Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 3. přepracované
Praha : České vysoké učení technické, 2001
224 s. : il.

objednat
ISBN 80-01-02290-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, nákresy, úvod, přílohy
Bibliografie: s.219-220
Grafika počítačová - učebnice vysokošk.
000124758
1. Úvod 3 // 2. Technické prostředky pro počítačovou grafiku 5 // 2.1 Grafické displeje S // 2.2 Souřadnicové zapisovače ? // 2.3 Grafické tiskárny H // 2.4 Vstupní grafická zařízení 12 // 2.5 Grafické procesory 14 // 3. Grafická rozhraní 16 // 3.1 Grafické systém 12 // 3.2 Rozhraní logického zařízení 20 // 3.3. Grafické soubory 21 // 4. Grafická knihovna OpenGL 26 // 4.1 Vlastnosti OpenGL 26 // 4.1.1 Syntaxe příkazů OpenGL 28 // 4.1.2 OpenGL a stavový automat 29 // 4.1.3 Podpůrné knihovny 29 // 4.2 Grafické elementy 31 // 4.2.1 Specifikace grafických elementů 32 // 4.2.2 Atributy grafických elementů 34 // 5. Geometrické objekty a transformace 41 // 5.1 Lineární a afinní prostor 41 // 5.2 Souřadnicové soustavy 45 // 5.2.1 Transformace souřadnicových soustav // 5.2.2 Homogenní souřadnicový systém 48 // 5.3 Afinní transformace 50 // 5.4 Promítání a promítací transformace 53 // 5.5 Souřadnicové systémy a transformace v OpenGL 58 // 5.5.1 Maticové operace 59 // 5.5.2 Modelovací a zobrazovací transformace 60 // 5.5.3 Projekční transformace 61 // 5.5.4 Transformace pracoviště 63 // 5.5.5 Zásobník transformací 64 // 221 // 6. Strukturalizace obrazu // 6.1 D-list // 71 // 7. Vstupní operace a interakční proces // 7.1 Třídy vstupních logických zařízení // 7.2 Mody vstupních operací // 7.3 Interakční proces // 7.3.1 Nápověda a ozvěna // 7.4 Vstup řízený událostí architektuře client-server
// 7.4.1 Vstup třídy LOKÁTOR // 7.4.2 Správa oken // 7.4.3 Vstup z klávesnice // 7.4.4 Vstup z menu // 7.5 Interakce řízená z menu // 8. Barvy a světlo v počítačové grafice // 8.1 Barevné modely // 8.2 Phongův osvětlovací model // 8.3 Algoritmy stínování // 8.4 Vyzařovací metody stínování // 8.5 Světlo a stínování v OpenGL // 8.5.1 Definice světelných zdrojů // 8.5.2 Definice vlastností materiálu // 9. Textury // 9.1 Definice textury // 9.2 Aplikace textury // 9.3 Textury v OpenGL // 9.3.1 Definice textury v OpenGL // 9.3.2 Aplikace textury // 9.3.3 Způsob aplikace textury // 10. Implementace zobrazovacího řetězce // 10.1 Generování grafických elementů // 10.1.1 Generování bodů a úseček // 10.1.2 Generování kruhových oblouků // 10.1.3 Generování značek a textu // 10.1.4 Vyplňování polygonálních oblastí // 10.2 Ořezávání // 10.2.1 Ořezávání bodů a úseček 139 // 10.2.2 Ořezávání polygonálních oblastí 142 // 10.2.3 Ořezávání značek a textů 144 // 10.3 Odstraňování neviditelných hran a ploch 144 // 10.4 Zobrazovací řetězec v Open GL 149 // 10.4.1 Míchání barev 151 // 10.4.2 Efekt mlhy 151 // 10.4.3 Řízení kvahty generovaného obrazu v OpenGL 152 // 10.5 Obrazová paměť v
OpenGL 153 // 10.6 Blokové přenosy a logické operace 154 // 11. Geometrické modelování 157 // 11.1 Množinový model 158 // 11.2 Hraniční modely 159 // 11.3 Konstruktivní geometrie těles 163 // 11.4 Oktantové stromy 163 // 11.5 Modelování šablonováním 166 // 11.6 Modelování v CAD systémech 166 // 12. Modelování křivek a ploch 169 // 12.1 Interpolační metody modelování křivek 169 // 12.1.1 Interpolace algebraickým polynomem 169 // 12.1.2 Interpolace kubickými oblouky 170 // 12.2 Aproximační křivky 172 // 12.2.1 Bézierovy křivky 173 // 12.2.2 Coonsovy křivky 175 // 12.3 Modelování ploch 177 // 12.3.1 Interpolační plochy 179 // 12.3.2 Bézierovy plochy 180 // 12.4 Modelování NURBS křivek a ploch 181 // 12.5 Zobrazování křivek a ploch 187 // 12.6 Křivky a plochy v OpenGL 189 // 12.6.1 Bézierovy křivky a plochy v OpenGL 189 // 12.6.2 NURBS křivky a plochy v OpenGL 191 // 13. Fraktální geometrie 193 // 13.1 Soběpodobnost a Hausdorfova dimenze. 193 // 13.2 Generování fraktálu 194 // 223 // 13.2.1 Brownův pohyb a metoda středního bodu 195 // 13.2.2 Dynamické systémy 196 // 13.2.3 Přepisovací systémy 198 // 13.2.4 Systémy částic 199 // 14. Zobrazování vědecko-technických dat 203 // 14.1 Zobrazení izočar a izoploch 203 // 14.2 Zobrazování medicínských dat 205 // Příloha A 209 // Příloha ? 214 // Příloha C 216 // Literatura 219 // .lihoČeská védecká knihovna // V Českvch Budějovicích // ’ (3) // 224

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC