Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

základy psychoterapie (@@20120928-09:28:28@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(17.2) Půjčeno:172x 
BK
Vyd. 2., dopl.
Praha : Portál, 1998
392 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-280-7 (váz.) ISBN !80-7178-179-7 (chyb.)
Obsahuje rejstříky.
Bibliografie: s. 357-381.
Psychoterapie - pojednání
Psychoterapie - učebnice
000124907
Obsah // Předmluva ... 9 // ČÁST I. // Základní pojmy ... 11 // 1. Pojem psychoterapie ... 12 // 1.1 Psychoterapie jako obor ... 12 // 1.2 Psychoterapie jako činnost ... 13 // 2. Druhy psychoterapie... 15 // 3. Cíle psychoterapie... 17 // ČÁST II. // Současné směry v psychoterapii ... 19 // 1. Hlubinná psychoterapie... 20 // 1.1 Psychoanalýza... 20 // 1.2 Adlerovská psychoterapie ... 33 // 1.3 Jungovská psychoterapie ... 36 // 2. Dynamická a interpersonální psychoterapie ... 41 // 2.1 Pojetí Karen Horneyové ... 42 // 2.2 Pojetí H. Sullivana ... 44 // 2.3 Pojetí F. Alexandra ... 46 // 2.4 Pojetí V. N. Mjasiščeva ... 48 // 2.5 Pojetí G. Klermana a M. Weissmanové ... 52 // 3. Rogersovská psychoterapie ... 54 // 4. Behaviorální psychoterapie... 59 // 5. Kognitivní psychoterapie ... 68 // 5.1 Racionálně-emoční terapie ... 68 // 5.2 Kognitivní terapie... 72 // 5.3 Kognitivně-behaviorální terapie ... 75 // 6. Komunikační psychoterapie ... 80 // 7. Gestalt terapie ... 86 // 8. Existenciálni a humanistická psychoterapie ... 90 // 8.1 Daseinsanalýza ... 90 // 8.2 Logoterapie ... 93 // 8.3 Humanistická psychoterapie ... 96 // 5 // 9. Jiné přístupy ... 100 // 9.1 Transpersonální psychoterapie ...•»... 100 // 9.2 Procesorientovaná psychoterapie ... 103 // 9.3 Satiterapie... 104 // 9.4 Bioenergetika ... 106 // 10.Eklektická a integrativní pojetí ... 109 // 10.1 Společné faktory v různých směrech ... 110 // 10.2 Alternativní cesty
k uzdravení ... 111 // 10.3 Specifické faktory působící diferencovaně... 112 // 10.4 Současné modely ... 113 // 10.5 Integrovaná psychoterapie manželů Knoblochových ... 114 // 10.6 Multimodální terapie Lazarusova ... 116 // 10.7 Další modely ... 117 // 10.8 Závěrečné poznámky ... 121 // ČÁST III. // Metody psychoterapie ... 123 // 1. Racionální psychoterapie ... 124 // 1.1 Výklad onemocnění ... 126 // 1.2 Výklad duševní hygieny ... 127 // 1.3 Výklad postupu k odstranění některých symptomů ... 129 // 2. Sugestivní a hypnotická psychoterapie ... 133 // 1. Technika hypnotizace...135 // 1.1 Navození hypnózy... 135 // 1.2 Opakované navozování hypnózy ... 141 // 1.3 Hloubka hypnózy a hypnabilita ... 142 // 1.4 Typy hypnózy ... 145 // 1.5 Ukončení hypnózy ... 146 // 1.6 Kolektivní hypnóza... 148 // 2. Hypnotické jevy ... 149 // 2.1 Motorika ... 149 // 2.2 Vnímání... 150 // 2.3 Vegetativní reakce ... 152 // 2.4 ’*lfšlení, paměť a emoce ... 152 // 2.5 Prožívání situací a věková regrese... 152 // 2.6 Posthypnotická sugesce a posthypnotická amnézie ... 154 // 3. Postup při hypnoterapii ... 155 // 3.1 Náhlé dramatické odstranění příznaků ... 155 // 3.2 Postupné odstraňování příznaků v sérii sezení ... 156 // 4. Ericksonovská psychoterapie ... 157 // 4.1 Prolínání hypnózy a nehypnotické psychoterapie ... 159 // 4.2 Individualizace a pozitivní orientace ... 160 // 4.3 Podvědomí ... 161 // 4.4
Nepřímé sugesce a neobvyklé příkazy ... 161 // 5. Neurolingvistické programování ... 163 // 3. Empatická a abreaktivní psychoterapie ... 165 // 3.1 Empatické rozhovory... 165 // 3.2 Princip abreakce ... 167 // 3.3 Hypnotická abreakce ... 169 // 3.4 Využití psychofarmak ... 171 // 4. Relaxační a imaginační psychoterapie ... 173 // 4.1 Autogenní trénink ... 173 // 4.2 Řízená imaginace ... 181 // 5. Nácviková psychoterapie ... 186 // 5.1 Pozitivní nácvik ... 186 // 5.2 Nácvik asertivity ... 189 // 5.3 Averzivní terapie ... 193 // 5.4 Systematická desenzibilizace a expozice ... 194 // 5.5 Nápodoba a další techniky... 198 // 6. Psychoanalytická psychoterapie ... 202 // 6.1 Technika volných asociací... 202 // 6.2 Interpretace a analýza odporu ... 203 // 6.3 Přenos a přenosová neuróza ... 203 // 6.4 Ukázka aplikace ... 205 // 6.5 Krátká psychoterapie s psychoanalytičkou orientací ... 207 // 7. Interpersonální psychoterapie ... 210 // 7.1 Náhled ...211 // 7.2 Korektivní emoční zkušenost ... 215 // 7.3 Využití skupinové dynamiky ... 216 // 7.4 Psychodrama... 217 // 7.5 Psychogymnastika ... 222 // 7.6 Využití terapeutické komunity... 224 // ČÁST IV. // Skupinová psychoterapie ... 227 // 1. Morenův směr ... 229 // 2. Analytický směr ... 233 // 3. Transakční analýza ... 237 // 4. Skupiny setkání ... 245 // 5. Topologický směr ... 251 // 6. Eklektický směr ... 254 // 7. Skupinová psychoterapie psychóz ... 256
7 // 8. Terapeutická komunita ... 259 // ČÁST V. // Rodinná a systemická terapie ... 261 // 1. Rodinná terapie... 262 // 2. Systemická terapie ... 266 // ČÁST VI. // Psychoterapie v českých zemích a na Slovensku ... 271 // 1. Odraz světových směrů ... 275 // 2. Přehled pracovišť a osobností ... 280 // 2.1 Čechy ... 280 // 2.2 Morava a Slezsko ... 288 // 2.3 Slovensko ... 290 // 2.4 Psychoterapie mimo zdravotnictví ... 292 // 3. Výcvik v psychoterapii ... 294 // ČÁST VII. // Syntetický a diferencovaný přístup... 299 // 2. Diferenciace podle osobnosti pacienta... 301 // 3. Diferenciace podle osobnosti terapeuta ... 302 // 4. Terapeutický systém... 303 // ČÁST VIII. // Výzkum psychoterapie ... 315 // 1. Metodologické otázky ... 316 // 1.1 Proměnné v psychoterapii ... 317 // 1.2 Faktoriální projekty ... 324 // 1.3 Metody měření dat ... 329 // 2. Výzkum výsledků... 333 // 2.1 Spor o účinnost psychoterapie ... 333 // 2.2 Výzkumy s kontrolní skupinou ... 335 // 3. Výzkum procesu a modelový výzkum ... 348 // 3.1 Výzkum procesu a obsahová analýza ... 348 // 3.2 Modelový výzkum ... 351 // Závěr ... 355 // Literatura ... 357 // Jmenný rejstřík ... 381 // Věcný rejstřík... 385 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC