Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:110x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, 2001
159 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-7262-111-4 (Galén ; soubor ; brož.)
ISBN 80-7262-112-2 (Galén ; sv. 1 ; dotisk ; brož.)
ISBN 80-246-0306-3 (Karolinum ; soubor ; brož.)
ISBN 80-246-0307-1 (Karolinum ; sv. 1 ; dotisk ; brož.)
Dotisk 2006
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000124774
PŘEDMLUVA 9 // OBECNÁ ANATOMIE, ANATOMIA GENERALIS (Miloš Grim) I 1 // ■ Předmět anatomie člověka 1 I // ■ Historie studia anatomie člověka 11 // ■ Anatomické názvosloví 12 // ■ Růst, výška, hmotnost a povrch těla 14 // ■ Norma, variabilita, anomálie, vrozené vady 15 // ■ Konstituční typy, pohlavní dimorfismus 15 // ■ Buňka 15 // Diferenciace a proliferace buněk 16 // Kmenové buňky 16 // Migrace buněk 17 // Odumírání buněk 17 // ■ Tkáně, orgány, orgánové systémy 17 // 1. KOSTERNÍ SYSTÉM A JEHO SPOJE (Pavel Fiala, Rastislav Druga, Miloš Grim) 19 // 1.1. Přehled tkání pohybového systému 19 // 1.1.1. Vazivo 19 // 1.1.2. Chrupavka, cartilago 19 // 1.1.3. Kost, os 20 // ■ Typy kostní tkáně 21 // ■ Kost jako orgán 23 // Tvar kostí 23 // Povrchové útvary na kostech 24 // Periost a endost 24 // Kostní dřeň. medulla ossium 25 // Cévy a nervy kostí 25 // Funkce kostí 26 // ■ Osifikace a růst kostí 26 // Remodelace a přestavba kostí 28 // 1.2. Spojení kostí, juncturae, systerna articulare 29 // 1.2.1. Spojení pomocí vaziva, junctura fibrosa, syndesmosis 29 // 1.2.2. Spojení pomocí chrupavky, junctura cartilaginea 30 // 1.2.3. Spojení pomocí kosti, junctura ossea, synostosis 30 // 1.2.4. Kloub, articulatio synovialis 30 // ■ Stavba kloubů 30 // ■ Stavební součásti kloubů 31 // ■ Cévní zásobení kloubů 31 // ■ Inervace kloubů 32 // ■ Vývoj kloubů 32 // ■ Pohyby v kloubech 32 // ■ Rozdělení kloubů 32 // 1.3. Osový skelet, skeleton axiale 33 // 1.3.1. Páteř, columna vertebralis 33 // Vývoj páteře 34 // ■ Obratel, vertebra 34 // Obratle krční, vertebrae cervicales 35 // Obratle hrudní, vertebrae thoracicae 36 // Obratle bederní, vertebrae lumbales 36 // Kost křížová, os sacrum, a kost kostrční. os coccygis 36 // Osifikace, homologické znaky a variace obratlů 37 //
■ Spojení na páteři.juncturae columnae vertebralis 37 // Meziobratlové ploténky, // disci intervertebrales 38 // Vazy páteře 39 // Klouby páteřní, articulationes intervertebrales 39 // ■ Kraniovertebrální spojení 40 // ■ Pohyblivost páteře 41 // ■ Zakřivení páteře 41 // 1.3.2. Kostra hrudníku, skeleton thoracis 43 // ■ Žebra, costae 43 // ■ Kost hrudní, sternum 44 // ■ Spojení na hrudníku, juncturae thoracis 45 // ■ Hrudník jako celek 46 // 1.4. Lebka, cranium 46 // Vývoj lebky 48 // 1.4.1. Kosti mozkové části lebky, ossa neuroeranii 49 // ■ Kost týlní, os occipitale 49 // ■ Kost klínová, os sphenoidale 51 // ■ Kost čichová, os ethmoidale 51 // ■ Kost radličná, vomer 51 // ■ Kost čelní, os frontale 52 // ■ Kost spánková, os temporale 53 // Kanálky a dutinky v pars petrosa 55 // ■ Kost temenní. os parietale 56 // ■ Kost nosní, os nasale 56 // ■ Kost slzní, os lacrimale 56 // ■ Dolní skořepn nosní, conclia nasalis inferior 56 // 1.4.2. Kosti obličejové části lebky. ossa viscemcranii 56 // ■ Horní čelist, maxilla 5í> // ■ Kost patrová. os palatinum 57 // ■ Kost lícní. os zygomaticum 58 // ■ Dolní čelist, mandibula 58 // ■ Jazylka. os hyoideum 59 // ■ Kůstky sluchové, ossicula amlitiis 59 // 1.4.3. Prostory lebky - a jejich členění 61 // ■ Klenba lebeční. calvaria (calva) 61 // ■ Basis cranii internu 61 // ■ Basis cranii externa 63 // ■ Dutina očnicová. orbita 63 // ■ Kostěná dutina nosní, cavitas nasi ossea . 63 // ■ Vedlejší dutiny nosní, sinus paranasales 65 // ■ Fossa temporalis, fossa infratemporalis, fossa pterygopalatina 65 // 1.4.4. Spojeni na lebce 66 // 1.4.5. Tvar lebky 67 // 1.4.6. Pohlavní rozdíly na lebce 67 // 1.4.7. Lebka novorozence 67 // 1.5. Skelet končetin a jeho spoje. ossa et juncturae membri 68 //
1.5.1. Kostra a klouby pletence horní končetiny. skeleton et articulationes cinguli membri superioris 70 // ■ Kosti klíční, clavicula 70 // ■ Lopatka, scapula 70 // ■ Articulatio sternoclaviciilaris 70 // ■ Articulatio acromioclavicularis 70 // 1.5.2. Kostra a klouby volné horní končetiny. skeleton et articulationes partis liberae membri superioris 71 // ■ Kost pažní, humerus 71 // ■ Kloub ramenní. articulatio liumeri 72 // ■ Kosti předloktí, ossa antebracliii 75 // ■ Kloub loketní, articulatio cubiti 75 // ■ Articulatio radioulnaris distalis 76 // ■ Kosti ruky, ossa manus 77 // ■ Klouby ruky. articulationes manus 79 // 1.5.3. Kostra a spoje pánevního pletence, cingulum pelvicum et juncturae cinguli pelvici 80 // ■ Kost pánevní. os coxae 80 // ■ Spojení na pánvi 81 // ■ Pánev jako celek 82 // Pohlavní rozdíly na pánvi 83 // Roviny, rozměry a sklon pánevní 83 // 1.5.4. Kostra volné dolní končetiny a její spoje. ars libera membri inferioris et articulationes membri inferioris liberi 85 // ■ Kost stehenní, femur 85 // ■ Kloub kyčelní. articulatio coxae 86 // ■ Čéška, patella 87 // ■ Kostra bérce. ossa cruris 87 // ■ Kloub kolenní. articulatio genus 88 // ■ Spojení kostí bérce 93 // ■ Kosu nohy. ossa pedis 93 // ■ Klouby nohy. articulationes pedis 94 // ■ Klenba nožní 100 // 2. SVALOVÝ SYSTÉM, SYSTEMA MUSCULARE (Libor Páč) 101 // 2.1. Obecná myologie 101 // Stavba svalu 102 // Cévní a nervové zásobení svalu 103 // Pomocné svalové útvary 103 // 2.2. Svaly zádové, musculi dorsi 104 // 2.2.1. Svaly helerochtonní 104 // ■ Svaly spinohuinerální 104 // ■ Sval) spinokostální 104 // 2.2.2. Svaly autochlonni. mm. dorsi proprii 104 // ■ Spinotransverzálni systém KM // ■ Spinospinální systém 107 // ■ Sakrospinální systém 107 // ■ Transverzospinální systém 109 // ■ Hluboké Šíjové svaly, musculi nucliae rofundi 109 //
2.2.3. Fascie zádové, fasciae dorsi 109 // 2.3. Svaly hrudníku, musculi thoracis ||2 // 2.3.1. Svaly thorakohumerální 112 // 2.3.2. Vlastní svaly hrudníku 112 // 2.3.3. Bránice, diaphragma 113 // 2.3.4. Fascie hrudníku, fasciae thoracis 115 // 2.4. Svaly břicha, musculi abdominis 115 // 2.4.1. Skupiny svalů břicha 116 // 2.4.2. Vagina m. recti abdominis 116 // 2.4.3. Fascie břicha, fasciae abdominis 116 // 2.4.4. Oslabená místa břiSní stčny 117 // ■ Tříselný kanál, canalis inguinalis 117 // ■ Pupek, umbilicus 120 // ■ Trigonum lumbale < Petiti) 120 // 2.5. Svaly dna pánevního a hráze 120 // 2.5.1. Dno pánevní, diaphragma pelvis 120 // 2.5.2. Svaly hráze, musculi perinei 121 // 2.5.3. Fascie pánve, fasciae pelvis 122 // 2.6. Svaly hlavy, musculi capitis 122 // 2.6.1. Svaly žvýkací. musculi masticatorii 123 // 2.6.2. Svaly mimické. musculi faciei 123 // 2.6.3. Fascie hlavy, fasciae capitis 125 // 2.7. Svaly krku, musculi colli 126 // 2.7.1. Povrchové svaly krku 126 // 2.7.2. Svaly suprahyoidní a infrahyoidní 126 // 2.7.3. Musculi scaleni a hluboké svaly krku 127 // 2.7.4. Svalové trojúhelníky na krku 128 // 2.7.5. Fascie krku,fascia cervicalis 128 // 2.8. Svaly horní končetiny, musculi membri superioris 129 // 2.8.1. Svaly ramenní. mm. humeri 129 // 2.8.2. Svaly paže. musculi brachii 129 // ■ Přední skupina svalů paže 129 // ■ /.nim skupina svalů paže 132 // 2.8.3. Svaly předloktí, musculi antebracliii 132 // ■ Svaly přední skupiny 133 // ■ Svaly laterálni skupin) 135 // ■ Svaly dorzální skupiny 136 // 2.8.4. Svaly niky. musculi manus 136 // ■ Svaly thenám os // ■ Svaly hypothenaru 138 // ■ Svaly prostřední skupiny 139 // 2.8.5. Šlachové pochvy v zápěstí a na ruce 139 // 2.8.6. Fascie horní končetiny 140 // 2.9. Svaly dolní končetiny, musculi membri Inferioris 141 //
2.9.1. Svaly kyčelní, musculi coxae 141 // 2.9.2. Svaly stehna, musculi femoris 143 // ■ Přední skupina svalů stehna 144 // ■ Mediální skupina svalů stehna 144 // ■ Zadní skupina svalů stehna 146 // 2.9.3. Svaly bérce, musculi cruris 147 // ■ Přední skupina svalů bérce 147 // ■ Laterální skupina svalů bérce 148 // ■ Zadní skupina svalů bérce 149 // 2.9.4. Svaly nohy, musculi pedis 150 // ■ Svaly na hřbetu nohy 150 // ■ Svaly v plaňte 150 // ■ Musculi interossei 153 // 2.9.5. Šlachové pochvy svalů bérce a nohy 153 // 2.9.6. Fascie dolní končetiny, fasciae membri inferiori 154

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC