dobru a zlu Člověk a psychoanalýza // Štúr, S. (1901-1991):... 150 // Rozprava o živote // Popelová, J. (1904-1985):... 152 // Etika. ? historické a současné problematice mravní teorie // Sartre, J-P. (1905-1980) // Existencialismus je humanismus // Patočka, J. (1907-1977) // Války 20. století a 20. století jako válka // Šafařík, J. (1907-1992) // Cestou ? poslednímu // Rawls, J. (1921) // A Teory of Justice // Apel, K.-0. (1922) // Situácia človeka ako etický problém // Kangrga, M. (1923) // Etika a sloboda // Ancselová, É. (1927-1993)... // Étos a dejiny // Kolakowski, L. (1927) // Nebeklíč // Küng, H. (1928) // Projekt světového ethosu // Havel, V. (1936) // Krize identity // Bělehradský, V. (1944) // Myslet zeleň světa // Autorsky rejstřík // Předmětový rejstřík // Ediční poznámka
(OCoLC)36614266
cnb000093105

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC