Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2007
246 s. : il.
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1911-5 (váz.)
ISBN 978-80-247-6716-1 (online ; pdf)
Expert (Grada)
Obsahuje tabulky, schémata, údaje o autorovi, předmluvu, rejstřík
Bibliografie na s. 237-244
Management strategický - pojednání
000124772
Názory odborníků na knihu 9 // O autorovi 11 // Předmluva 13 // 1. Definice, proces a hierarchie strategie řízení 15 // 1.1 Ú vod do strategického řízení 16 // 1.2 Definice strategie a strategického řízení 17 // 1.3 Strategické myšlení 18 // 1.3.1 Coje to strategické myšlení 18 // 1.3.2 Liedtkův model elementů strategického myšlení 19 // 1.3.3 Představy jako součást strategického myšlení 20 // 1.3.4 Podnikatel jako stratég 20 // 1.3.5 Složky představy stratéga 21 // 1.3.6 Realizace představ 22 // 1.4 Etapy vývoje strategického řízení 22 // 1.4.1 Klasická škola strategie v šedesátých letech 22 // 1.4.2 Procesní přístup v sedmdesátých letech 23 // 1.4.3 Evoluční přístup v osmdesátých letech 24 // 1.4.4 Systémový přístup v devadesátých letech 24 // 1.4.5 Novodobý výklad strategického managementu 25 // 1.5 Proces strategického řízení 26 // 1.5.1 Výhody strategického řízení 28 // 1.6 Formulovánípodnikovévize, mise, cíle 29 // 1.6.1 Vize organizace 29 // 1.6.2 Bariéry vize 30 // 1.6.3 Mise organizace 31 // 1.6.4 Formulování cílů organizace 32 // 1.7 Pochopem podnikové strategie 34 // 1.7.1 Složky strategie 34 // 1.7.2 Charakteristiky úspěšné strategie 35 // 1.8 Hierarchie firemních strategií 35 // 1.8.1 Podnikatelská strategie 35 // 1.8.2 Podniková (korporační) strategie 36 // 1.8.3 Obchodní (business) strategie 37 // 1.8.4 Operativní (funkční) strategie 37 // 2. Analýza okolí organizace 39 // 2.1 Úvod do analýzy okolí organizace 40 // 2.2 Analýzavnějšího (obecného, širokého) okolí 41 // 2.2.1 Analýza mezinárodního okolí 41 // 2.2.2 Analýza národního (domácího) okolí 41 // 2.3 Analýza konkurenčního (oborového) oboru organizace 49 // 2.3.1 Vliv odběratele 50 // 2.3.2 Vliv dodavatele 50 // 2.3.3 Stav soupeřivosti 50 // 2.3.4 Hrozba náhražek 51 //
2.3.5 Stav možného vstupu nových firem do oboru 52 // 2.4 Analýza interního okolí podniku 53 // 2.4.1 Faktory technického rozvoje 53 // 2.4.2 Marketingové a distribuční faktory 56 // 2.4.3 Výrobní faktory a řízení výroby 62 // 2.4.4 Faktory pracovních zdrojů 63 // 2.4.5 Analýza finančních zpráv a údajů 64 // 2.5 Hodnotový řetězec 68 // 2.5.1 Řízení hodnotového řetězce 71 // 2.5.2 Začlenění, sjednocení hodnotového řetězce 71 // 2.6 Další modely analýzy vnitřního prostředí organizace 73 // 2.6.1 Model „7S“ firmy McKinsey 73 // 2.6.2 Kauzální model Burkeho a Litwina 75 // 2.6.3 Model analýzy síly prostředí 78 // 2.6.4 Leavittův model 78 // 2.6.5 Tichyův technicko-politicko-kultumí koncept 79 // 2.6.6 Programování vysoké výkonnosti 80 // 2.6.7 Weisbordův model šesti kategorií 81 // 2.6.8 Model souladu/shody 82 // 2.6.9 Model diagnózy chováníjedince a skupiny 83 // 2.7 Další nástroje analýzy organizace 84 // 2.7.1 SWOT analýza 84 // 2.7.2 Metoda scénářů .87 // 3. Modely hodnocení strategické pozice produktu, SBU nebo organizace 91 // 3.1 Úvod do modelů hodnocení strategické pozice 92 // 3.2 Model BCG 92 // 3.2.1 Klady BCG portfolio analýzy 95 // 3.2.2 Meze užití modelu BCG 96 // 3.3 Matice atraktivity trhu a konkurenční pozice 97 // 3.4 Model PIM S ( The Profit Impact of Market Strategies model) 101 // 3.5 Matice politiky směru 103 // 3.5.1 Slabé stránky tohoto modelu 104 // 3.6 Matice zralosti odvětví a konkurenční pozice 104 // 3.7 Matice Barksdale a Harris-portfolio analýza/životní cyklus produktu 105 // 4. Formulace strategie 109 // 4.1 Úvod do formulace strategie 110 // 4.2 Modely podnikové strategie podie Milese a Snowa 111 // 4.2.1 Hledači nebo zlatokopové (Praspecŕors) 111 // 4.2.2 Analyzátoři(Analysers) 111 // 4.2.3 Obránci (Defenders) 112 //
4.2.4 Reaktoři nebo reagující (Reactors) 112 // 4.3 Modely základní (generické) strategie dle Portera 112 // 4.3.1 Strategie vedoucího nákladů (Cost-Leadership) 112 // 4.3.2 Strategie odlišení / diferenciace (Differentiation) 115 // 4.3.3 Strategie zamčření (Focus) 117 // 4.4 Interaktivní strategie dle Millera 117 // 4.4.1 Inovační strategie 118 // 4.4.2 Strategie marketingové diferenciace 118 // 4.4.3 Strategie šíře 118 // 4.4.4 Strategie kontroly nákladů 118 // 4.5 Alternativní podnikové strategie 118 // 4.5.1 Strategie stability 118 // 4.5.2 Strategie růstu a Ansoffova matice 120 // 4.5.3 Forma implementace strategie růstu 125 // 4.5.4 Strategie ústupu nebo snižování výdajů / retrenchment 132 // 5. Implementace strategie 135 // 5.1 Úvod do implementace strategie 136 // 5.2 Používání strategického vůdcovství 137 // 5.2.1 Vůdcovství 137 // 5.2.2 Kompetence vůdcovství 138 // 5.2.3 Styl vůdcovství 139 // 5.2.4 Vůdcovství versus management 139 // 5.2.5 Faktory určující úspěch či neúspěch vůdcovství 140 // 5.2.6 Delegování 141 // 5.3 Organizační struktura 142 // 5.3.1 Centralizované a decentralizované formy rozhodování 143 // 5.3.2 Formy organizačních struktur 143 // 5.4 Organizační kultura 157 // 5.4.1 Funkce organizační kultury 158 // 5.4.2 Zdroje firemní kultury 159 // 5.4.3 Charakteristiky zdravé kultury organizace 159 // 5.4.4 Charakteristiky nezdravé kultury 160 // 5.4.5 Totožnost organizace 160 // 5.4.6 Výhody kultury podporující strategie 161 // 5.4.7 Jak změnit a zachovat kulturu organizace 161 // 5.5 Manažerská etika a strategické řízení 162 // 5.5.1 Budování etického organizačního klima 163 // 5.5.2 Manažerská etika, stakeholdeři a proces strategického rozhodnutí 164 // 5.6 Motivační systém organizace 169 // 5.6.1 Význam motivačního systému 170 //
5.6.2 Struktura odměny 170 // 5.6.3 Systém řízení výkonnosti 174 // 5.6.4 Co brání zaměstnancům k tomu, aby byli motivovaní? 174 // 5.6.5 Co motivuje zaměstnance? 176 // 5.6.6 Charakteristiky motivovaných zaměstnanců 176 // 5.7 Alokace zdrojů organizace 177 // 5.7.1 Strategický význam alokace zdrojů 180 // 5.8 Strategický plán 184 // 5.8.1 Kdy by mělo být prováděno strategické plánování? 186 // 5.8.2 Implementace strategického plánu 187 // 5.8.3 Řízení strategického plánování 188 // 5.8.4 Monitorování, hodnocení a odchylky od plánu 188 // 5.8.5 Úspěch či neúspěch strategického plánování 188 // 5.9 Informační systém a strategické řízení 191 // 5.9.1 Informační systém řízení 192 // 5.9.2 Úloha informačního systému řízení 194 // 5.9.3 Informace potřebné k rozhodování 195 // 5.9.4 Druh informačních systémů řízení 196 // 5.9.5 Tvorba informačního systému podniku 196 // 5.9.6 Vliv IS na strategické řízení podniku 198 // 6. Hodnocení a kontrola strategie 201 // 6.1 Sledování implementace strategie a kontrola 202 // 6.2 Význam kontroly 202 // 6.3 Je kontrolní systém stejný pro všechny organizace? 202 // 6.4 Důvody evaluace strategie nebo tvorby kontrolního systému 203 // 6.5 Formy kontroly 204 // 6.6 Měření výkonnosti organizace 205 // 6.7 Kvantitativní kritéria evaluace strategie 206 // 6.8 Kvalitativní evaluace strategie 207 // 6.9 Základní předpoklady k efektivní evaluaci strategie 208 //
6.10 Překážky evaluace strategie a kontroly 208 // Případové studie 211 // Laboratoře Malaika 212 // Pekárna Macek, s.r.o. 214 // Společnost SAVON, s.r.o. 215 // Společnost MALEKO 217 // Firma GULF 220 // Firma Tyket 223 // Společnost Bafana, a.s.225 // Společnost KIBO, s.r.o. 226 // Firma BAKER, s.r.o. 228 // Společnost EASY RIDE, s. r. o. 229 // Zemědělské družstvo RIKO 231 // Cestovní kancelář KILI Travel, s.r.o. 233 // Textilní firma KECLÍK, s.r.o. 234 // Mlékárna PRALAT, s.r.o. 235 // Použitá literatura 237 // Rejstřík 245

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC