Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.01.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
4. aktual. vyd. po novele zákona
Praha : Linde, 1998
267 s.

objednat
ISBN 80-7201-135-9 (brož.) ISBN !80-7201-136-7 (chyb.)
Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 - novely - texty a komentáře
000124884
INDEX K ZÁKONU O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK // ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK // Část první // OBECNÁ USTANOVENÍ ...19 (§1 - §3) // Část druhá // OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ...28 (§4 - §48) // Hlava I - Některá ustanovení o podmínkách soutěže ...28 (§4 - §26) // Hlava II - Průběh soutěže ...35 (§27 - §42) // Hlava III - Dvoustupňová obchodní veřejná soutěž ...44 (§43 - §48) // Část třetí // JINÉ ZPŮSOBY ZADÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ...46 (§49 - §50) // Část čtvrtá // DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA ...49 (§51 - §63) // Hlava I - Pravomoc k výkonu dohledu a zásady činnosti orgánu dohledu ...49 (§51 - §52) // Hlava II - Námitky proti úkonům zadavatele ...50 (§53 - §56) // Vladimír Pele // Hlava III - Přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu ...52 (§57-§61) // Hlava IV - Sankce ...54 (§62 - §63) // Část pátá // USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ ...55 (§64 - §72) // Hlava I - Společná ustanovení ...55 (§64 - §70) // Hlava II - Přechodná a závěrečná ustanovení ...59 (§71 - §73) // Příloha: Evidenční list veřejné zakázky ...62 // REJSTŘÍK ...105 // KOMENTÁŘ К ZÁKONU O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ...117 // RESUMÉ ...187 // DOHLED ...187 // DOKUMENTACE O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ...188 // DVOUSTUPŇOVÁ OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ...192 // JINÉ ZPŮSOBY ZADÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ...193 // JISTOTA ...195 // KOMISE ...195 // KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK ...196 // KVALIFIKACE ...196 // LHŮTY ...197 // LIMITY ...203 // NÁKLADY ...204 // SANKCE ...204 // SOUTĚŽ SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ ...205 // VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ...206 // VYŘAZENÍ NABÍDKY ...207 // ZRUŠENÍ SOUTĚŽE ...207 // ZVÝHODNĚNÍ ...208 // SLOVNÍK ...209 // PŘÍLOHY ...217 // ZÁSADY OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ...218 //
ZÁKON O OCHRANĚ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ...219 // NEDOVOLENÉ NARUŠOVÁNÍ SOUTĚŽE ...219 // Dohody narušující soutěž ...219 // SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ SOUTĚŽITELŮ ...221 // Monopolní a dominantní postavení na trhu ...222 // Spory z nedovolené soutěže ...223 // OBCHODNÍ ZÁKONÍK ...223 // Obchodní tajemství ...223 // HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ ...224 // Účast na hospodářské soutěži ...224 // NEKALÁ SOUTĚŽ ...224 // Klamavá reklama ...224 // Klamavé označení zboží a služeb ...224 // Vyvolání nebezpečí záměny ...225 // Parazitování na pověsti ...225 // Podplácení ...225 // Zlehčování ...226 // Porušení obchodního tajemství ...226 // Ohrožování zdraví a životního prostředí ...226 // Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži ...226 // OBČANSKÝ ZÁKONÍK ...227 // Bezdůvodné obohacení ...227 // Vladimír Pele // TRESTNÍ ZÁKON ...228 // Pletichy ve veřejné soutěži a veřejné dražbě ...228 // TRESTNÉ ČINY PROTI PŘEDPISŮM O NEKALÉ SOUTĚŽI, // OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH, CHRÁNĚNÝCH VZORECH A VYNÁLEZECH // A PROTI AUTORSKÉMU PRÁVU ...228 // Nekalá soutěž ...228 // Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu // a chráněnému označení původu ...229 // Porušování průmyslových práv ...229 // Porušování autorského práva ...229 // ZE SDĚLENÍ MZV č. 207/1997 Sb. ...231 // ZÁKON č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu // pro ochranu hospodářské soutěže ...240 // USNESENÍ VLÁDY č. 458/1992 Sb. ...241 // ZADÁVACÍ ŘÁD STAVEB (1991) ...242 // ZÁKON č. 115/1934 Sb. z. п., o pletichách při zadávání // veřejných dodávek a prací ...251 // NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 667/1920 Sb. z. п., o zadávání státních dodávek a prací (Zadávací řád) ...253
228 // Pletichy ve veřejné soutěži a veřejné dražbě ...228 // TRESTNÉ ČINY PROTI PŘEDPISŮM O NEKALÉ SOUTĚŽI, // OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH, CHRÁNĚNÝCH VZORECH A VYNÁLEZECH // A PROTI AUTORSKÉMU PRÁVU ...228 // Nekalá soutěž ...228 // Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu // a chráněnému označení původu ...229 // Porušování průmyslových práv ...229 // Porušování autorského práva ...229 // ZE SDĚLENÍ MZV č. 207/1997 Sb. ...231 // ZÁKON č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu // pro ochranu hospodářské soutěže ...240 // USNESENÍ VLÁDY č. 458/1992 Sb. ...241 // ZADÁVACÍ ŘÁD STAVEB (1991) ...242 // ZÁKON č. 115/1934 Sb. z. п., o pletichách při zadávání // veřejných dodávek a prací ...251 // NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 667/1920 Sb. z. п., o zadávání státních dodávek a prací (Zadávací řád) ...253 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC