Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.9) Půjčeno:79x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, 2001
159 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-7262-111-4 (Galén ; soubor ; brož.)
ISBN 80-7262-112-2 (Galén ; sv. 1 ; dotisk ; brož.)
ISBN 80-246-0306-3 (Karolinum ; soubor ; brož.)
ISBN 80-246-0307-1 (Karolinum ; sv. 1 ; dotisk ; brož.)
Dotisk 2006
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000124774
PŘEDMLUVA // OBECNÁ ANATOMIE, ANATOMIA GENERALIS (Miloš Grim) // Předmět anatomie člověka // Historie studia anatomie člověka // Anatomické názvosloví // Růst, výška, hmotnost a povrch těla. // Norma, variabilita, anomálie, vrozené vady // Konštituční typy, pohlavní dimorfismus // Buňka // Diferenciace a proliferace buněk // Kmenové buňky // Migrace buněk // Odumírání buněk // Tkáně, orgány, orgánové systémy // KOSTERNÍ SYSTÉM A JEHO SPOJE (Pavel Fiala, Rastislav Druga, Miloš Grim) // Přehled tkání pohybového systému // Vazivo // Chrupavka, cartilago // Kost, os // Typy kostní tkáně // Kost jako orgán // Tvar kostí // Povrchové útvary na kostech // Periost a endost // Kostní dřeň, medulla ossium // Cévy a nervy kostí // Funkce kostí // Osifikace a růst kostí // Remodelace a přestavba kostí // Spojení kostí, juncturae, // systema articulare // Spojení pomocí vaziva, junctura fibrosa, syndesmosis // Spojení pomocí chrupavky, junctura cartilaginea // Spojem pomocí kosti, junctura ossea, synostosis // Kloub, articulatio synovialis // Stavba kloubů // Stavební součásti kloubů // Cévní zásobení kloubů // Inervace kloubů // Vývoj kloubů // Pohyby v kloubech // Rozdělení kloubů // Osový skelet, skeleton axiale // Páteř, columna vertebralis // Vývoj páteře // Obratel, vertebra // Obratle krční, vertebrae cervicales Obratle hrudní, vertebrae thoracicae Obratle bederní, vertebrae lumbales // Kost křížová, os sacrum. // kost kostrční, os coccygis // Osifikace, homologické znaky a variace obratlů // Spojení na páteři, juncturae columnae vertebralis // Meziobratlové ploténky, disci intervertebrales // Vazy páteře // Klouby páteřní, articulationes intervertebrales // Kraniovertebrální spojení // Pohyblivost páteře // Zakřivení páteře // Kostra hrudníku, skeleton thoracis // Žebra, costae // Kost hrudní, sternum //
Spojení na hrudníku, juncturae thoracis // Hrudník jako celek // Lebka, cranium // Vývoj lebky // Kosti mozkové části lebky, ossa neurocranii // Kost týlní, os occipitale // Kost klínová, os sphenoidale // Kost čichová, os ethmoidale // Kost radličná, vomer // Kost čelní, os frontale // Kost spánková, os temporale // Kanálky a dutinky v pars petrosa // Kost temenní, os parietale // Kost nosní, os nasale // Kost slzní, os lacrimale // Dolní skořepa nosní, concha nasalis inferior 56 // 1.4.2. Kosti obličejové části lebky, ossa viscerocranii 56 // Horní čelist, maxilla 56 // Kost patrová, os palatinum 57 // Kost lícní, os zygomaticum 58 // Dolní čelist, mandibula 58 // Jazylka, os hyoideum 59 // Kůstky sluchové, ossicula auditus 59 // 1.4.3. Prostory lebky - a jejich členění 61 // Klenba lebeční, calvaria (calva) 61 // Basis cranii interna 61 // Basis cranii externa 63 // Dutina očnicová, orbita 63 // Kostěná dutina nosní, cavitas nasi ossea 63 // Vedlejší dutiny nosní, sinus paranasales 65 // Fossa temporalis, fossa infratemporalis, fossa pterygopalatina 65 // 1.4.4. Spojení na lebce 66 // 1.4.5. Tvar lebky 67 // 1.4.6. Pohlavní rozdíly na lebce 67 // 1.4.7. Lebka novorozence 67 // 1.5. Skelet končetin a jeho spoje, // ossa et juncturae membri 68 // 1.5.1. Kostra a klouby pletence horní končetiny, skeleton et articulationes cinguli membri superioris 70 // Kost klíční, clavicula 70 // Lopatka, scapula 70 // Articulatio sternoclavicularis 70 // Articulatio acromioclavicularis 70 // 1.5.2. Kostra a klouby volné horní končetiny, skeleton et articulationes partis liberae membri superioris 71 // Kost pažní, humerus 71 // Kloub ramenní, articulatio humeri 72 // Kosti předloktí, ossa antebrachii 75 // Kloub loketní, articulatio cubiti 75 // Articulatio radioulnaris distalis 76 // Kosti ruky, ossa manus 77 //
Klouby ruky, articulationes manus 79 // 1.5.3. Kostra a spoje pánevního pletence, cingulum pelvicum et juncturae cinguli pelvici 80 // Kost pánevní, os coxae 80 // Spojení na pánvi 81 // Pánev jako celek 82 // Pohlavní rozdíly na pánvi 83 // Roviny, rozměry a sklon pánevní 83 // 1.5.4. Kostra volné dolní končetiny a její spoje, // pars libera membri inferioris et articulationes membri inferioris liberi 85 // Kost stehenní,/emnr 85 // Kloub kyčelní, articulatio coxae 86 // Čéška, patella 87 // Kostra bérce, ossa cruris 87 // Kloub kolenní, articulatio genus 88 // Spojení kostí bérce 93 // Kosti nohy, ossa pedis 93 // Klouby nohy, articulationes pedis 94 // Klenba nožní 100 // 2. SVALOVÝ SYSTÉM, SYSTEMA MUSCULARE (Libor Páč) 101 // 2.1. Obecná myologie 101 // Stavba svalu 102 // Cévní a nervové zásobení svalu 103 // Pomocné svalové útvary 103 // 2.2. Svaly zádové, musculi dorsi 104 // 2.2.1. Svaly heterochtonní 104 // Svaly spinohumerální 104 // Svaly spinokostální 104 // 2.2.2. Svaly autochtónni, mm. dorsi proprii 104 // Spinotransverzální systém 104 // Spinospinální systém ?7 // Sakrospinální systém ?7 // Transverzospinální systém 109 // Hluboké šíjové svaly, musculi nuchae // profundi 109 // 2.2.3. Fascie zadové. fasciae dorsi 109 // 2.3. Svaly hrudníku, musculi thoracis 112 // 2.3.1. Svaly thorakohumerální 112 // 2.3.2. Vlastní svaly hrudníku 112 // 2.3.3. Bránice, diaphragma 11? // 2.3.4. Fascie hrudníku, fasciae thoracis 115 // 2.4. Svaly břicha, musculi abdominis 115 // 2.4.1. Skupiny svalů břicha 116 // 2.4.2. Vagina m. recti abdominis 116 // 2.4.3. Fascie břicha,/asciae abdominis 116 // 2.4.4. Oslabená místa břišní stěny 117 // Tříselný kanál, canalis inguinalis. 117 // Pupek, umbilicus 120 // Trigonum lumbale (Petiti) 120 // 2.5. Svaly dna pánevního a hráze 120 //
Trigonum lumbale (Petiti) 120 // 2.5. Svaly dna pánevního a hráze 120 // 2.5.1. Dno pánevní, diaphragma pelvis 120 // 2.5.2. Svaly hráze, musculi perinei 121 // 2.5.3. Fascie pánve,/a.sciae pelvis 122 // 2.6. Svaly hlavy, musculi capitis 122 // 2.6.1. Svaly žvýkací, musculi masticatorii 123 // 2.6.2. Svaly mimické, musculi faciei 123 // 2.6.3. Fascie hlavy, /a.sciae capitis 125 // 2.7. Svaly krku, musculi colli 126 // 2.7.1. Povrchové svaly krku 126 // 2.7.2. Svaly suprahyoidní a infrahyoidní 126 // 2.7.3. Musculi scaleni a hluboké svaly krku 127 // 2.7.4. Svalové trojúhelníky na krku 128 // 2.7.5. Fascie krku,/ascia cervica/is 128 // 2.8. Svaly horní končetiny, musculi membri // superioris 129 // 2.8.1. Svaly ramenní, mm. humeri 129 // 2.8.2. Svaly paže, musculi brachii 129 // Přední skupina svalů paže 129 // Zadní skupina svalů paže 132 // 2.8.3. Svaly předloktí, musculi antebrachii 132 // Svaly přední skupiny 133 // Svaly laterální skupiny 135 // Svaly dorzální skupiny 136 // 2.8.4. Svaly ruky, musculi manus 136 // Svaly thenaru 13g // Svaly hypothenaru 138 // Svaly prostřední skupiny 139 // 2.8.5. Šlachové pochvy v zápěstí a na ruce 139 // 2.8.6. Fascie horní končetiny 140 // 19. Svaly dolní končetiny, musculi membri inferioris 141 // 2.9.1. Svaly kyčelní. musculi coxae 141 // 2.9.2. Svaly stehna, musculi femoris 143 // Mediální skupina svalů stehna 144 // Zadní skupina svalů stehna .146 // 2.9.3. Svaly bérce, musculi cruris 147 // Přední skupina svalů bérce .. 147 // Laterální skupina svalů bérce 148 // Zadní skupina svalů bérce 149 // 2.9.4. Svaly nohy, musculi pedis 150 // Svaly na hřbetu nohy 150 // Přední skupina svalů stehna 144 Svaly v plantě 150 // Musculi interossei 153 // 2.9.5. Šlachové pochvy svalů bérce a nohy 153 // 2.9.6. Fascie dolní končetiny, fasciae membri 154

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC