Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2001
199 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-0349-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, grafy
Bibliografie: s. 199
Ekonomie - učebnice vysokošk.
000124779
OBSAH // 1 Základní ekonomické pojmy...7 // 1.1 Předmět ekonomie...9 // 1.2 Členení ekonomie... 12 // 1.3 Metody ekonomie a chyby při zkoumání ekonomických jevů...17 // 1.4 Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy...20 // 2 Úvod do tržního hospodářství...27 // 2.1 Potřeby, statky...29 // 2.2 Zboží a jeho dvě stránky...33 // 2.3 Peníze...35 // 2.4 Tržní mechanismus...39 // 2.5 Členění trhu... 41 // 3 Trh výrobků a služeb...47 // 3.1 Poptávka...49 // 3.1.1 Faktory působící na poptávku... 55 // 3.1.2 Pružnost poptávky...56 // 3.2 Nabídka...59 // 3.3 Vzájemné působení nabídky a poptávky...61 // 3.4 Změny tržní rovnováhy...64 // 4 Doprovodné jevy tržního mechanismu...71 // 4.1 Nedokonalosti tržního mechanismu...73 // 4.1.1 Monopol...74 // 4.1.2 Další nedokonalosti tržního mechanismu...77 // 4.2 Nezaměstnanost...79 // 4.3 Inflace...84 // 5 Ostatní trhy...91 // 5.1 Trh primárních výrobních faktorů...93 // 5.1.1 Výrobní faktory...93 // 5.1.2 Určení cen výrobních faktorů...94 // 5.1.3 Půda a pozemková renta...98 // 5.2 Trh práce... 99 // 5.2.1 Nabídka a poptávka...99 // 5.2.2 Funkce úřadu práce...102 // 5.3 Finanční trh...103 // 5.3.1 Nabídka a poptávka...103 // 5.3.2 Burza cenných papírů a RM systém...105 // 6 Úloha státu v tržním hospodářství...111 // 6.1 Stát na straně nabídky a poptávky...113 // 6.2 Stát jako činitel vytvářející a ovlivňující ekonomické prostředí...116
// 6.3 Hospodářská politika vlády...119 // 6.4 Selhávání státu v tržním hospodářství...120 // 7 Nástroje hospodářské politiky státu...127 // 7.1 Monetární politika... 129 // 7.2 Fiskální politika... 134 // 7.3 Obchodní politika...138 // 7.4 Důchodová a sociální politika...139 // 8 Účinnost hospodářské politiky...145 // 8.1 Magické n-úhelníky... 147 // 8.2 Phillipsova křivka...151 // 8.3 Dilema centrální banky...155 // 8.4 Dilema fiskální politiky...156 // 8.5 Faktor času v monetární a fiskální politice...157 // 9 Národohospodářské agregáty...163 // 9.1 Měření toků v národním hospodářství...169 // 9.2 Metody výpočtu HNP...122 // 9.2.1 Výdajová metoda měření HNP...172 // 9.2.2 Důchodová metoda...175 // 9.3 Další národohospodářské ukazatele...176 // 10 Veřejná ekonomie...183 // 10.1 Pojem veřejná ekonomie...185 // 10.1.1 Členění národního hospodářství...185 // 10.1.2 Znaky veřejného sektoru...187 // 10.2 Existence veřejného sektoru...189 // 10.2.1 Příčiny existence veřejného sektoru...189 // 10.2.2 Struktura a rozsah veřejného sektoru v České republice...193 // Doporučená literatura...199 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC