Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:44x 
BK
1. české vyd.
Praha : Galén, c2007
182 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-449-2 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000124800
Předmluva // I. Vývojová biologie // 1. Všeobecná biologie // 2. Buňka // 3. Chromosomy // 4. Struktura DNA // 5. Replikace DNA // 6. Struktura RNA // 7. Tvorba mediátorové RNA // 8. Proteosyntéza // 9. Buněčný cyklus // 10. Gametogeneze // 11. Embryologie // 12. Pohlavní diferenciace // II. Lékařská genetika // 13. Úloha genetiky v medicíně // 14. Chromosomální aneuploidie // 15. Strukturní aberace chromosomů // 16. Mendelovy zákony // 17. Autosomálně dominantní dědičnost // 18. Autosomálně recesivní dědičnost. . // 19. Intermediální dědičnost // 20. Dědičnost vázaná na pohlaví // 21. Vrozené vady // 22. Multifaktoriální prahové znaky // 23. Častá onemocnění dospělého věku. // 24. Studie dvojčat // 25. Normální polymorfismus // 26. Frekvence alel // 27. Genetická vazba a asociace // s onemocněním // 28. Mapování genů ...95 // 29. Mutageneze a oprava DNA ...98 // 30. Mutace ...101 // 31. Molekulární biologie nádorového // bujení ...104 // 32. Familiární zhoubná nádorová // onemocnění ...107 // 33. Imunogenetika ...110 // III. Klinické aplikace genetiky // 34. Klinické aplikace genetiky: přehled- 114 // 35. Sestavení rodokmenu ...117 // 36. Stanovení rizika ...121 // 37. Dysmorfologie ...124 // 38. Analýza chromosomů ...127 // 39. Biochemická diagnostika ...131 // 40. Genetické poradenství z hlediska reprodukce ...134 // 41. Prenatální vyšetření ...137 // 42. Vazebná analýza ...140 // 43. Sekvenování DNA ...143 // 44. Southemův přenos ...146 // 45. Polymerázová řetězová reakce ...149 // 46. Charakterizace individuálního genomu .. 152 // 47. Prevence onemocnění ...155 // 48. Péče o geneticky podmíněné onemocnění ...158 // Slovník ...161 // Dodatek: Informační zdroje ...167 // Rejstřík ...169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC