Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:61x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, 2005
163 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7262-302-8 (Galén ; brož.)
ISBN 80-246-0989-4 (Karolinum ; brož.)
Anatomie - ústrojí dýchací - učebnice vysokošk.
Anatomie - ústrojí močopohlavní - učebnice vysokošk.
Anatomie - ústrojí trávicí - učebnice vysokošk.
000124775
Obsah // 5 // PŘEDMLUVA... // 5. Trávicí systém, // systema digestorium // (Libor PáC) // 5.1. Obecná stavba trávicí trubice // a žláz trávicího systému... // 5.1.1. Obecná stavba dutých orgánů... // 5.1.2. Obecná stavba žláz... // 5.2. Dutina ústní, cavitas oris... // ¦ Předsíň dutiny ústní, vestibulum oris. // ¦ Vlastní dutina ústní, cavitas oris propria... // 5.2.1. Ret, labium... // ¦ Cévy a nervy rtů... // 5.2.2. Tvář, bucca... // ¦ Cévy a nervy tváře... // 5.2.3. Zuby, dentes... // ¦ Společné znaky zubů... // ¦ Stručný přehled skladby zubů... // ¦ Parodentium, periodontium... // ¦ Dáseň, gingiva... // Cévy a nervy dásní... // ¦ Morfologie jednotlivých zubů // definitivního chrupu... // ¦ Morfologie jednotlivých zubů // dočasného chrupu... // ¦ Chrup jako celek... // ¦ Skus, occlusio... // Prořezávání zubů, eruptio... // Výměna zubů... // ¦ Cévy a nervy zubů... // 5.2.4. Jazyk, lingua... // ¦ Svaly jazyka, mm. linguae... // Svaly extraglosální... // Svaly intraglosální... // ¦ Cévy a nervy jazyka... // 5.2.5. Patro, palatum... // ¦ Tvrdé patro, palatum durum... // ¦ Měkké patro, palatum mole... // Svaly měkkého patra, mm. palati... // ¦ Cévy a nervy patra... // 5.2.6. Patrová mandle, tonsilla palatina... 23 // ¦ Cévy a nervy patrové mandle...23 // 5.2.7. Slinné žlázy, glandulae salivariae... 23 // ¦ Příušní žláza, glandula parotidea... 24 // Cévy a nervy příušní
žlázy...25 // ¦ Podčelistní žláza, // glandula submandibularis... 25 // Cévy a nervy podčelistní žlázy...26 // ¦ Podjazyková žláza, glandula sublingualis . 26 // Cévy a nervy podjazykové žlázy...26 // 5.3. Hltan, pharynx... 26 // ¦ Stavba stěny hltanu...27 // ¦ Funkce hltanu...28 // Polykání ...28 // Dýchání...29 // Fonace...29 // ¦ Prostory kolem hltanu...29 // ¦ Cévy a nervy hltanu...29 // ¦ Waldeyerův lymfoepitelový okruh...29 // 5.4. Jícen, oesophagus... 29 // ¦ Pars cervicalis... 29 // ¦ Pars thoracica... 30 // ¦ Pars abdominalis... 30 // ¦ Stavba stěny jícnu...30 // ¦ Cévy a nervy jícnu...31 // 5.5. Žaludek, ventriculus (gaster)...31 // ¦ Stavba stěny žaludku...32 // ¦ Vztahy žaludku ? okolí...34 // ¦ Cévy a nervy žaludku... 34 // 5.6. Střevo, intestinum...36 // 5.6.1. Tenké střevo, intestinum tenue... 36 // Sliznice tenkého střeva...36 // ¦ Dvanáctník, duodenum... 36 // Stavba stěny dvanáctníku...36 // Cévy a nervy dvanáctníku...37 // ¦ Lačník a kyčelník, jejunum et ileum... 37 // Vztahy jejuna a ilea...39 // Cévy a nervy jejuna a ilea...39 // 5.6.2. Tlusté střevo, intestinum crassum... 39 // Stavba stěny tlustého střeva...40 // ¦ Slepé střevo, caecum; červovitý výběžek, // appendix vermiformis... 41 // Poloha a projekce apendixu...41 // Stavba stěny apendixu...41 // ¦ Tračník, colon...41 // .. 9 // 11 // 11 // 12 // 12 // 12 // 12 // 12 // 13 // 13 // 14 // 14 // 14 // 14 // 15
15 // 15 // 15 // 16 // 17 // 18 // 18 // 18 // 18 // 19 // 20 // 20 // 21 // 21 // 22 // 22 // 22 // 22 // 22 // 6 // Základy anatomie // Cévy a nervy tlustého střeva...42 // ¦ Inervace trávicí trubice...42 // ¦ Konečník, rectum et canalis analis...42 // Vztahy ? okolním orgánům...44 // Cévy a nervy konečníku...44 // 5.7. Játra, hepar...44 // 5.7.1. Stavba jater...47 // 5.7.2. Průtok krve játry...47 // 5.7.3. Jatemí laloky a segmenty...48 // 5.7.4. Žlučové cesty, ductus biliares... 48 // 5.8. Slinivka břišní, pancreas... 49 // ¦ Vývody pankreatu...51 // ¦ Cévy a nervy pankreatu...52 // 5.9. Pobřišnice, peritoneum...52 // ¦ Inervace peritonea...52 // ¦ Vývoj peritonea...52 // 5.9.1. Dutina pobřišnicová, cavitas peritonealis... 53 // 5.9.2. Závěsy pobřišnice...54 // 5.9.3. Recessus peritonei... 56 // 6. Dýchací systém, // systema respiratorium // (Miloš Grim) // 6.1. Zevní nos, nasus externus...57 // 6.2. Dutina nosní, cavitas nasi...58 // 6.2.1. Skořepy nosní, conchae nasi, // průchody nosní, meatus nasi... 60 // ¦ Syntopie dutiny nosní...61 // 6.2.2. Sliznice dutiny nosní...61 // ¦ Cévy a nervy nosu...61 // 6.3. Vedlejší dutiny nosní, sinus paranasales... 62 // 6.3.1. Sinus frontalis... 62 // 6.3.2. Sinus maxillaris... 62 // 6.3.3. Cellulae ethmoidales anteriores // et posteriores... 63 // 6.3.4. Sinus sphenoidalis... 63 // ¦ Cévy a nervy vedlejších dutin nosních..63 // 6.4. Hrtan, larynx...64 // ¦ Předsíň,
vestibulum laryngis...65 // ¦ Střední část, cavitas laryngis // intermedia... 65 // ¦ Dolní část, cavitas infraglottica... 66 // ¦ Poloha hltanu...66 // 6.4.1. Chrupavky hrtanu...66 // 6.4.2. Klouby laryngu, articulationes laryngeales... 68 // 6.4.3. Vazy a membrány hrtanu...68 // 6.4.4. Svaly hrtanu, mm. laryngis... 70 // ¦ Ven traini skupina...70 // ¦ Laterální skupina...70 // ¦ Dorzální skupina...70 // ¦ Funkce svalů hrtanu...71 // 6.4.5. Sliznice hrtanu, tunica mucosa laryngis... 71 // ¦ Cévy a nervy hrtanu...71 // 6.5. Průdušnice, trachea... 74 // ¦ Stavba stěny průdušnice...75 // ¦ Cévy a nervy průdušnice...76 // 6.6. Průdušky, bronchi...76 // ¦ Poloha a syntopie průdušek...76 // ¦ Stavba stěny průdušek...78 // ¦ Cévy a nervy průdušek...78 // 6.7. Plíce, pulmo...78 // 6.7.1. Popis plic...78 // ¦ Poloha a syntopie plic...83 // ¦ Hranice a projekce plic...83 // 6.7.2. Stavba plic...85 // ¦ Arbor bronchialis... 85 // Segmentové bronchy, // bronchi segmentales... 85 // Bronchopulmonální segmenty, // segmenta bronchopulmonalia... 88 // Průdušinky, bronchioli... 89 // ¦ Arbor alveolaris... 89 // Plieni sklípky, alveoli pulmonis... 89 // ¦ Vazivo plic...91 // 6.7.3. Cévní zásobení plic...91 // ¦ Nutritivní oběh plieni...91 // ¦ Funkční oběh plieni...91 // Nerespirační funkce plic...91 // Mízní cévy a uzliny plic...92 // Inervace plic...92 // 6.7.4. Vývoj plic, jejich funkční zralost, // význam pro životaschopnost
plodu...93 // ¦ Embryonální období...93 // ¦ Fetální období...93 // ¦ Postnatální období...93 // 6.8. Pohrudnice a poplicnice, // pleura parietalis et pleura visceralis...94 // ¦ Hranice pleury...95 // ¦ Syntopie pleury...96 // ¦ Stavba pleury...96 // ¦ Cévy a nervy pleury...96 // 6.9. Dutina hrudní, cavitas thoracis... 97 // ¦ Mediastinum...98 // 6.10. Dýchací pohyby a kinetika plic...98 // ¦ Tvar hrudníku a jeho změny při dýchání... 98 // ¦ Tlak v pleurální dutině...99 // ¦ Elasticita plic...99 // ¦ Respirační cyklus...99 // ¦ Dýchací svaly...99 // * Typy dýchání... 100 // 7. Močový systém, // systema urinarium // (Miloš Grim) // 7.1. Ledvina, ren. nephros... 101 // ¦ Anatomický popis a členění... 101 // ¦ Poloha, projekce, obaly, syntopie, // fixace... 101 // ¦ Makroskopická a mikroskopická stavba .. 104 // ¦ Cévní řečiště ledvin... 106 // Lymfatická drenáž... 108 // Inervace... 108 // 7.2. Pánvička ledvinová, pelvis renalis... 108 // ¦ Anatomický popis... 108 // ¦ Poloha, projekce, syntopie... 108 // ¦ Stavba... 109 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž, // inervace... 109 // Obsah // 7 // 7.3. Močovod, ureter... 109 // ¦ Anatomický popis a členění... 109 // ¦ Poloha, fixace, projekce, syntopie... 109 // ¦ Makroskopická a mikroskopická stavba .. 110 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž // a inervace ... 110 // 7.4. Močový měchýř, vesica urinaria... ?? // ¦ Anatomický
popis a členění... 110 // ¦ Poloha, syntopie, fixace... 111 // ¦ Stavba... 112 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž // a inervace... 112 // 7.5. Ženská močová trubice, // urethra feminina... 113 // ¦ Anatomický popis a členění... 113 // ¦ Poloha, syntopie, fixace... 113 // ¦ Makroskopická a mikroskopická stavba .. 113 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž // a inervace... 113 // 7.6. Mužská močová trubice, // urethra masculina... 114 // ¦ Popis, členění, průběh // a makroskopická stavba... 114 // ¦ Mikroskopická stavba... 115 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž // a inervace... 115 // ¦ Vyprazdňování moči... 115 // 7.7. Vývoj a vrozené vady močového systému . 116 // 8. Pohlavní systémy, systemata genitalia // (Milos Grim, Blanka PospISilovA, Rastislav Druga) // ¦ Vývoj pohlavních orgánů... 119 // 8.1. ŽENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY, // ORGANA GENITALIA FEMININA... 121 // 8.1.1. Vaječník, ovarium... 122 // ¦ Poloha, fixace, syntopie... 123 // ¦ Stavba... 124 // ¦ Ovariální cyklus... 124 // ¦ Cévní zásobení, inervace... 125 // 8.1.2. Vejcovod, tuba uterina... 125 // ¦ Poloha, fixace, syntopie... 126 // ¦ Stavba... 127 // ¦ Cévní zásobení, inervace... 128 // 8.1.3. Děloha, uterus... 128 // ¦ Poloha a syntopie... 129 // ¦ Stavba a menstruační cyklus... 129 // Menstruační cyklus... 131 // ¦ Fixace dělohy... 132 // Závěsný aparát děložní... 132 // Podpůrný aparát děložní...
132 // ¦ Cévní zásobení, inervace... 132 // ¦ Změny dělohy v průběhu života... 133 // ¦ Variace a anomálie dělohy... 134 // 8.1.4. Pochva, vagina... 134 // ¦ Poloha, fixace, syntopie... 135 // ¦ Stavba... 136 // ¦ Cévní zásobení, inervace... 136 // 8.1.5. Zevní pohlavní orgány, // organa genitalia externa... 137 // > Stydký pahorek, mons pubis... 137 // ¦ Velké stydké pysky, // labia majora pudendi... 137 // ¦ Malé stydké pysky, // labia minora pudendi... 138 // ¦ Předsíň poševní, vestibulum vaginae.. 138 // ¦ Velké předsíňové žlázy, // glandulae vestibulares majores... 138 // ¦ Poštěváček, clitoris... 138 // ¦ Bulbus vestibuli... 139 // ¦ Cévy a nervy zevních pohlavních // orgánů... 139 // 8.1.6. Svaly hráze, mm. perinei... 139 // 8.2. MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY, // ORGANA GENITALIA MASCULINA... 140 // 8.2.1. Varle, tesňs... 140 // ¦ Stavba... 141 // ¦ Cévní zásobení a inervace... 142 // ¦ Sestup varlat, descensus testium... 143 // 8.2.2. Sourek, scrotum... 143 // ? Popis a vrstvy... 143 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž, // inervace... 144 // 8.2.3. Nadvarle, epididymis... 144 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž // a inervace... 146 // 8.2.4. Chámovod, ductus deferens... 146 // ¦ Stavba... 146 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž // a inervace... 146 // 8.2.5. Provazec semenný, // funiculus spermaticus... 146 // 8.2.6. Měchýřkové žiázky, // glandulae vesiculosae... 147
// ¦ Stavba... 147 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž // a inervace... 147 // 8.2.7. Předstojná žláza, prostata... 148 // ¦ Poloha, fixace a syntopie... 148 // ¦ Stavba a zóny prostaty... 150 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž // a inervace... 150 // 8.2.8. Pyj, penis, phallus... 151 // ¦ Anatomický popis... 151 // ¦ Stavba kavemózních těles... 151 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž // a inervace... 152 // ¦ Svaly hráze u muže... 153 // 9. Žlázy s vnitřní sekrecí, glandulae endocrinae // (Karel Smetana) // 9.1. Podvěsek mozkový, hypophysis cerebri. 155 // Původ... 156 // ¦ Stavba a uložení... 156 // 8 // Základy anatomie // Stavba adenohypofýzy... // Stavba neurohypofýzy... // ¦ Cévní zásobení... // ¦ Funkce... // 9.2. Šišinka, glandula pinealis... // ¦ Stavba ... // ¦ Funkce... // 9.3. Štítná žláza, glandula thyroidea... // Původ a vývoj... // ¦ Stavba a poloha... // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž, // inervace ... // ¦ Funkce... // 9.4. Žlázy příštítné, // glandulae parathyroideae... // ¦ Stavba a poloha... // * Cévní zásobení, lymfatická drenáž, // inervace ... // ¦ Funkce... 161 // 9.5. Langerhansovy ostrůvky, // insulae pancreaticae... 161 // Vývoj... 161 // ¦ Stavba... 161 // ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž, // inervace... 162 // ¦ Funkce... 162 // 9.6. Nadledvina, // glandula suprarenalis... 162 // Původ... 162 // ¦ Stavba a uložení... 162
// ¦ Cévní zásobení, lymfatická drenáž, // inervace... 163 // ¦ Funkce... 163 // 9.7. Paraganglia...163 // 9.8. Difúzni endokrinní systém...163 // 9.9. Túk jako endokrinně aktivní tkáň...163 // 156 // 156 // 156 // 156 // 158 // 158 // 158 // 158 // 158 // 158 // 159 // 159 // 160 // 160 // 160

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC