Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.2) Půjčeno:90x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, 2005
163 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7262-302-8 (Galén ; brož.)
ISBN 80-246-0989-4 (Karolinum ; brož.)
Anatomie - ústrojí dýchací - učebnice vysokošk.
Anatomie - ústrojí močopohlavní - učebnice vysokošk.
Anatomie - ústrojí trávicí - učebnice vysokošk.
000124775
PŘEDMLUVA // 5. Trávicí systém, systema digestorium (Libor PáC) // 5.1. Obecná stavba trávicí trubice // a žláz trávicího systému // 5.1.1. Obecná stavba dutých orgánů // 5.1.2. Obecná stavba žláz // 5.2. Dutina ústní, cavitas oris // Předsíň dutiny ústní, vestibulum oris. // Vlastní dutina ústní, cavitas oris propria // 5.2.1. Ret, labium // Cévy a nervy rtů // 5.2.2. Tvář, bucca // Cévy a nervy tváře // 5.2.3. Zuby, dentes // Společné znaky zubů // Stručný přehled skladby zubů // Parodentium, periodontium // Dáseň, gingiva // Cévy a nervy dásní // Morfologie jednotlivých zubů // definitivního chrupu // Morfologie jednotlivých zubů // dočasného chrupu // Chrup jako celek // Skus, occlusio // Prořezávání zubů, eruptio // Výměna zubů // Cévy a nervy zubů // 5.2.4. Jazyk, lingua // Svaly jazyka, mm. linguae // Svaly extraglosální // Svaly intraglosální // Cévy a nervy jazyka // 5.2.5. Patro, palatum // Tvrdé patro, palatum durum // Měkké patro, palatum mole // Svaly měkkého patra, mm. palati // Cévy a nervy patra // 5.2.6. Patrová mandle, tonsilla palatina 23 // Cévy a nervy patrové mandle 23 // 5.2.7. Slinné žlázy, glandulae salivariae 23 // Příušní žláza, glandula parotidea 24 // Cévy a nervy příušní žlázy 25 // Podčelistní žláza, glandula submandibularis 25 // Cévy a nervy podčelistní žlázy 26 // Podjazyková žláza, glandula sublingualis 26 // Cévy a nervy podjazykové žlázy 26 // 5.3. Hltan, pharynx 26 // Stavba stěny hltanu 27 // Funkce hltanu 28 // Polykání 28 // Dýchání 29 // Fonace 29 // Prostory kolem hltanu 29 // Cévy a nervy hltanu 29 // Waldeyerův lymfoepitelový okruh 29 // 5.4. Jícen, oesophagus 29 // Pars cervicalis 29 // Pars thoracica 30 // Pars abdominalis 30 // Stavba stěny jícnu 30 // Cévy a nervy jícnu 31 //
5.5. Žaludek, ventriculus (gaster) 31 // Stavba stěny žaludku 32 // Vztahy žaludku k okolí 34 // Cévy a nervy žaludku 34 // 5.6. Střevo, intestinum 36 // 5.6.1. Tenké střevo, intestinum tenue 36 // Sliznice tenkého střeva 36 // Dvanáctník, duodenum 36 // Stavba stěny dvanáctníku 36 // Cévy a nervy dvanáctníku 37 // Lačník a kyčelník, jejunum et ileum 37 // Vztahy jejuna a ilea 39 // Cévy a nervy jejuna a ilea 39 // 5.6.2. Tlusté střevo, intestinum crassum 39 // Stavba stěny tlustého střeva 40 // Slepé střevo, caecum; červovitý výběžek, appendix vermiformis 41 // Poloha a projekce apendixu 41 // Stavba stěny apendixu 41 // Tračník, colon 41 // Cévy a nervy tlustého střeva 42 // Inervace trávicí trubice 42 // Konečník, rectum et canalis analis 42 // Vztahy k okolním orgánům 44 // Cévy a nervy konečníku 44 // 5.7. Játra, hepar 44 // 5.7.1. Stavba jater 47 // 5.7.2. Průtok krve játry 47 // 5.7.3. Jaterní laloky a segmenty 48 // 5.7.4. Žlučové cesty, ductus biliares 48 // 5.8. Slinivka břišní, pancreas 49 // Vývody pankreatu 51 // Cévy a nervy pankreatu 52 // 5.9. Pobřišnice, peritoneum 52 // Inervace peritonea 52 // Vývoj peritonea 52 // 5.9.1. Dutina pobřišnicová, cavitas peritonealis 53 // 5.9.2. Závěsy pobřišnice 54 // 5.9.3. Recessus peritonei 56 // 6. Dýchací systém, systema respiratorium (Miloš Grim) // 6.1. Zevní nos, nasus externus 57 // 6.2. Dutina nosní, cavitas nasi 58 // 6.2.1. Skořepy nosní, conchae nasi, průchody nosní, meatus nasi 60 // Syntopie dutiny nosní 61 // 6.2.2. Sliznice dutiny nosní 61 // Cévy a nervy nosu 61 // 6.3. Vedlejší dutiny nosní, sinus paranasales 62 // 6.3.1. Sinus frontalis 62 // 6.3.2. Sinus maxillaris 62 // 6.3.3. Cellulae ethmoidales anteriores et posteriores 63 // 6.3.4. Sinus sphenoidalis 63 // Cévy a nervy vedlejších dutin nosních 63 //
6.4. Hrtan, larynx 64 // Předsíň, vestibulum laryngis 65 // Střední část, cavitas laryngis intermedia 65 // Dolní část, cavitas infraglottica 66 // Poloha hltanu 66 // 6.4.1. Chrupavky hrtanu 66 // 6.4.2. Klouby laryngu, articulationes laryngeales 68 // 6.4.3. Vazy a membrány hrtanu 68 // 6.4.4. Svaly hrtanu, mm. laryngis 70 // Ven traini skupina 70 // Laterální skupina 70 // Dorzální skupina 70 // Funkce svalů hrtanu 71 // 6.4.5. Sliznice hrtanu, tunica mucosa laryngis 71 // Cévy a nervy hrtanu 71 // 6.5. Průdušnice, trachea 74 // Stavba stěny průdušnice 75 // Cévy a nervy průdušnice 76 // 6.6. Průdušky, bronchi 76 // Poloha a syntopie průdušek 76 // Stavba stěny průdušek 78 // Cévy a nervy průdušek 78 // 6.7. Plíce, pulmo 78 // 6.7.1. Popis plic 78 // Poloha a syntopie plic 83 // Hranice a projekce plic 83 // 6.7.2. Stavba plic 85 // Arbor bronchialis 85 // Segmentové bronchy, bronchi segmentales 85 // Bronchopulmonální segmenty, segmenta bronchopulmonalia 88 // Průdušinky, bronchioli 89 // Arbor alveolaris 89 // Plicní sklípky, alveoli pulmonis 89 // Vazivo plic 91 // 6.7.3. Cévní zásobení plic 91 // Nutritivní oběh plicní 91 // Funkční oběh plicní 91 // Nerespirační funkce plic 91 // Mízní cévy a uzliny plic 92 // Inervace plic 92 // 6.7.4. Vývoj plic, jejich funkční zralost, význam pro životaschopnost plodu 93 // Embryonální období 93 // Fetální období 93 // Postnatální období 93 // 6.8. Pohrudnice a poplicnice, pleura parietalis et pleura visceralis 94 // Hranice pleury 95 // Syntopie pleury 96 // Stavba pleury 96 // Cévy a nervy pleury 96 // 6.9. Dutina hrudní, cavitas thoracis 97 // Mediastinum 98 // 6.10. Dýchací pohyby a kinetika plic 98 // Tvar hrudníku a jeho změny při dýchání 98 // Tlak v pleurální dutině 99 // Elasticita plic 99 // Respirační cyklus 99 //
Dýchací svaly 99 // Typy dýchání 100 // 7. Močový systém, systema urinarium (Miloš Grim) // 7.1. Ledvina, ren. nephros 101 // Anatomický popis a členění 101 // Poloha, projekce, obaly, syntopie, fixace 101 // Makroskopická a mikroskopická stavba 104 // Cévní řečiště ledvin 106 // Lymfatická drenáž 108 // Inervace 108 // 7.2. Pánvička ledvinová, pelvis renalis 108 // Anatomický popis 108 // Poloha, projekce, syntopie 108 // Stavba 109 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž, inervace 109 // 7.3. Močovod, ureter 109 // Anatomický popis a členění 109 // Poloha, fixace, projekce, syntopie 109 // Makroskopická a mikroskopická stavba 110 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž // a inervace 110 // 7.4. Močový měchýř, vesica urinaria // Anatomický popis a členění 110 // Poloha, syntopie, fixace 111 // Stavba 112 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž a inervace 112 // 7.5. Ženská močová trubice, urethra feminina 113 // Anatomický popis a členění 113 // Poloha, syntopie, fixace 113 // Makroskopická a mikroskopická stavba. 113 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž a inervace 113 // 7.6. Mužská močová trubice, urethra masculina 114 // Popis, členění, průběh a makroskopická stavba 114 // Mikroskopická stavba 115 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž // a inervace 115 // Vyprazdňování moči 115 // 7.7. Vývoj a vrozené vady močového systému . 116 // 8. Pohlavní systémy, systemata genitalia (Miloš Grim, Blanka Pospíšilová, Rastislav Druga) // Vývoj pohlavních orgánů 119 // 8.1. ŽENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY, ORGANA GENITALIA FEMININA 121 // 8.1.1. Vaječník, ovarium 122 // Poloha, fixace, syntopie 123 // Stavba 124 // Ovariální cyklus 124 // Cévní zásobení, inervace 125 // 8.1.2. Vejcovod, tuba uterina 125 // Poloha, fixace, syntopie 126 // Stavba 127 //
Cévní zásobení, inervace 128 // 8.1.3. Děloha, uterus 128 // Poloha a syntopie 129 // Stavba a menstruační cyklus 129 // Menstruační cyklus 131 // Fixace dělohy 132 // Závěsný aparát děložní 132 // Podpůrný aparát děložní 132 // Cévní zásobení, inervace 132 // Změny dělohy v průběhu života 133 // Variace a anomálie dělohy 134 // 8.1.4. Pochva, vagina 134 // Poloha, fixace, syntopie 135 // Stavba 136 // Cévní zásobení, inervace 136 // 8.1.5. Zevní pohlavní orgány, organa genitalia externa 137 // Stydký pahorek, mons pubis 137 // Velké stydké pysky, labia majora pudendi 137 // Malé stydké pysky, labia minora pudendi 138 // Předsíň poševní, vestibulum vaginae 138 // Velké předsíňové žlázy, glandulae vestibulares majores 138 // Poštěváček, clitoris 138 // Bulbus vestibuli 139 // Cévy a nervy zevních pohlavních orgánů 139 // 8.1.6. Svaly hráze, mm. perinei 139 // 8.2. MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY, ORGANA GENITALIA MASCULINA 140 // 8.2.1. Varle, tesňs 140 // Stavba 141 // Cévní zásobení a inervace 142 // Sestup varlat, descensus testium 143 // 8.2.2. Sourek, scrotum 143 // Popis a vrstvy 143 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž, inervace 144 // 8.2.3. Nadvarle, epididymis 144 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž a inervace 146 // 8.2.4. Chámovod, ductus deferens 146 // Stavba 146 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž a inervace 146 // 8.2.5. Provazec semenný, funiculus spermaticus 146 // 8.2.6. Měchýřkové žlázky, glandulae vesiculosae 147 // Stavba 147 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž a inervace 147 // 8.2.7. Předstojná žláza, prostata 148 // Poloha, fixace a syntopie 148 // Stavba a zóny prostaty 150 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž a inervace 150 // 8.2.8. Pyj, penis, phallus 151 // Anatomický popis 151 // Stavba kavemózních těles 151 //
Cévní zásobení, lymfatická drenáž a inervace 152 // Svaly hráze u muže 153 // 9. Žlázy s vnitřní sekrecí, glandulae endocrinae (Karel Smetana) // 9.1. Podvěsek mozkový, hypophysis cerebri. 155 // Původ 156 // Stavba a uložení 156 // Stavba adenohypofýzy // Stavba neurohypofýzy // Cévní zásobení // Funkce // 9.2. Šišinka, glandula pinealis // Stavba // Funkce // 9.3. Štítná žláza, glandula thyroidea // Původ a vývoj // Stavba a poloha // Cévní zásobení, lymfatická drenáž, inervace // Funkce // 9.4. Žlázy příštítné, glandulae parathyroideae // Stavba a poloha // Cévní zásobení, lymfatická drenáž, inervace // Funkce 161 // 9.5. Langerhansovy ostrůvky, insulae pancreaticae 161 // Vývoj 161 // Stavba 161 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž, inervace 162 // Funkce 162 // 9.6. Nadledvina, glandula suprarenalis 162 // Původ 162 // Stavba a uložení 162 // Cévní zásobení, lymfatická drenáž, inervace 163 // Funkce 163 // 9.7. Paraganglia 163 // 9.8. Difúzni endokrinní systém 163 // 9.9. Tuk jako endokrinně aktivní tkáň 163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC