Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.5) Půjčeno:328x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
420 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-7169-988-8 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, předmluvu, slovníček pojmů
Bibliografie: s. 411-420
Komunikace řečová - vztahy společenské - příručky
000124801
Předmluva ...9 // Kapitola 1. Úvod do interpersonální komunikace ...13 // Modely a pojmy komunikace ...18 // Zásady komunikace ...28 // Kultura a interpersonální komunikace...34 // Kritické úvahy o interpersonální komunikaci ...37 // Kapitola 2. Vlastní já a komunikace...39 // Sebepojetí...41 // Sebeuvědomění ...45 // Sebeodhalení ...48 // Kritické úvahy o úloze vlastního já v komunikaci ...56 // Kapitola 3. Vnímání...59 // Vnímání...61 // Procesy ovlivňující vnímání ...64 // Kritické úvahy o vnímání: zvyšování přesnosti ...72 // Kapitola 4. Naslouchání...79 // Proces naslouchání...82 // Efektivní naslouchání...86 // Aktivní naslouchání ...89 // Naslouchání, kultura a pohlaví ...91 // Kritické úvahy o naslouchání ...95 // Kapitola 5. Verbální sdělení...97 // Charakter řeči...99 // Odpírání konfirmace ...106 // Kritické úvahy o verbální komunikaci...116 // Neverbální sdělení // Signály těla // Signály mimické a zrakové // Prostorová a teritoriální komunikace // Komunikace prostřednictvím předmětů // Komunikace dotykem // Mimojazykové projevy a mlčení // Časová komunikace // Kritické úvahy o neverbálních sděleních // Interpersonální komunikace: konverzace a konflikt // Konverzace // Efektivní konverzace // Konflikt // Efektivní zvládnutí konfliktu // Kritické úvahy o konverzaci a konfliktu // Interpersonální vztahy // Výhody a nevýhody interpersonálních vztahů // Fáze vztahů // Teorie interpersonálních vztahů // Vztahy, kultura a pohlaví // Kritické úvahy o interpersonálních vztazích // Rozhovory // Definice rozhovorů // Informativní rozhovor // Přijímací pohovor // Kritické úvahy o zákonnosti dotazů při rozhovorech/pohovorech // Malé skupiny // Malá skupina // Skupina pro tvorbu nápadů // Skupiny pro výměnu informací // Skupiny pro řešení problémů //
Kritické úvahy o malých skupinách // Členové a vůdci ve skupinové komunikaci // Členové v komunikaci malých skupin // Vůdci v komunikaci malých skupin // Členství, vůdcovství a kultura // Kritické úvahy o skupinovém přemýšlení // Příprava veřejného projevu (kroky 1-6) // Krok 1. Zvolte své téma a účel // Krok 2. Analýza publika // Krok 3. Zformulujte své teze a identifikujte své hlavní propozice // Krok 4. Prozkoumejte své téma // Krok 5. Podpořte své hlavní propozice // Krok 6. Uspořádejte si svůj materiál k projevu // Kritické úvahy o přípravě veřejného projevu: hodnotící průzkum // Příprava veřejného projevu a jeho přednes (kroky 7-10) // Krok 7. Stylizujte svůj projev // Krok 8. Sestavte závěr a úvod // Krok 9. Nacvičte si projev // Krok 10. Předneste projev // Kritické úvahy o přípravě veřejného projevu a jeho hodnocení // Informativní projev // Pravidla informativního projevu // Typy informativního projevu // Podpůrné materiály // Kritické úvahy o informativním projevu // Přesvědčovací projev // Pravidla přesvědčovacího projevu // Typy přesvědčovacího projevu // Logické výzvy // Motivační výzvy // Apely důvěryhodnosti // Kritické úvahy o přesvědčovacím projevu // Slovníček pojmů z oblasti lidské komunikace // Bibliografie
(OCoLC)50346348
cnb001034447

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC