Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : Vysoké učení technické, 1992

objednat
ISBN 80-214-0333-0
000124869
Rekat.
Část II. // Programovací jazyk PASCAL // 6. ÚVOD ... 7 // 7. POPIS SYNTAXE JAZYKA ... 7 // 7.1. Jazyk BNP ... 8 // 7.2. Syntaktický diagram ... 9 // 8. LEXIKÁLNÍ JEDNOTKY PROGRAMU ... 10 // 8.1. Speciální symboly ... 12 // 8.2. Identifikátory ... 12 // 8.3. Čísla ... 13 // 8.4. Návěští ... 14 // 8.5. Řetězce znaků ... 14 // 8.6. Oddělovače lexikálních jednotek ... 15 // 8.6.1. Komentáře ... 15 // 8.6.2. Zásady pro používání oddělovačů ... 15 // 9. KONSTANTY A PROMĚNNÉ ... 16 // 9.1. Konstanty ... 16 // 9.2. Proměnné ... 16 // 9.2.1. Definice proměnné ... 17 // 9.2.2. Deklarace proměnné ... 17 // 10. STRUKTURA A ZÁPIS PROGRAMU ... 17 // 10.1. Hlavička programu ... 20 // 10.2. Blok ... 21 // 10.2.1. Úsek deklarace návěští ...21 // 10.2.2. Úsek definic konstant ... 21 // 10.2.3. Úsek definic typů ... 22 // 10.2.3.1. Datové typy... 22 // 10.2.3.2. Klasifikace datových typů ... 23 // 10.2.4. Úsek deklarací proměnných ... 24 // 11. JEDNODUCHÉ DATOVÉ TYPY ... 24 // 11.1. Ordinální typy ... 25 // 11.1.1. Typ integer ... 26 // 11.1.2. Typ boolean ... 27 // 11.1.3. Typ char ... 28 // 11.1.4. Typ výčet ... 30 // 11.1.5. Typ interval ... 32 // 11.2. Typ real ... 33 // 3 // 12. VÝRAZY ... 34 // 12.1. Aritmetický výraz ... 34 // 12.2. Booleovský výraz ... 36 // 13. PŘÍKAZY ... 38 // 13.1. Jednoduché příkazy ... 38 // 13.1.1. Přiřazovací příkaz ... 38 // 13.1.2. Příkaz skoku ... 40 // 13.1.3. Prázdný příkaz
... 40 // 13.1.4. Příkaz procedury ... 41 // 13.1.4.1. Vstupní a výstupní procedury ... 41 // 13.1.4.1.1. Procedura read a readln // , - vstup ze souboru input ... 43 // 13.1.4.1.2. Procedura write a writeln // - výstup do souboru output .. 46 // 13.2. Strukturované příkazy ... 50 // 13.2.1. Složený příkaz ... 50 // 13.2.2. Podmíněné příkazy ... 51 // 13.2.2.1. Příkaz if ... 51 // 13.2.2.2. Příkaz case ... 55 // 13.2.3. Příkazy cyklu ... 57 // 13.2.3.1. Příkaz repeat ... 57 // 13.2.3.2. Příkaz while ... 59 // 13.2.3.3. Příkaz for ... 61 // 14. STRUKTUROVANÉ DATOVÉ TYPY ... 6 7 // 14.1. Přehled strukturovaných typů ... 68 // 14.2. Typ pole ... 69 // 14.2.1. Nezhuštěný typ pole ... 69 // 14.2.2. Zhuštěný typ pole ... 79 // 14.2.2.1. Typ řetězec ... 82 // 14.3. Typ množina ... 86 // 15. PROCEDURY A FUNKCE ... 91 // 15.1. Procedury ... 94 // 15.1.1. Procedury bez parametrů ... 94 // 15.1.2. Procedury s parametry ... 96 // 15.1.2.1. Parametry volané hodnotou ... 97 // 15.1.2.2. Parametry volané odkazem ... 100 // 15.2. Funkce ... 102 // 15.3. Bloková struktura programu ... 107 // 15.4. Rekurzivní procedury a funkce ... 109 // 15.5. Procedury a funkce jako parametry ... 112 // 4 // 16. DALŠÍ STRUKTUROVANÉ TYPY DAT // 115 // 16.1.. Typ záznam ... 115 // 16.1.1. Příkaz with ... 119 // 16.1.2. Variantní záznamy ... 123 // 16.2. Typ soubor ... 127 // 16.2.1. Soubory typu text ... 136 // 16.2.2. Souvislost mezi soubory logickými a
fyzickými ... 140 // 16.3. Kompatibilita typů ... 150 // 17. STATICKÉ A DYNAMICKÉ DATOVÉ STRUKTURY, BÁZE DAT ... 151 // 17.1. Statické a dynamické datové struktury ... 151 // 17.2. Zásobník ... 152 // 17.3. Fronta ... 153 // 17.4. Seznam ... 153 // 17.5. Tabulka ... 156 // 17.6. Báze dat (databáze) ... 157 // 18. DYNAMICKÉ DATOVÉ STRUKTURY A TYP UKAZATEL V PASCALU ... 158 // 18.1. Hromada ... 158 // 18.2. Sestrojení prvku dynamické datové struktury ... 158 // 18.3. Deklarace typu ukazatel ... 158 // 18.4. Operace s ukazateli, standardní procedury, nil ... 159 // 18.5. Přístup ? prvkům dynamické datové struktury ... 160 // Část III. // Turbo Pascal // 1. PRÁCE V SYSTÉMU TURBO PASCAL ... 172 // A. Všeobecně ... 172 // B. Práce v prostředí Turbo Pascal ... 172 // 1. Přímé klávesy... 174 2 . Bezpečnostní opatření... 175 // C. Maličko o operačním systému MS-DOS ... 175 // 1. Organizace souborů na discích..175 2. Některé příkazy..176 // 3. Servisní programy... 177 // D. Nabídky a služby Turbo Pascalu ...178 // 1. Příkazy základního menu a direktivy překladače...178 // 2. Další direktivy... 183 // E. Editor ... 184 // 1. Pohyb kurzoru..185 2. Mazání, vkládání atd...l85 // 3. Práce s bloky..185 4. Ostatní příkazy... 186 // 5 // ODCHYLKY JAZYKA OD STANDARDU - OBECNÁ ČÁST // 186 // A. Hlavička programu ... // B. Deklarace ... // 1. Návěští ... 187 2 . Literály. . 187 3 . Typové konstanty... 187 // 4. ???..
187 5 . Absolute-- 190 6 . Podprogramy---190 // C. Operace a operátory ... // 1. Bitové..192 2. Logické...193 3. Operátory @,# ...193 // D. Příkazy ... // SOUBORY ... // A. Obecně ... // ? . Standardní podprogramy ...’ ’ ! ’ * // 1. Přiřazení..195 2. Otevření,uzavření..195 3. Čtení, zápis. // 4. Pozice aj..l96 5. Adresáře ..196 6. Konec řádku,souboru. // 7. Další podprogramy ... 197 // STANDARDNÍ PODPROGRAMY (JEDNOTKA SYSTEM) ... // 1. Zastavení..198 2. Aritmetické a bitové..198 3. Konverzní fee. 4. Ordinální.. 19 8 5 . Řetězcové.. 198 6 . Dynamické proměnné ... 199 // 7. Adresy, ukazatelé, registry... 199 8., 9 . Další...199 // STANDARDNÍ PROGRAMOVÉ JEDNOTKY ... // A. Jednotka CRT ... // 1. Konstanty a proměnné ... 201 2. Podprogramy ... 202 // B. Jednotka GRAPH ... ’ // 1. Struktura obrazovky... 205 2 . Grafické režimy...205 // 3. Některé podprogramy... 206 // a. inicializace aj...206 b. Volba barev, vzorů...206 // c. Způsoby kreslení,písmo...206 d. Okno...207 // e. Měřítko...207 f. Pohyb kurzoru, kreslení a psaní..207 // g. Obraz z a do paměti...208 // h. Zjišťování charakteristik..208 i. Chybová hlášení .. 209- // C. Jednotka DOS ... // D. Jednotka PRINTER ... // . PROGRAMOVÉ JEDNOTKY (UNITY) ... // 1. Segmentace programu..214 2. Programová jednotka (unit)..214 // 3. Struktura unitu..215 4. Překlad..216 5. Poznámky ...217 // 6. Organizace paměti ...217 // . PŘEKRYVNÉ JEDNOTKY (OVERLAYE) ... // 186
// 187 // 192 // 193 // 194 // 194 // 195 195 // 197 // 198 // 198 // 200 // 201 // 204 // 210 // 213 // 214 // 218 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC