Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:177x 
BK
2. vyd.
Ústí nad Labem : Espero Publishing, c1998
xxvi, 630 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-902906-2-0 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
Biologie molekulární - učebnice vysokošk.
Cytologie - učebnice vysokošk.
000124864
Stručný obsah : Kapitola 1 První seznámeni s buňkami // Buňky pod mikroskopem 1 // Eukaryontní buňka 9 // Jednotnost a rozdílnost buněk 17 // Kapitola 2 Chemické složeni buňky // Chemické vazby 37 // Molekuly v buňkách 52 // Kapitola 3 Energie, katalýza a biosynteza // Katalýza a využití energie buňkami 79 // Aktivované nosičové molekuly a biosyntéza 94 // Kapitola 4 Jak buňky získávají energii z potravy // Odbourání cukrů a tuků 108 // Ukládání a zužitkování potravy 125 // Kapitola 5 Proteiny: struktura a funkce // Tvar a struktura proteinů 134 // Jak proteiny pracují 154 154 // Kapitola 6 DNA // Struktura a funkce DNA 184 // Replikace DNA 189 // Oprava DNA 197 // Kapitola 7 Od DNA k proteinu // Od DNA k RNA 212 // Od RNA k proteinu 224 // RNA a původ života 235 // Kapitola 8 Chromosomy a regulace genů // Struktura eukaryontních chromosomů 246 // Regulace genů 257 // Kapitola 9 Genetická rozmanitost // Genetická rozmanitost u bakterií 278 // Zdroje genetických změn v eukaryontních genomech 291 // Pohlavní rozmnožování a reorganizace genů 304 // Kapitola 10 DNA-technologie // Jak se molekuly DNA analyzují 315 // Hybridizace nuleových kyselin 320 // Genové inženýrství 335 // Kapitola 11 Struktura membrán // Lipidová dvojná vrstva 348 // Membránové proteiny 357 // Kapitola 12 Přenos látek přes membrány // Přenašečové proteiny a jejich funkce 373 // Iontové kanály a membránový potenciál 385 // Iontové kanály a signalizace v nervových buňkách 394 // Kapitola 13 Získávání energie v mitochondriích a chloroplastech // Mitochondrie a oxidační fosforylace 410 // Elektrotransportní řetězce a čerpání elektronů 421 // Chloroplasty a fotosyntéza 430 // Naši jednobuněční předkové 439 // Kapitola 14 Vnitrobuněčné oddíly a transport // Membránové organely 448 // Vezikulární transport 462 //
  Sekreční dráhy 466 // Endocytotické dráhy 472 // Kapitola 15 Komunikace mezi buňkami // Obecné principy buněčné signalizace 482 // Receptory spojené s G-proteiny 493 // Receptory spojené s enzymy 504 // Kapitola 16 Cytoskelet // Střední filamenta 514 // Mikrotubuly 518 // Aktinová vlákna 529 // Kapitola 17 Buněčné děleni // Přehled buněčného cyklu 549 // Cytokineze 560 // Meioza 563 // Kapitola 18 Kontrola buněčného cyklu a buněčná smrt // Systém regulace buněčného cyklu 572 // Regulace počtu buněk u mnoho buněčných organismů 582 // Kapitola 19 Tkáně // Extracelulární matrix a pojivové tkáně 594 // Epitely a mezibuněčné spoje 605 // Udržování a obnova tkáně a její dezintegrace při rakovině 613 // Vývoj 621

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC