Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Odeon, 1985
677 s. ; 21 cm

objednat
Živá díla minulosti ; sv. 101
latina
Přeloženo z latiny
Terminologický slovníček
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000124874
OBSAH // DVOjf NÁVRATY KE QUINTILIANOVI (Jiří Kraus) 7 // ÚVOD DOPIS VYDAVATELI TRYPHONOVI // MARCUS FABIUS QUINTILIANUS POSÍLÁ POZDRAV SVÉMU // TRYPHONOVI 21 // KNIHA PRVNÍ // Předmluva 22 // 1 .Jakje třeba poskytovat první základy vědění 27 // 2. Je užitečnější vychovávat děti doma, nebo ve škole? 32 // 3. Jak se pozná nadání u malých dětí a co má být pěstováno 36 // 4. Gramatika 39 // 5. Přednosti řeči 44 // 6. Pravidla řeči 54 // 7. Pravopis 60 // 8. Důležitost četby básníků 64 // 9. Úkol učitele gramatiky 67 // 10. Potřebuje budoucí řečník znát více umění? 68 // Hudba 69 // Geometrie 72 // 11. První vyučování výslovnosti a gestikulace 7 4 // 12. Může být útlý věk současně poučován o více věcech? 77 // KNIHA DRUHÁ // 1. Kdy má být chlapec svěřen rétorovi 80 // 2. Mravy a povinnosti učitele 82 // 3. Má být hned vybrán nej lepší učitel? 83 // 4. První cvičení v rétorské škole 85 // 5. Četba řečníků a historiků u rétora 91 // 6. Osnova a oprava 94 // 7. Učení nazpaměť 95 // 8. Má být každý učen podle svého přirozeného nadání? 96 // 9. Povinnosti žáků 98 // 10. Užitečnost a způsob deklamování 98 // 11 .Je znalost teorie potřebná? 100 // 67512. Proč jsou lidé, kterým se nedostalo vzdělání, běžně považováni za nadanější 101 // 13. Jaká míra se má dodržovat v řečnickém umění 103 // 14. Rozdělení celého díla 105 // 15. Co je to rétorika ajaký je její cíl 106 // 16. Je rétorika užitečná? 111 // 17. Je rétorika umění? 113 // 18. Co přejímá rétorika z kterých umění 118 // 19. Co přináší řečnictví větší prospěch: přirozené vlohy, nebo vzdělání? 119 // 20. Je rétorika ctností? 120 // 21. Co je látkou rétoriky? 122 // KNIHA TŘETÍ // 1. Úvod o autorech učebnic rétoriky 125 //
2. Původ rétoriky 128 // 3. Části rétoriky 128 // 4. Druhy projednávaných věcí 130 // 5. Jaké jsou části řeči 132 // 6. Co je to status — právní základ sporu 135 // Odkud vychází právní základ sporu 137 // Kolik druhů má právní základ sporu a které to jsou 140 // 7. Chvála a hana 150 // 8. Řeči poradní a prosópopoie 155 // 9. Části soudních řečí 164 // 10. Druhy kaus — právních případů 165 // 11. Co je to quaestio — otázka, ratio — důvod, iudicatio — předmět // sporu, continens — hlavní bod a do jaké míry je to nutné 166 // KNIHA ČTVRTÁ // Předmluva 171 // 1. Úvod 172 // 2. Vypravování 183 // 3. Odbočení 202 // 4. Propozice — stručné ohlášení soudního případu 204 // 5. Dělení 206 // KNIHA PÁTÁ // Úvod 210 // 1. Rozdělení důkazů 210 // 2. Předběžná rozhodnutí 211 // 3. Pověst a veřejné mínění 212 // 4. Výslech na mučidlech 212 // 5. Písemné dokumenty 213 // 6. Přísaha 213 // 7. Svědkové 214 // 8. Důkazy poskytnuté rétorikou 220 // 9. Znamení 221 // 67610. Argumenty 223 // 11. Příklady 241 // 12. Užívání argumentu 248 // 13. Vyvracení 252 // 14. Z čeho se skládá epicheiréma a jak se vyvrací 261 // KNIHA ŠESTÁ // Úvod 268 // 1. Závěr 270 // City 275 // 2. Rozdělení citů a jak je probouzet 279 // 3. Smích 285 // 4. Výměna názorů 301 // 5.Soud a úvaha 304 // KNIHA SEDMÁ // Předmluva — dispozice 307 // 1. Rozdělení 308 // 2. Základ konjekturální 317 // 3. Definice 327 // 4. Kvalita — jakost 332 // 5. Právní jakost 339 // 6. Litera zákona a duch zákona 340 // 7. Odporující si zákony 342 // 8. Sylogismus 344 // 9. Amfibolie — mnohoznačnost 345 // 10. Příbuznost dosud probraných základů 347 // KNIHA OSMÁ // Úvod 350 // Přednosti stylizace 351 // 1. Styl 354 // 2.Jasnost 355 // 3. —4. Řečnické ozdoby 359 //
5. Druhy sentencí 377 // 6. Tropy 382 // KNIHA DEVÁTÁ // 1. Čím se liší figury od tropů 394 // 2. Figury myšlenkové 400 // 3. Figury slovní čili rétorické 418 // 4. Kompozice 435 // KNIHA DESÁTÁ // 1. Slovní zásoba 458 // 2. Napodobování 476 // 3. Jak se má psát 480 // 6774. Opravování 485 // 5. Co psát především 485 // 6. Úvaha 489 // 7. Jak získat a udržet schopnost improvizovat 490 // KNIHA JEDENÁCTÁ // 1. Přiměřenost řeči 496 // 2. Paměť 510 // 3. Přednes 518 // KNIHA DVANÁCTÁ // Úvod 545 // 1. Řečníkem může být jen čestný muž 546 // 2. Řečník musí znát to, co formuje mravy 553 // 3. Pro řečníka je nezbytná znalost občanského práva 557 4. Rovněž znalost dějin je pro řečníka nutná 559 // 5. Jaké jsou nástroje řečnického umění 560 // 6. Která doba je vhodná к tomu, aby řečník začal obhajovat na soudě 561 // 7. Nač má řečník dbát při přejímání pří 562 // 8. Nač má řečník dbát při seznamování se s věcí 564 // 9. Nač má řečník dbát při přednesu 567 // 10. Druhy řečnického stylu 570 // 11. Závěr 582 // POZNÁMKY 589 // QUINTILIANUS V ČECHÁCH (poznámka Josefa Třísky) 640 // SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ 643 // REJSTŘÍK 651
(OCoLC)39415688
cnb000011504

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC